Új logika a gazdaságban

Idén júliusban tartja konferenciáját Budapesten az Európai Zöld Költségvetés Projekt, melyet a magyar EU-elnökségre történő felkészülés részeként hoz Magyarországra. A tanácskozást a Levegő Munkacsoport és a Magyar Közgazdasági Társaság közösen rendezi.

Az Európai Zöld Költségvetés konferencia az ökoszociális államháztartási reform megvalósítási lehetőségeit járja körbe. Egy ilyen reform az állami költségvetés és adórendszer olyan átalakítása, amely egyaránt érvényesíti a környezetvédelem, a gazdasági versenyképesség és az igazságos közteherviselés szempontjait. Az ökoszociális államháztartási reform következtében javulna a lakosság egészségi állapota és a környezet, korszerűsödne a nemzetgazdaság szerkezete, növekedne a foglalkoztatottság, csökkenne az államháztartás hiánya, zsugorodna a fekete és szürkegazdaság. Miért nem kapnak az alkalmon a politikusok, holott tálcán kínáljuk a közgazdaságilag alátámasztott megoldásokat? – többek között erre keressük a választ a kétnapos tanácskozáson. A konferencián különböző országok neves szakemberei vesznek részt. Többek között előadást tart Walter Deffaa, az Európai Bizottság Adóügyi Főigazgatóságának első embere, valamint Helen Mountford, az OECD környezetvédelemért felelős vezetője is.

A konferencia két fő témája a környezetvédelmi szempontból káros támogatások kimutatása és felszámolásuk lehetőségei, valamint az ökoszociális államháztartási reform kommunikációjának tapasztalatai, lehetőségei. A téma időszerűségét növeli, hogy az Európai Bizottság most dolgozza ki a környezetileg káros támogatások kimutatásának és felszámolásának módszertanát. Erre az Európai Tanács kötelezte a Bizottságot, mivel ezek a támogatások nemcsak a környezetszennyezést ösztönzik jelentős mértékben, hanem súlyosan torzítják a piacot is, rontva az EU versenyképességét. A G20 országok vezetői pedig 2009. szeptemberi találkozójukon elkötelezték magukat a fosszilis energiáknak nyújtott állami támogatások felszámolása mellett.

Magyarországnak tehát fontos szerepe lehet abban, hogy az Európai Unió gazdaságát zöld vágányra terelje, hiszen a magyar EU-elnökség egyik legfontosabb feladata a 2014–2020-as időszakra vonatkozó uniós költségvetésről szóló döntés előkészítése.

A konferencia honlapja: https://www.levego.hu/kampanyok/europai_zold_koltsegvetes

Kapcsolat: Varga Judit szervező, konf@levego.hu, +36 1 411 0509

Hírfigyelő