A közúti és vasúti közlekedés optimális árazása és társadalmi mérlege (Módszertani tanulmány)

Írta: Dr. Kiss Károly egyetemi docens
Szerkesztette: Lukács András

Mit ad a társadalom a közúti és vasúti közlekedésnek és mit kap tőle? Melyik oldalra billen a mérleg? A kérdésnek súlyos gazdaságpolitikai következményei vannak. Ahhoz, hogy a szűkösen rendelkezésre álló forrásokat a társadalom szempontjából a lehető legjobban használjuk fel, elengedhetetlen megvizsgálnunk, mennyit fordít az állam a közlekedésre, mekkora bevétele származik belőle, milyen mértékűek a közlekedés okozta környezeti és egészségi károk, továbbá milyen egyéb tényezők (például adócsalás) torzítják a piaci versenyt. Vajon van-e a közúti és vasúti közlekedésnek olyan haszna, amiért az államnak külön támogatnia kellene, vagy pedig minden költségét a használóiknak kellene megfizetniük?

Hírfigyelő