A növényzet szerepe a környezetvédelemben

Az emberi történelem kezdetétől 1900-ig tartott, míg Földünk népessége elérte a másfél milliárdot, a harmadik ezredévet pedig már 6 milliárd ember éri meg. Azelőtt ezer év sem volt elegendő 1 milliárdnyi emberi szaporulathoz, mára ez 11 év alatt megtörténik. A népesség növekedése hihetetlenül felgyorsult. A túlnépesedés folyamata természetesen következményekkel járt. Elpusztítottuk a Föld erdőtakarójának felét, dögletessé tettük városaink levegőjét, elszennyeztük vizeinket, és hulladékkal terítettük be a földet. A rohamosan növekvő városok és a Földet behálózó utak betonszőnyeggel terítették be a talajt, elszakítva bennünket ezzel az életet adó anyaföldtől. Kiszipolyoztuk a Föld méhének kincseit és vegyi anyagok tömegével mérgezzük környezetünket…

E sorok írója közel 40 évi kutatómunkája alapján a növényzetre hívja fel a figyelmet, mint olyan természeti elemre, amelynek további pusztítása egyenlő a kollektív öngyilkosságunkkal. A tudományok eddigi eredményei alapján összefoglaló ismeretek következnek arról, hogy milyen szerepet játszik a növény környezetünk védelmében. A téma kikerülhetetlenné teszi bizonyos fizikai, kémiai, biológiai, sot, közgazdasági ismeretek felidézését, amelyek bizonyító ereje nem mellőzhető az oksági kapcsolatokban. Itt jegyzem meg, hogy az írás szerkezete a környezeti elemekhez igazodik.

Ajánlom e könyvet mindazoknak, akik nem kívánnak belenyugodni környezetünk jóvátehetetlen romlásába és hisznek a megmenthető jövoben.

Radó Dezső, Zöld Érdek Alapítvány, Levegő Munkacsoport, Budapest, 2001, 144 oldal

Hírfigyelő