A városi terjeszkedés valódi költségei

Az elmúlt időben rendkívüli mértékben felgyorsult a városok terjeszkedése. Egyre több külföldi kutatás mutat rá arra, hogy ezt a folyamatot jelentős nyílt és még jelentősebb rejtett támogatások ösztönzik. A Levegő Munkacsoport most – Magyarországon elsőként – arra tett kísérletet, hogy kimutatassa: mekkora társadalmi költségeket okoz nálunk a városi terjeszkedés. Megállapítja, hogy minden hektár zöldterület beépítése a városok környékén évi több millió forint többletköltséget okoz a társadalom egészének. A tanulmány egyúttal konkrét javaslatokat is tesz ezeknek a támogatásoknak a felszámolására azzal a céllal, hogy növekedjen országunk versenyképessége, javuljon környezetünk állapota és közelebb kerüljünk egy igazságosabb társadalom megteremtéséhez.

Összeállította: Pál János, Budapest, 2006, 23 oldal

Hírfigyelő