Ajánlások Budapestért

Mit várunk az önkormányzatoktól 2006 és 2010 között?

Budapest a Duna királynője; páratlan látványt nyújt, történelmi és kulturális hagyományai komoly vonzerőt jelentenek, gazdasága gyorsan fejlődik. Ugyanakkor fővárosunk kiváló öröklött adottságai, a nagyarányú tőkebeáramlás és az Európai Unió átlagát közelítő gazdasági teljesítménye ellenére sem fejlődik lakóinak általános megelégedésére.

Bíztató, hogy az elmúlt években néhány kedvező változásnak lehettünk tanúi: új kulturális létesítmények jöttek létre, emberibbé váltak, megújultak egyes utcáink, tereink, a tömegközlekedési járművek cseréje is folyamatban van. Azonban még mindig sokan hagyják el a várost jobb életminőségre vágyva. Különösen a gyermekes családok igyekeznek elmenekülni a városból. Az itt élők és az ide látogatók egyaránt panaszkodnak a zajra, a rossz levegőre, a közlekedési káoszra, az ápolatlan közterületekre, a közösségi terek hiányára, a lepusztult épületállományra, a zöldterületek és az infrastruktúra hiányosságaira, a szabályok semmibevételére és nem utolsó sorban a növekvő társadalmi egyenlőtlenségek számtalan jelére.

A főváros környezeti állapotának javítása mindenek előtt az itt lakók testi és lelki egészségének javítása érdekében szükséges, ugyanakkor több tőkét és turistát is idecsábíthatunk ez által. Több hazai és külföldi kutatás mutatott rá, hogy a környezetszennyezés csökkentése nemhogy gátolná a főváros fejlődését, hanem éppen ellenkezőleg: javítaná a versenyképességét. Budapesten a környezeti károk költségét évi 600-800 milliárd forintra becsülik. Ennyi megy el a szakértők szerint szinte észrevétlenül a kieső munkanapokban, életévekben, gyógyszerköltségekben, az utak, csatornahálózatok tönkremenetelében, természeti és művi környezetünk sorvadásában, noha mindezt meg tudnánk akadályozni.

A kiadványban összefoglaljuk a főváros fenntartható fejlődésére tett ajánlásainkat, majd részletesebben elemzünk néhány részterületet, és felsoroljuk a 2010-ig megvalósítandó feladatokat. Az ajánlások nagy része önkormányzati hatáskörbe tartozik, más részük viszont kormányzati feladat. Ez utóbbiak esetén az önkormányzatok szerepe a kezdeményezés, a nyomásgyakorlás.

Összeállította: Beliczay Erzsébet és Lukács András, Budapest, 2006, 48 oldal

Hírfigyelő