Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése

Az Európai Unió országaiban nagy jelentőséget tulajdonítanak a fáknak, különösen a bel- és külterületi fasoroknak. Ezeket egyaránt tekintik az élő világ tárgyának, valamint táji elemnek, egyben pedig eszköznek is a környezet ártalmai ellen. Abból a felismerésből kiindulva, hogy adott korú fa csak életkorának megfelelő évek alatt pótolható, nagy figyelmet fordítanak a kiültetett fák ápolására és állapotuk alapos vizsgálatára. Ebben a kiadványban a fasorok állapot-felmérésének módszerét írjuk le, amely az Európai Unió Erdészeti és Fagazdálkodási Bizottságának 1984-ben elfogadott ötlépcsős modellén alapszik.

Írta: Dr. Radó Dezső, Budapest, 1999

Hírfigyelő