Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület

Az egyesület célja:

  • segíteni a lakóhely hagyományait, a környezeti kultúra és igényesség kialakítását, erősíteni a településhez való kötődést, formálni a lakóközösség értéktudatát,
  • tömöríteni azokat a polgárokat, fiatalokat, közösségeket, akik önzetlen munkájukkal készek a célok érdekében tevékenykedni,
  • segíteni a település történeti, építészeti és természeti értékeinek megóvását, védelmét, a község szépítését és fejlesztését,
  • befogadni olyan cél jellegű pénzbeli adományokat, valamint szellemi alkotásokat, melyek az egyesület céljaival azonosíthatók, és a község szépítését, fejlődését elősegítik,
  • segíteni a településen élők környezettudatos, egészséges életformára nevelését, oktatását.

Honlap: http://www.kakucs.hu/kakucs-az-otthonunk-kozhasznu-egyesulet,

http://www.kaoke.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/Kakucs-az-Otthonunk-K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Egyes%C3%BClet-903361463073837/

Hírfigyelő