A bűz is környezetszennyező

Végső elkeseredésében fordult hozzánk egy hölgy, aki családjával Tószegen vett házat, bízva a jó vidéki levegő élvezhetőségében.

A terület természetvédelmi terület határa, a Gerje-perje csatorna tószegi környéke. A jó levegő azonban csak álom maradt, mivel egy állati tetemek "darálékát" feldolgozó vállalkozás költözött a település határába, amely évek óta elviselhetetlen bűzt áraszt a lakókörnyezetre. A szinte állandósult bűz lehetetlenné tette életüket, nyáron nem tudnak kimenni a kertjükbe, de még ablakot sem tudnak nyitni a legnagyobb hőségben sem, mivel az ember gyomra fordul fel. A széliránytól függően, hideg idő közepén is átjár mindent a bűz. A környék lakói elköltözni nem akarnak vagy esetleg nem tudnak, mivel a terjengő szag miatt ingatlanjaik szinte eladhatatlanná váltak. Több száz ember mindennapjait érinti ez a probléma, és a többségük tehetetlenül "lenyeli" a dolgot.

Küzdelmük nem a Levegő Munkacsoport tanácsadó irodájának megkeresésével kezdődött. A probléma megszüntetése érdekében a lakosok megkeresték a helyi önkormányzatot, akik hathatós intézkedést nem tettek, panaszosunkat idézve: „nevetséges álintézkedésekkel próbálta befogni a szánkat. (Állítólag az egyik önkormányzati illetékes gazdasági érdekeltsége miatt, bár ezt nem tudom bizonyítani).”

Több alkalommal is gyűjtöttek aláírásokat szép számmal ám ez "eltűnt" az önkormányzati forgatagban, látszata nem lett. A következő aláírásköteggel a hivatalos Környezetvédelmi Felügyelőséget keresték meg, akik nagyon készségesek voltak. A vizsgálatuk számos szabálytalanságot tárt fel a veszélyes hulladék kezelésével és szállításával kapcsolatban, ám különböző megszorító intézkedéseik nem váltak be. Az üzemben látszólag mindent úgy csinálnak, ahogy a cégnek jobban megéri, nem tartják be a költségesebb védelmi intézkedéseket, amelyek kivédenék a szag ilyen mértékű terjedését.

A hölgy problémájával kapcsolatban a következőket tudtuk mondani. Valószínűsíthető, hogy az általuk megkeresett hatóságok mulasztást követtek el, amikor nem tárták fel a bűzhatás okát. A jegyzőnek jogában állt volna, hogy kötelezze, vagy szankcionálja az egészségtelenül bűzös telep bezárását, mivel ez hatásköri kötelezettsége, akár mint engedélyező hatóságnak, akár mint birtokvédelemmel kapcsolatban eljárni és intézkedni jogosultnak. Ezért azt javasoltuk ügyfelünknek, hogy írjon levelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatalnak (cím: 5000 Szolnok, Kossuth utca 2., tel.: 56/342-006, e-mail: kozighiv@jasz.b-m.hu) kérve, hogy az esetet vizsgálják ki, valamint, hogy az eljáró hatóságnak nevezzen ki egy másik önkormányzatot elfogultságra hivatkozva (Ket. 42. §).

Mindezek mellett, mivel az illetékes Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (5000 Szolnok Ságvári krt. 32., Telefon: 56-372-313, E-mail: kotikvf@ktm.x400gw.itb.hu) intézkedési nem voltak hatásosak, annak felettes szervéhez az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez lehet fordulni.

A 21/2001. Kormány rendelet szerint a méréssel nem megállapítható, de a lakosságot zavaró bűz okozása is jogellenes. Mint ilyen ugyan szubjektív megítélés alá esik, de a hatás oka feltehetőleg a nem megfelelő technológia alkalmazása, vagy a higiénikus előírások megszegése, így konkrét intézkedés elrendelése lett volna indokolt. A felügyelőség a bűzhatás csökkentése érdekében technológia váltásra, vagy bármely megfelelő műszaki intézkedésre kötelezheti a telep üzemeltetőjét, az intézkedések elmaradása esetén pedig be is zárathatja. A hatósági ellenőrzést akár lakossági bejelentésre, előre nem bejelentve is elvégezheti, így a tényleges állapot kendőzésére nem lesz mód, annál inkább, mivel az nyilván a telepen kívül is érzékelhető.

A panaszosok fordulhatnak az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához is, amennyiben a hatósági út eredménytelen volt, és legvégső esetben a polgári per is eredményhez vezethet.

A 21/2001-es levegő védelméről szóló rendelet vonatkozó részei

5. § (1) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

Bűzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályok

14. § Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. Az elérhető legjobb technika alkalmazását, az egyedi határértéket, illetőleg a lakosságot zavaró bűzzel járó tevékenység korlátozását vagy betiltását a közegészségügyi hatóság állásfoglalása alapján a környezetvédelmi hatóság hatósági határozatban írja elő.

Továbbá írjon levelet az illetékes Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ÁNTSZ-t (5000 Szolnok, Ady E. u 35., Tel.: 56/426-444) kérve szakvéleményüket.

A hatósági intézkedés hiányában a Polgári törvénykönyvre hivatkozással birtokvédelmet kérhet a jegyzőtől, a békés birtoklásban, az ingatlan rendeltetés szerű használatában bizonyíthatóan elkövetett zavarás megszüntetést kérve. A birtokvédelem a bejelentőt és minden érintett szomszédot megilleti, aki a szag miatt sérelmet szenved. Ha a jegyző a kérelemnek nem ad helyt, a helyi bíróság előtt keresetet kell indítani a telep gazdája ellen, a zavarás megszüntetését kérve.

A hölgy megköszönte a gyors és minden részletre kiterjedő válaszát, és valamelyest megnyugodva, és bízva a hosszú távú siker lehetőségében, az általunk javasolt eljárást kezdeményezte.

Hírfigyelő