Ártalmas sportpálya?

Vannak olyan sportok, amik egészségkarosítóak és az emberek nem kérnek belőle.

A Levegő Munkacsoport egyik tagszervezete kérte Tanácsadó irodánk segítségét a következő probléma megoldásában. Budapest XIII. kerületében a Népszigeten, a volt Similabda Vidámpark területén az Extrém Sportsziget 2004 Kft. tereppálya építkezésbe kezdett, jelentős mennyiségű földet halmozva fel a területen.

A környéken lakók aggodalmukat fejezték ki a jövőben tereppályát használó homokfutó motorok (quad) által keltett levegő- és zajszennyezés miatt. Valószínűsíthetőnek tűnt, hogy az ilyen jellegű sportpálya használata során az azt használó járművek nagy port kavarnak fel hatalmas zajhatás kíséretében. Budapesten a szálló por szennyezettség amúgy is sokszorosan átlépi a határértékeket, ezzel első számú „közellenséggé” vált, évi sok ezer haláleset és sok százezer megbetegedés okozójaként. Zaj tekintetében sem jobb a helyzet, a lakosság jelentős része határérték feletti zajterhelésnek van kitéve, melynek rovására szintén sok haláleset és megbetegedés írható. Így különösen fontos az alacsony zajterhelésű, rekreációra alkalmas területeken újabb zajforrások megjelenésének megakadályozása. A belsőégésű motoroknál a robbanótérben keletkező égéstermékek a környezetbe távoznak, és azzal kölcsönhatásba lépnek. A legnagyobb mennyiségben szén-dioxid keletkezik, amelynek eltávolítása technikai okok miatt nem lehetséges. Ezen kívül négy másik szennyező anyag, szén-monoxid, nitrogén-oxid, szénhidrogének, és kén-dioxid keletkezik, melyek környezetünk súlyos károsodását okozhatják, annak ellenére, hogy mennyiségük gyakran nagyon kicsi, alacsony koncentrációban jelentkezik.

Az előbb említettek miatt a lakosok aggodalmait indokoltnak láttuk, illetve mivel szervezetünk régóta folyamatosan harcol a város zöldterületeinek fogyása, beépítése ellen, levélben fordultunk az XIII. kerületi önkormányzat jegyzőjéhez tájékoztatást kérve az építkezés állapotáról, kérve az építési engedély elküldését.

Az önkormányzat válaszából megtudhattuk, hogy a helyszíni ellenőrzés során a szakértő megállapította, hogy a területen lerakott föld magassága egyes területeken meghaladja az 1 méteres magasságot, amely a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdése alapján építési engedély köteles. Emellett a Népsziget jelenleg hullámtér, amelyen a 46/1999. (III. 18.) Kormány rendelet 6. § (4) bekezdése alapján bármilyen tevékenység csak a környezetvédelmi, természetvédelmi előírások betartásával és az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytatható. Valamint a tényállás tisztázása során megállapította, hogy a földlerakást, illetve a földmunkát az Extrém Sportsziget 2004 Kft. végeztette „homokfutó” terepjárművek bemutatására szolgáló tereppálya későbbi kialakítása céljából. Mindezek fényében mivel az építtető építési engedéllyel nem rendelkezett az önkormányzat a földmunkák végzését határozatban, újabb hatósági intézkedésig, haladéktalanul megtiltotta. A határozatban elrendeltek megsértése esetén 100.000,- Ft-ig terjedő és ismételhető végrehajtási bírság megfizettetését helyezte kilátásba.

Az önkormányzatnál történt érdeklődésünk híre eljutott a beruházóhoz is, amelynek hatására az alább olvasható levelet kaptuk tőlük. A tanulság leszűrését mindenkinek az igazságérzetére bízom.

„Tisztelt Levegő Munkacsoport!

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a közelmúltban lakossági bejelentés érkezett Önökhöz, a XIII. kerület Népszigeten épülő "motorversenypálya" ügyében. Sajnálatunk nem a bejelentéshez kötődik, mindinkább ahhoz a tényhez, hogy ebben az országban mindenki azt mond a másikról amihez éppen kedve van.
Nagyon szívesen és készséggel elmondtuk volna Önöknek is - egy megkeresés alkalmával -, hogy az általunk épített sportpálya nem motorversenyek színhelyéül fog szolgálni, ugyanis a terület méretét tekintve sem felelne meg semmilyen szabványnak! Valószínűbbnek tartjuk, hogy kifejezetten rosszindulatból sikerült megszülni "valakinek" ezt az elképzelést, a lehetséges okokkal nem traktálnék senkit.
Személy szerint nekem van saját motorom amit, ha időm megengedi, szívesen használok ( ez egy négyütemű, katalizátorral felszerelt, a hatályos EU normáknak mindenben megfelelő négykerekű motor ), és valószínűsítem, hogy jóval kisebb a károsanyag kibocsátása mint jónéhány járműnek a szigeten! Tudniuk kell még azt is hogy az a terület, melyet most saját költségünkön tisztítottunk meg a szeméttől, évekkel korábban ipari funkciót töltött be. Mielőtt megkezdtük munkánkat, 180 azaz - egyszáznyolcvan - köbméternyi szemetet és „ottfelejtett” hulladékot szállíttattunk el. Több nagyvállalkozással ellentétben, környezetvédelmi megbízottunk is van aki folyamatos munkájával és tanácsaival segíti a tervünk megvalósítását. Valóban hibát követtünk el amikor azt hittük, hogy sportolási lehetőséget teremthetünk ( saját erőből! ) a fiataloknak úgy, hogy az mindenkinek megfeleljen.

A „lakossági bejelentés” megnevezést furcsának találtuk ugyanis a közelben nincs lakó ingatlan! Az építkezésről kihallatszó munkagépek hangjáért megkövetjük magunkat, kizárólag napközben végeztünk bármilyen építészeti munkát. Nem tudjuk megvédeni magunkat és célunkat, ha nem lehetünk tisztában az ellenünk felhozott vádakkal és tervünk esetleges hiányosságaival.

Ha úgy sokasodnak a lakossági bejelentések ahogy nem szeretnénk, és nem építhetjük meg a sportpályát melyre tucatnyi szabadidős tevékenységet álmodtunk meg, akkor kíváncsiak leszünk arra hogy kinek és mikor fog legközelebb eszébe jutni egy hasonló sportlétesítmény és szabadidőpark megépítése, bármilyen állami segítségnyújtás (hiányában) nélkül.”

Hírfigyelő