Forgácslapok égetése

Sajnos sokan nem tudják, hogy a forgácslap műanyagot is tartalmaz és égetése veszélyes...

Egy úr a forgácslappal való tüzelés veszélyeiről érdeklődött Tanácsadó Irodánknál. Lakhelye közelében egy családi házban faipari hulladékokkal (rétegelt lemez, forgácslap, kátrányos fa, stb.) fűtenek. Családjában többször előfordult, hogy a család tagjai fejfájásra panaszkodtak, ablakot nyitni, szellőztetni nem mernek a téli időszakban.

Tanácsadónk tájékoztatta az urat , hogy a faforgács nem tiszta fa, mivel műanyagot tartalmaz, tehát a levegő védelméről szóló 21/2001. számú kormány rendelet értelmében, elégetése tilos. Az égető ellen az illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez vagy a helyi önkormányzat jegyzőjéhez kell fordulni panasszal. Vegyész kollégánk ismertette a lakossal a faforgács és különböző faipari hulladékok elégetésének egészségkárosító hatásait.

Az égetés során aldehidek, ketonok, fenolok, PAH-ok (policiklikus aromás szénhidrogének) és más vegyületek keletkeznek, amelyek fajtája és mennyisége az elégetett faipari hulladéktól függ. A keletkező légszennyező anyagok azon felül, hogy fejfájást okoznak, irritálják a szemet és a légzőrendszert, rákot is előidézhetnek.
Végül a probléma anélkül megoldott, hogy a panaszos a környezetvédelmi felügyelőséghez vagy az önkormányzat jegyzőjéhez fordult volna, elég volt csupán a füstölő szomszédot felvilágosítani a tevékenységének egészségkárosító hatásairól, mivel ő maga is több gyermek édesapja volt, aki félti gyermekeit, csak az égetés következményeivel nem volt tisztában.

A faipari hulladékok kezelésére vonatkozó fontosabb jogszabályok a következők:

  • 2000. évi XLIII. törvény a hulladék- gazdálkodásról
  • 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladék olajok kezelésének részletes szabályairól
  • 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott trifenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
  • 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
  • 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
  • 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltétele- iről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
  • 10/2002. (III. 26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/ 2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról.

Hírfigyelő