Örömteli búcsú a Finomvegyszer Szövetkezettől

Íme egy újabb példa arra, hogy a kitartó harc meghozza erdeményét.

A Fehérvári út környékén elhelyezkedő lakótelepek lakosainak nagy valószínűséggel nem kell bemutatni a Finomvegyszer Szövetkezetet. Az elmúlt években számos panaszbejelentés érkezett a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájához a Fehérvári út 160. szám alatt található, szerves és szervetlen vegyi alapanyagok, gyógyszeripari termékek gyártásával és kereskedelmével foglalkozó céggel kapcsolatban. A cég telephelye sűrűn lakott övezetben található, lakóházak közvetlen közelében. A panaszok  minden esetben ugyanarról szóltak: fullasztó, torok-égető vegyszerpárolgásokról, amelyek megkeserítették a környéken élők életét. A nyári hónapokban szinte lehetetlenné tette az éjszakai szellőztetést, állandó ”szaunázásra” kárhoztatva ezzel az környékbelieket. A tevékenység során kibocsátott különféle vegyi anyagok szaga, a cég többségében szabadtéren működő gépei által keltett zaj és az üzem általános állapota (szabad téren tárolt vegyi anyagok, elavult technológia stb.) sok ember mindennapi életét zavarta. Így újra és újra szembesültünk a kérdéssel: Hogyan lehet fellépni egy ilyen céggel szemben? Kötelezni lehet-e arra, hogy elkötözzön?

Sajnos valahányszor panasz érkezett irodánkhoz, tehetetlenül róttuk a már megszokott köröket. Levél a Környezetvédelmi Felügyelőségnek, kérve a panasz kivizsgálását, várni a válaszra, majd kezdeni elölről a következő bejelentésnél.
Mígnem egy alkalommal tudomásunkra jutott, hogy a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2003. augusztus 13-án kelt, 14/1858/5/2003. számú határozatában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte a Szövetkezetet, melynek teljesítési határidejét 2004. december 31. napjában állapította meg.

Ekkorra már a helyi lakosok kis csapatba kovácsolódtak, hogy határozottabban és nagyobb sikerrel képviselhessék jogaikat. Mivel a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az eljárásba  ügyfélként való bevonásukat visszautasította, megkerestek minket, hogy erősítsük meg őket harcukban ügyféli jogállásunkat kérve. Ezt mi természetesem megtettük, és minden lehetséges segítséget igyekeztünk megadni a helyieknek.

Az ügy végeredményeként nemrégiben megkaptuk a  Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatát, amelyben értesülhettünk arról, hogy határidő módosítások és hiánypótlásokat követően, a Finomvegyszer Szövetkezet 1116 Budapest, Fehérvári út 158-160. alatti telephelyén folytatott tevékenységet megtiltja. A tevékenységgel a határozat jogerőre emelkedését követően 30 napon belül kell végelegesen felhagyni.

Indoklásként számos szabálysértést sorolnak fel, melyek közül néhányat közlök:

„A dokumentáció, és a Felügyelőség nyilvántartása szerint is a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, illetve később a Felügyelőség a közcsatornába elfolyó szennyvíz szennyező anyag tartalma miatt sorozatosan csatornabírság megfizetésére kötelezte a Finomvegyszer Szövetkezetet.

A Felügyelőség vélemény szerint a hiánypótlásban foglaltak sem bizonyították, hogy a bemutatott kibocsátást csökkentő berendezések alkalmazásával kizárható a környezeti levegő bűzzel való terhelése, valamint a zaj- és rezgésterhelés határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben előírt határértékek teljesülnek.

Megállapítható tehát, hogy a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció a hiánypótlással együtt sem elégíti ki a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 75.§ (1) pontjában, a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben, valamint a R. 3. sz. mellékletben foglaltakat, így nem teljesíti az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit.
Az elmúlt években a Finomvegyszer Szövetkezet tevékenységével kapcsolatban több bűzpanasz is érkezett a Felügyelőségre.

A Felügyelőség álláspontja szerint a Finomvegyszer Szövetkezet tárgyi telephelyen folytatott tevékenysége nem felel meg az elérhető legjobb technikának. A Felügyelőség nem látja biztosítottnak a fentiek miatt (hiányos dokumentáció, csatornabírság, lakossági panaszok), hogy a Szövetkezet működésével az elérhető legjobb technika minimális feltételeit biztosítani tudja, kibocsátásait a jogszabályokban meghatározott határértékek alá képes csökkenteni.”

„A Felügyelőség álláspontja szerint a  Finomvegszer Szövetkezet tevékenysége főként a technológiai fegyelem hiány amiatt folyamatosan veszélyezteti  a környezetet, és az eljárás során a Finomvegyszer Szövetkezet nem mutatta jelét, hogy ezen változtatni kívánna.”

Hírfigyelő