Világosság helyett örömteli sötétség

Nagy örömömre szolgál, hogy ismét egy sikeresen megoldódott lakossági ügyről számolhatok be. Ez az eset is jeles tanúbizonysága a kitartásnak és az elszántságnak, az abban való hitnek, hogy egy személyben, akár első ízben is elérhetjük céljainkat, sikeresen képviselhetjük jogainkat. Bár  a probléma egyébként is gyerekcipőben jár, amelynek sem következményei, sem szabályozása nem ismert még széles körben. A probléma alapvető oka a fény.

Bár a fényszennyezés viszonylag új keletű dolog, mégis láthattuk, hogy már számos helyen megtörténtek az első lépések annak szabályozása felé. Sajnos azonban a szűk körű érdekelt csoportok és az, hogy a negatív hatások még nem jutottak át a köztudatba, limitálják a szélesebb körű társadalmi párbeszédet, s így lassan halad, illetve részben kiforratlan ennek jogi szabályozása. Pedig bizonyos elemek szinte mindegyik vizsgált jogszabályban fellelhetők, mint például a felfelé világítás tilalma, az alacsony nyomású nátriumgőz lámpák preferálása, vagy a nélkülözhető világítás éjjeli csökkentése/kikapcsolása. Ha csak egy ilyen minimális szabályozást is sikerülne az érintett országokban országos vagy uniós szintű jogszabályban rögzíteni, az már egy nagy lépést jelentene a probléma globális megoldása/szabályozása felé.

Esetünkben a probléma a következőképpen kezdődött még 2005-ben. Solymár nagyközség minden józan mértéket meghaladó erős fehér fényű utcavilágítási lámpát helyezett panaszosunk háza elé. A lámpa a lakóház csaknem valamennyi helyiségébe többek között a hálószobába is bevilágított és kellemetlen szúrós fehér fénnyel elárasztva a telek nagy részét. A helyi önkormányzat megakadályozta, hogy az Elektromos Művek a lámpát áthelyezze, és fényterelő lemezeket szereljen fel. Az úr viszont évekig sötétben aludt és teljesen érthető módon nem tud/tudott világosban jól pihenni, hogy a csillagos ég látványának elvesztéséről és az esti hangulat tönkretételéről ne is beszéljük. A redőny, a függöny a nyári kánikulában nem segített, hiszen ilyenkor csak a levegőtlen hőség vagy a vakító világosság között lehetett választani.

Egyéb megoldás híján birtokháborítási pert indított az önkormányzat ellen. Panaszosunk az ügy kapcsán tájékozódott a mesterséges világítás egészségügyi hatásairól és ennek kapcsán kérte a Országos Tisztifőorvosi Hivatal segítségét, abban, hogy hivatalosan támasszák alá azt, hogy az éj sötétjének megvonása

 • alvászavarokat okozhat,
 • növeli a daganatos betegségek kialakulásának valószínűségét, mivel hatására csökken a melatonin mennyisége, nők esetén pedig növekszik a reproduktív hormonok (oestrogen) szintje.

Ma már bizonyított, hogy az állandó világosságban élők az álmatlanságon és idegrendszeri panaszokon túlmenően jobban ki vannak téve a bélrák és a gyermekkori leukémia veszélyének. A Harvard Egyetem ill. a Brigham and Women's Hospital 10000 nőre kiterjedő vizsgálata szerint (ld.European Journal of Cancer múlt heti száma) mellrák valószínűsége csaknem 50 %-kal nő az állandó világosságban élő nők körében.

Panaszosunk továbbá kérte az  Országos Tisztifőorvosi Hivatalt, hogy ügyében hatóságként is avatkozzanak be, rendeljék el a 4,5m széles, kb. 150m hosszú, elenyésző forgalmú zsákutca világításának az utcára történő korlátozását és normális szintre csökkentését.

A KvVM állásfoglalása a fényterhelés emberi egészségre gyakorolt hatásai tekintetében az egészségügyi szabályokra hivatkozik. Felmerült tehát a kérdés, hogy, mi szab ma jogi határt az egyre jobban elburjánzó, egészséget és környezetet károsító, sokszor erősen túlméretezett kültéri világításoknak különösen kiemelve a közvilágítást?!

Végezetül afelől érdeklődött az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál, hogy kezdeményeznek olyan jogszabály vagy jogszabály-módosítást, mely határértéket ad meg a fényterhelés mértékére vonatkozóan, csökkentve a ma már felismert egészségi károsodás veszélyét.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal panaszosunk levelére válaszolva tájékoztatta az urat, hogy megkérték a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ szakvéleményét a fényterhelés egészségügyi hatásaira vonatkozóan. 

„Az egészségügyi hatóságok és intézmények előtt elsősorban az elégtelen megvilágítás egészségügyi kockázata ismeretes, a túlzott megvilágítás hatásaira vonatkozóan az utóbbi évtizedben jelentek meg közlemények a tudományos megfigyelésekről.
A közvilágítás és a fényreklámok zavaró hatásaira vonatkozó szabályozás igénye eddig nem merült fel, habár néhány országban van erre példa. Szabvány, vagy jogszabályi előírás birtok6ban a területrendezési terv részeként önkormányzati szinten lehetne érvényesíteni a közvilágítási tervet. Azt tanácsoljuk, hogy a bírósági eljárás során kérjenek fel egészségügyi szakértőt a konkrét ügy egészségügyi kockázatának megítélésére.”

A fényterhelés hatásai

Míg világításra szükségünk van, a túl erős fény, a meggondolatlanul elhelyezett és/vagy nem megfelelően karbantartott, illetőleg feleslegesen üzemeltetett fényforrások számtalan káros hatást fejtenek ki a környezetre, mint például:

 • az emberi egészségre gyakorolt hatások;
 • környezet- és természetvédelmi hatások;
 • a közlekedés biztonságát veszélyeztető hatások;
 • a fényszennyezés mint értelmetlen energiapazarlás;
 • egyéb.

Humán-egészségügyi vonatkozások

Az ember napi bioritmusát komplex idegi és hormonális mechanizmusok határozzák meg, ezeket szabályozza (egyéb okokon kívül) a szemen keresztül érkező fény mennyisége is. A tobozmirigy termeli a melatonin hormont, amelynek nagy szerepe van az alvás és az ébrenlét ciklikus váltakozásában. A vér melatonin tartalma nappal a kimutathatóság alsó határán mozog, míg este, éjszaka, az alvás fázisában jelentősen megemelkedik.

A melatonin a szemen keresztül érkező bármely fény hatására felbomlik, s így a mesterséges fényforrások természetellenesen megnövelik az ébrenléti időszakot. Ez függ a fényerősségtől is, hétköznapi példája, amikor a televízió vagy a számítógép képernyőjét szemlélve valaki órákkal később sem tud elaludni. Komoly gondot jelenthet, ha valaki olyan helyen lakik, ahol a kintről beszűrődő fény erőssége miatt éjszaka sincs sötét. Aki rendszeresen városi fények között alszik, pl.  mert nyáron a szellőztetési igény miatt függönnyel sem védekezhet, nem tudja kellően kipihenni magát, fáradtabb, stresszesebb lesz, s ez egy idő után egészségi állapotára is visszahat.

Annak eldöntése, hogy a fénynek van-e, és ha igen, akkor milyen közvetlen kapcsolata van a betegségekkel, az orvostudomány feladata, amint ezzel kapcsolatban már komoly kutatások folynak. Nemzetközi orvosi konferenciákon foglalkoztak a fényszennyezés szerepével a gyermekkori leukémia, valamint az emlő rák kialakulásában (kimerítő referenciák: IDA, 2004 gyűjteménye, Erren & Piekarski, 2002 stb.).

A korai eredmények szerint a melatonin antioxidánsként is működik, melynek következtében meggátolja a sejt örökítő anyagának oxidatív mutációit. E gátlás hiányában a szervezet sokkal nagyobb hajlandóságot mutat rákos megbetegedésre. Bizonyított tény, hogy az éjszakai műszakban dolgozók az átlagosnál nagyobb, a mindkét szemükre vakok az átlagosnál kisebb százalékban hajlamosak mellrákra. Ezek a tények közvetlen kapcsolatot teremtenek a fényterhelés és a rákos megbetegedések közt. Ugyanígy az öt évnél fiatalabb gyermekek leukémiás megbetegedése az elmúlt ötven évben 50%-kal emelkedett, ami a környezeti hatások, nem utolsó sorban a gyermekek megnövekedett fényterhelése számlájára írható.

Közlekedés- és közbiztonság

A világítás legfontosabb funkciója, hogy az éjszakai közlekedéshez szükséges fényt biztosítsa, a lakosság biztonságérzetét pedig általában növelik a jól kivilágított utcák. E két szempontból tehát a közterületek megvilágítása mellőzhetetlen. A meggondolatlan világítás azonban sokszor káros következményekkel is jár, néhányukat diszfunkciónak kell nevezni.

A világítással megvalósított birtokháborítás

Ha a lakosság széles körében közvéleménykutatást végeznénk, hogy véleményük szerint korlátozható-e egy ingatlan tulajdonosa abban, hogy hogyan és mivel világítja meg az ingatlana területét, a többség talán felháborodva utasítaná el az ötletet. Pedig be kell látni, hogy a fény nem tartja tiszteletben a telekhatárokat, és ez a szomszédot akár zavarhatja is.

A szomszédos területről érkező fényszennyezésnek egy része kizárható redőnyök segítségével: a lakó vagy lesötétíti az ablakot és nem szellőztet, vagy beengedi a friss levegőt, de fényárban alszik. Ez különösen nagyobb városok központjában vagy lakótelepein, és főleg a nyári idő szakban jelent gondot.

A fényszennyezés-ellenes jogszabályok érintettjei

Egy fényszennyezés-ellenes jogszabály alapvetően két csoportra oszthatja ezen jogszabály érintettjeit: érdekeltekre és ellenérdekeltekre.
Az érdekeltek – szakmai szempontból – az állatvédők, a csillagászok, világítástechnikai- és közbiztonsági szakemberek; energia-megtakarítási szempontból viszont mindenki mást is ide sorolhatunk, aki a kisebb energiafelhasználással költségmegtakarítást érhet el (például a közvilágítást fizető önkormányzatok).

A jogszabály ellenérdekeltjei alapvetően a kültéri kivilágított reklámfeliratokat, óriásplakátokat üzemeltetők és az áramszolgáltatók. A kivilágított reklámfeliratokat használókat egy jövőbeli jogszabály-alkotás után a megfelelő szankciók kilátásba helyezésével lehetne jogkövető magatartásra bírni, míg az áramszolgáltatókat célszerű érdekeltté tenni, az energia-megtakarításból származó haszonból való részesedéssel.

A jelenlegi magyar szabályozás

Jelenleg Magyarországon egyetlen fényszennyezés-ellenes jogszabály van hatályban: a Komárom-Esztergom megyei Dág község köztisztasági és környezetvédelmi rendelete. Ez a megszokott fejezetek mellett (pl. csapadékvízelvezetés, zaj elleni védelem) tartalmaz egy fejezetet a fényszabályozásról is.

Emellett csak néhány távoli utalás található a problémára bizonyos jogszabályainkban. Például a vadászati törvény tiltja az erdőkben a fényszóró használatát, s ezzel a jogalkotó kétségkívül elismeri, hogy az éjszakai fény zavarja az élővilág kialakult és megszokott rendjét. Egy erdészeti rendelet szerint pedig “erdészlak létesítésekor, az erdészeti létesítmény – különösen az erdészeti magánút – tervezése és építése során tekintettel kell lenni az erdei életközösség megóvására, ezen belül … a fényviszonyokra …, valamint a tájkép védelmére”.

Az Alkotmányban is találunk olyan részt, amely alkalmazható a fényszennyezés esetére is, ugyanis a 70/D.§(2) kimondja, hogy a Magyar Köztársaság az itt élők testi és lelki egészségét többek között “… az épített és természetes környezet védelmével valósítja meg.”

A dági önkormányzati rendelet

Ez a bizonyos híressé vált rendelet Dág Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/1998. (VIII.31.) Kt. rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Mint arról korábban már szó volt ez Magyarországon az első és ez idáig egyetlen jogszabály.
A rendelet fényszabályozási részéhez nincs külön preambulum, így a szabályozás céljára csak a jogszabály 67.§ (1)-ből: “… a legkevésbé zavarják a csillagászati észleléseket, az élőlények természetes viselkedését”, valamint a rendelet preambulumából: “… Dág község tiszta, esztétikus képének … védelme …” következtethetünk: alapvetően a csillagászati megfigyelések viszonylagos zavartalanságának a biztosítása.

A rendelet hatálya

A rendelet kiterjed a kültéri világításra, gyárak telepítésére, valamint minden olyan cselekedetre vagy tevékenységre, amelyek élet- és környezettani bajok forrásai lehetnek, potenciálisan szennyezik az atmoszférát, illetve veszélyeztetik kulturális örökségünket, az éjszakai égboltot. A rendelet szabályait be kell tartani a létesítmények, berendezések rendszeres vagy alkalmi működtetésekor is. Deklaráltan nem terjed ki viszont a rendelet hatálya az alábbiakra:

 • a gépkocsik által kibocsátott fényre
 • a természetes gáz és egyéb anyagok égetésekor keletkező fényre
 • a községi ünnepségek, rendezvények során alkalmazott megvilágításra
 • a tűzmegelőzésben és tűzoltásban alkalmazott alkalmi zavarokra
 • sérült személyek szállítására
 • katasztrófahelyzetek és egyéb sürgős és elkerülhetetlen egészségügyi okokra visszavezethető esetekre.

Láthatjuk, hogy a rendelet a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően csak a kültéri világítást szabályozza, mely alól kiveszi a gépkocsik világítását, mivel az közlekedésbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen, valamint a természetes anyagok égéséből származó fényt. Ez ugyanis napjainkban már nem annyira jellemző, s ráadásul a mesterséges fény mennyiségéhez képest elhanyagolható. Ez rögtön mutatja, hogy a jogszabályból hiányzik a fényszennyezés definíciója, amely – például a cseh törvény esetében is – egyértelműen csak a mesterséges fénnyel történő megvilágítást tartja fényszennyezésnek. Ezeken kívül az ünnepségeket és a rendkívüli eseményeket is kivonja a jogszabály hatálya alól, mivel ezek vagy alkalmi jellegűek és nagyobb tömegeket érintenek, mely esetben ésszerűtlen lenne a jogszabály mindenáron való betartását elvárni, vagy az élet- és vagyonbiztonság megóvás a cél, mely abszolút prioritást élvez a jogszabállyal védeni kívánt tevékenységgel szemben.

Rendelkezések

A rendelet a kültéri világításból származó fénykibocsátás terhelési irányértékeit külön mellékletben állapítja meg. Szabályozza, hogy bárminemű kültéri világításnál az izzók által kibocsátott fény spektrumának olyannak kell lennie, hogy a 440 nm-nél rövidebb hullámhosszakra a teljes kisugárzás 15%-ánál kevesebb jusson. Ellenkező esetben olyan szűrőt kell alkalmazni, amelynek használatával az előbbi kritérium teljesül. Annak érdekében, hogy a fényforrás kellemetlen vakítása minimális legyen, egy potenciális észlelő felé irányuló sugarak függőlegessel bezárt szöge nem haladhatja meg a 70 fokot. Ezek után egy definíciót találunk: e rendelet vonatkozásában kültéri világításnak számít bármilyen állandó vagy ideiglenes megvilágítás, amely kültéri és éjszakai használatban van. Ilyenek:

 • közvilágítás (utcai világítás)
 • díszkivilágítás és parkok kivilágítása
 • sportpályák és egyéb sportrendezvények kivilágítása
 • szórakozóhelyek, szórakozási lehetőségek megvilágítása
 • megvilágított hirdetések (fényposzterek)
 • biztonsági világítás
 • kirakatok megvilágítása
 • magánházak kültéri világítása.

A rendelet szerint mindenféle kültéri világításnál a fény felfelé történő kibocsátása kerülendő és a megvilágítást olyan izzók felhasználásával kell elérni, amelyek a legkevésbé zavarják a csillagászati észleléseket, az élőlények természetes viselkedését. Az újonnan beiktatásra kerülő utcai világítás kialakításával 3 elvárást fogalmaz meg a jogszabály:

 • a lámpa az összes kisugárzott fényt a lámpatest alját tartalmazó horizontális sík alá vetítse
 • az egyedül megengedett izzók az alacsony nyomású nátriumgőz izzók
 • a lámpáknak fénykibocsátást szabályozó szerkezeteket, vagy dupla izzókat kell tartalmazniuk, melyek lehetővé teszik a fénysugárzás intenzitásának egyharmaddal való csökkentését éjfél után; e redukciót nem kell alkalmazni olyan esetekben, amikor a normális fénykisugárzás nem haladja meg a közúti biztonságnak megfelelő szabványt. A sportolással és szórakozással kapcsolatos megvilágítás bármilyen izzóval elérhető, feltéve, hogy azokat éjfél után kikapcsolják. A vetítők és lézerek használatát viszont – az amerikai és cseh jogszabályokkal is összhangban – kifejezetten tiltja a rendelet reklámozás, szórakozás és kulturális események esetén.

Szankciók

Az engedélyezett illetve a meglévő berendezések által okozott fényszennyezésre vonatkozó bejelentés esetén a hatóság végeztet ellenőrző fényvizsgálatot. A vizsgálat költségeit a fénykibocsátó berendezés üzemeltetője viseli, amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltetőre nézve elmarasztaló. Ha a berendezést az engedélytől eltérően üzemeltetik, az üzemeltetőt – legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével – fel kell szólítani az engedélytől eltérő állapot megszüntetésére. Az engedélytől eltérő berendezés működését korlátozni kell, vagy fel kell függeszteni. S amennyiben a fénykibocsátó berendezés üzemeltetője a felszólításnak nem tesz eleget, a berendezés további üzemeltetését meg lehet tiltani. Aki a rendeletben foglaltakat megszegi, vagy a tiltó rendelkezéseket nem tartja be – feltéve, hogy cselekménye magasabb büntető rendelkezések alá nem esik – szabálysértést követ el, és a rendeletben alkalmazott legmagasabb összegű, 10 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható:

 • a fényvédelemre vonatkozó jogszabályokat megsértő üzemeltető
 • aki a fénykibocsátási irányértékeket túllépi.

A szabálysértési eljárást a jegyző folytatja le.

Panaszosunk kitartásának, több éve folyó levelezésének és a hivatalokkal folytatott kitartó „küzdelemnek”  köszönhetően végül elérni látszik célját. Nemrégiben az alábbi levelet juttatta el Tanácsadó Irodánkhoz, segítve ezzel más hasonló helyzetben lévő emberek ügyét.

„KÖZÉPMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLYA
1052 Budapest, Városház u.7. Tel.: 485-6937, Fax: 484-6936, Postacím: 1364 Budapest, Pf. 270
Internet: www.pestkozig.hu, E-mail:epitesugy@pest'b-m'hu

Tárgy: …....... fellebbezés


… alatti lakos, levelezési címe … fellebbezést nyújtott be hivatalunkhoz Solymár Nagyközség Önkormányzata Jegyzőjének … számú határozata ellen.

A fellebbezési eljárás során az ügyet kivizsgáltam, majd a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT

A fellebbezésnek helyt adok, egyidejűleg Solymár Nagyközség Önkormányzata Jegyzőjének ….. számú határozatát megváltoztatom az alábbiak szerint:

Kötelezem … alatti lakosok, mint a … hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait, hogy lakóházuk déli homlokzatán lévő 4 db. kültéri világítótestet határozatom kézhezvételétől számított 30 napon belül úgy alakítsák át, hogy annak fénye a szomszédos … alatti, … építési telekre az építményekre ne vessen fényt.

Fellebbező a fellebbezési eljárás illetékét lerótta. Felkérem az APEH Közép-magyarországi Regionális igazgatóságát, hogy fellebbező részére a lerótt 20.000,- Ft fellebbezési illeték összegét utalja vissza.

Határozatom jogerős, ellene további fellebbezésnek helye nincs. Jelen határozat ellen a k1zhezv1telt6i  számított 30  napon belül a Pest Megyei Bírósághoz (1146.Bp., Thököly út 97 - 101.) címzett, de az I. fokú építésügyi hatóságnál közvetlenül 3 példányban benyújtott keresettel lehet é1ni, melynek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A keresetlevélben  a végrehajtás felfüggesztése kérhető a bíróságtól. 

INDOKLÁS

Az elsőfokú építésügyi hatóság fenti számú határozatával elutasította … kérelmét, mely a szomszédos, … alatti, … hrsz.-ú telken álló építmény kültéri világításának szabályossá tételére vonatkozott. Döntését azzal igazolta, hogy a kültéri világítás nem építési engedély köteles tevékenység, az OTÉK 89. § (1) bekezdése alapján, az épületen kívüli kiürítési útvonalakon a mesterséges megvilágítás lehetőségéről gondoskodni kell. Hivatkozik továbbá az OTEK 50. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá az 54.§ (2) bekezdésében foglaltakra, majd megállapítja, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 81-36/2006. számú határozatában helytállónak ítélt fellebbezői vélemény a vizsgált világításra nem érvényes. Végül kifejti, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény (tov6bbiakban Etv.) 6. §, illetve 47. §-ban foglalt építésügyi jogkörében intézkedésre nem jogosult, továbbá, hogy az ügyben birtokvédelmi eljárás van folyamatban.

A határozat ellen a kérelmező törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben előadja, hogy a Budakeszi Város Hatósági Irodájának … számú határozata felülvizsgálatára – mely birtokvédelmi kérelmet elutasította – pert indított. Álláspontja szerint az adott ügyben az érvényes jogszabályok mindkét eljárás egyidejű lefolyatását lehetővé teszik. Véleménye szerint az indoklásul felhozott 46/1997.(XII. 29.) KTM rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében az építési engedély nélkül végezhető építési munkát is csak – többek között - a környezetvédelmi előírások megtartásával szabad végezni. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 32. § értelmében a fényterhelés elleni védelem is a törvény hatálya alá tartozik. A Kvt. 6. § (1) bekezdése - mint írja - kimondja, hogy a környezethasználatot   úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb a mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő. Úgy gondolja, hogy az Étv. 47. § (2) bekezdés c) pontja alapján az építésügyi hatóság kötelessége a szabálytalanul kialakított világítás átalakításának elrendelése. Kifogásolja végül, hogy az elsőfokú hatóság az OTEK 54. § (2) bekezd6sének rendelkez1sét másodfokú a hatóságtól  eltérőien értelmezi. OTEK 50. § (2) bekezdésre hivatkozással egyetért. Végül megjegyzi, hogy az állandó lakhelyét az elsőfokú határozat tévesen tüntette fel, annak kijavítását kéri.” …

… „Az építésügyi hatósági kötelezési eljárás kérelemre 2006.03.06.-án vagyis 2005. 11. 01 után indult, ezért közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) előírásait, továbbá az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni.” …

… „Az Étv. 47. § (2) bekezdés c) pontja szerint:
(2)Az építésügyi hatóságnak kell rendelnie:
c) az építmény, építményrész hibáinak, hiányosságainak megszüntetését, ha azt rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas módon építették meg, vagy ezáltal idegen ingatlanban az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot keletkezett,

Az országos településrendezési és építési követelményeiről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban OKÉT) 50. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
(2)Az építményeket és azok részeit a rendeltetési céljuknak megfelelően, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy ne akadályozzák a szomszédos telek és építmények, önálló rendeltetési egységek zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát, és illeszkedjenek a környező beépítés adottságaihoz, építészeti megoldásaikkal járuljanak hozzá a táj- és településkép esztétikus alakításához.

Az OTÉK 54. § (2) bekezdése szerint:
(2)Az építményt és részeit, továbbá a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni, kialakítani, hogy a fényhatás
a) az építmények, és a helyiségek rendeltetésszerű használatát ne akadályozza,
b) a környezet rendeltetésszerű használatát (pl. tükrözéssel) ne zavarja, a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse.

A fellebbezési eljárásban a helyszín megtekintését követően az ügy iratainak áttanulmányozása során az idézett jogszabályok figyelembevételével alábbiakat állapítottam meg:
… alatti, … hrsz.-ú telken álló lakóház déli homlokzatán lévő 4 db. kültéri világítótest fénye megvilágítja a … tulajdonban lévő szomszédos ingatlant. … nem fűződik érdeke a szomszédos ingatlan megvilágításához, … viszont a világítás zavarja, az egészséget és ingatlan rendeltetésszerű használatát veszélyezteti.” …

… „Súlyos hibát követett el az elsőfokú építésügyi hatóság azzal, hogy a felettes szerv jogértelmezését nem követte, s azzal és a magyar nyelv szabályainak ellentmondva, megállapította, hogy az OÉTK 54. § (2) bekezdésének előírása csak közvilágításra illetve köztéri díszkivilágításra vonatkozik. A jogszabályhely viszont egyértelműen rendeli el az építmény  és részeinek olyan kialakítását, hogy a fényhatás a környezet rendeltetésszerű használat ne zavarja.” …

… „Fenti indokok és jogszabályok alapján megállapítom, hogy az elsőfokú határozat jogszabálysértő, ezért a fellebbezésnek helyt adtam, és az első fokú építésügyi hatóság … számú határozatát megváltoztattam, a rendelkező részben foglaltak szerint.

A fellebbezésen lerótt 20.000,-Ft illeték visszafizetésére az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 32. § (1)-(2) bekezdése alapján intézkedtem.”

Lendvai Petra

Hírfigyelő