A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2013 augusztusában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2013 augusztusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

Államháztartás – Véleményt írtunk a 2014-2020-as időszak uniós forrásainak felhasználásáról szóló Partnerségi Megállapodás tervezetéről. Előadást tartottunk Gödöllőn az Ökopolitikai Akadémián. Levelet írtunk Olli Rehnnek, az Európai Bizottság alelnökének, magyarázatot kérve arra, hogy miért ajánlja a Bizottság Magyarországnak a tömegközlekedési támogatások csökkentését. (Lukács András)

Közlekedés A Levegő Munkacsoport várja minden érintett jelzését arról, hogy miként változott a településeken átmenő közúti teherforgalom 2013. július elseje, az elektronikus útdíj bevezetése óta! Folytattuk a villanybuszok rendszerbeállításának szorgalmazását, átadtuk Orbán Viktor miniszterelnök képviselőjének a villanybuszok beszerzését pártoló, több mint 8000 aláírt képeslapot. Támogattuk a Bajcsy-Zsilinszky úti lakóknak a turistabuszok elleni tüntetését, aminek eredményeképpen megszüntetik a Bazilika melletti buszparkolót. Tárgyalásba kezdtünk a Budapesti Közlekedési Központtal a Levegő Munkacsoport részvételéről a szeptember 16-22. közötti Mobilitási Hét rendezvényein, és 11 pontból álló javaslatot készítettünk. Újra kiadtuk a „Korommentes városok” című kiadványt, ami letölthető a netről, de igényelhető nyomtatásban is a Levegő Munkacsoportnál. Véleményt írtunk Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségének a Budapest XI. ker. Kelenföldi pályaudvar térsége nyugati kijárat–M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának útépítési engedélyezési eljárása kapcsán, felhívva a figyelmet, hogy a tervezett beruházás az adófizetők pénzének megengedhetetlen pazarlása. Újabb levelet írtunk Tarlós István főpolgármesternek a Kossuth Lajos utca humanizálása érdekében. Levelet írtunk a BKK-nak a Várnegyed buszközlekedése okozta súlyos szennyezés csökkentése érdekében. Levelet írtunk Tarlós István főpolgármesternek a rakpartok hétvégi autómentesítése érdekében (Vargha Márton)

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás – Folytattuk kampányunkat az éghajlatot erősen károsító F-gázok szabályozásának szigorításával kapcsolatban. Átvettük a német DUH környezetvédő szervezet anyagait az autóklíma használatával kapcsolatban. Felvettük a kapcsolatot egy magyar feltalálóval, aki éghajlatbarát autóklíma-megoldáson dolgozik. Részt vettünk a XIII. kerület és a Közép- és Kelet-Európai Környezetvédelmi Regionális Központ (REC) közös városklíma projektjének ismertetőjén. Felszólalásunkban hangsúlyoztuk, hogy nemcsak az intézmények felkészítése a fontos, de alapvető változások szükségesek a városfelújításokban, városüzemeltetésben, különös tekintettel az árnyékolásokra és vízhasználatra. Augusztus 30-án részt vettünk az Európa Pontban az elsősorban a szociális területen tevékenykedő szervezetek számára rendezett találkozón, amelyen Andor László EU biztos és Szabó Máté ombudsman tartottak előadást. Hozzászólásunkban hangsúlyoztuk, hogy strukturális változtatásokra van szükség a közös EU politikában, mert a jelenlegi gyakorlat, azaz hogy az áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad mozgása minden egyéb, elsősorban szociális és környezetvédelmi szempontot felülír, az unió felbomlásához vezethet. Cikket írtunk az ún. Múzeumnegyed projekt megalapozottságával kapcsolatos kétségeinkről, az építészfórumon is megjelent. Kezdeményeztük, hogy a MUT legyen a házigazdája a fővárosban tervezett fejlesztések szakmai-társadalmi vitáinak, hiszen nem szerencsés a beruházások eredményessége szempontjából sem, hogy a fejlesztések jelenleg többségében ad hoc módon, a kamarák és egyéb érintettek kikerülésével folynak. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Részt vettünk a XIII. kerületi József Attila Művelődési Házban az „Éghajlat-változási ismeretek beépítése a tervezési folyamatokba” című konferencián. Két XV. kerületi szabályozási tervet véleményeztünk a kerületi főépítész felé. Szakhatósági egyeztető tárgyalásokon vettünk részt a X. kerület egyes részeinek, valamint Csepel-Háros I. szektor keretövezet átsorolásával kapcsolatban a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályán. Levélben és szóban fejeztük ki határozott ellenzésünket a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályán tartott szakhatósági egyeztető tárgyaláson egy XVI. kerületi terület közpark keretövezetből építési övezetbe való átsorolási terve miatt. Javaslatokat küldtünk az Országos Területrendezési Terv módosításaival kapcsolatban a Belügyminisztériumnak. Helyszínelésünk után levelet intéztünk Belváros-Lipótváros polgármesteréhez az Olimpia park jelenlegi állapotáról, méltatva annak felújítási terveit. A Védegylettel és a Szindikátus Egyesülettel együtt részt vettünk az V. kerületi Falk Miksa utcai fasor lakosság számára tartott bejárásán a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. szervezésében. (Schnier Mária)

Levegőtisztaság-védelem – Nyolcezer képeslap átadásával zártuk az egy éve tartó kampányunkat, amelynek keretében aláírásokat gyűjtöttünk annak érdekében, hogy cseréljék le a budapesti buszokat alacsony, vagy nulla emissziós korszerű járművekre. Az Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett képeslapokat és egy levelet augusztus 7-én nyújtotta át a Levegő Munkacsoport a Miniszterelnöki Hivatal képviselőjének. Több hírrel is frissítettük a http://tiszta.levego.hu/ honlapot. (Szabó Zoltán)

Környezeti Tanácsadó Iroda – Tanácsadó irodánkhoz a nyár végén is változatos panaszok és kérdések érkeztek. Egy társasház lakója a szomszéd építkezés sittledobó csövének kiporzását panaszolta. Ilyen ügyekben a járási (fővárosi kerületi) hivatal intézkedhet, az építéshatósági jogkör januártól oda tartozik. Ismét nagyon sok volt az illegális hulladékégetéssel kapcsolatos panasz. A XV. kerületben lakótelepi házak közt épített egy cég parkolókat az önkormányzat megbízásából. A munka során jelentősen megsértették a fák gyökerét, melyet jogszabály tilt. Az önkormányzat levelünkre válaszolva leírta, elkerülhetetlen volt a kivitelezésnél a fa megsértése, ugyanakkor 600 fát ültettek el a kerületben idén. (Lenkei Péter)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyei és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyei mellett részt vettünk a VM-ben egy légszennyezéssel kapcsolatos megbeszélésen, és beszámolót írtunk a légszennyezéssel foglalkozó nemzetközi munkacsoport milánói üléséről. (Dr. Bendik Gábor)

Hírfigyelő