A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2014 júliusában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2014 júliusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – Megkezdtük a kormány honlapjára felkerült operatív programok véleményezését. (Lukács András)

Közlekedés – Felléptünk a közlekedésfejlesztések miatti fapusztítások ellen Budapest XI. kerületében, a Bocskai úton, az Etele úton és a Kelenföldi pályaudvarnál épülő kétszintes csomópontnál. Egyelőre egyik helyszínen sincs lezárva a vita, még reménykedhetünk például abban, hogy az Etele út közepén megmarad a fasor úgy, hogy a villamosvonal is megépül, a Bocskai út pedig visszakapja régi zöldjét, amit az járdákra parkoló autók kipusztítottak. Javaslatokat írtunk a BKK-nak a city logisztikára vonatkozóan. Felhívást tettünk közzé, hogy minél többen véleményezzék a Balázs Mór-tervet, vagyis Budapest 2014-2030. évekre szóló közlekedésfejlesztési tervét. (Vargha Márton)

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás - Nemzetközi tapasztalatokat gyűjtöttünk a városi zöldfelületekkel kapcsolatban; részt vettünk a Magyar Urbanisztikai Társaságban a bolognai múzeumfejlesztési program ismertetésén (üres műemléképületek újrahasznosítása); meglátogattuk a „Rögtön jövök!” irodáját, amely az üres épületek problémájával foglalkozik; nemzetközi jó példákat gyűjtöttünk a lakáspolitikával és épületfelújításokkal kapcsolatban.

(Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Véleményezést nyújtottunk be Budapest XI. kerületi és Budaörsi ügyekben, állásfoglalást írtunk Budaörs Helyi Építési Szabályzata szakhatósági egyeztető tárgyalására, véleményeztük Budapest XIII. kerületi Önkormányzat Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 2014. évi felülvizsgálatát a kerületi főépítész felé. Részt vettünk a Kormányhivatalban tartott szakhatósági egyeztető tárgyaláson XI. kerületi szabályozási tervvel kapcsolatban.

Részt vettünk a XI. kerületi képviselő-testület Gazdasági Bizottságának rendkívüli ülésén.

Bejelentkeztünk ügyfélként Délegyháza 039/4-7, 9-11 és 21-25 helyrajzi számú ingatlanokon létesíteni szándékozott kavicsbánya új eljárásának környezetvédelmi eljárásába. Levelet intéztünk Kiskunlacháza polgármesteréhez, és kiegészítő véleményezést nyújtottunk be a Kiskunlacháza XII kavicsbánya bővítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez. Ügyfélként benyújtottuk észrevételeinket a Kiskunlacháza II. kavicsbánya működési engedélyének meghosszabbításával kapcsolatban a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez.

Folytattuk kampányunkat a Városliget és a Budai Vár értékeinek megvédéséért.

(Schnier Mária)

Levegőtisztaság-védelem – Megbeszélést folytattunk V. Németh Zsolt államtitkárral és Sáhó Eszterrel, az államtitkárság titkárságvezetőjével levegőtisztaság-védelmi témákról. Előadást tartottunk a Greenwill rendezvényén és a Közép-Európai Egyetemen. A BKK-nál és a BKV-nál egyeztetéseket folytattunk a buszok szennyezőanyag-kibocsátása csökkentésének lehetőségeiről.

Környezeti Tanácsadó Iroda – Zajos fitneszteremmel kapcsolatban nem az első panasz, amely ebben a hónapban érkezett a Levegő Munkacsoporthoz, de kétségtelen nyáron, rekkenő hőségben ezek meglehetősen zavarók, különösen ha késő estig üzemelnek. Az ügyben javasoltuk a panaszosnak, hogy indítson birtokvédelmi eljárást. Nyáron szinte senki sem fűt, gondolhatnánk, az illegális hulladékégetők mégis változatlanul így tüntetik el a háztartási hulladékot, legalábbis a panaszok nagy száma erre enged következtetni. Nyáron az illegális hulladéklerakás is gyakoribb, Kóspallagról és Budapestről is érkeztek panaszok. (Lenkei Péter)

Civil szféra, „Merjünk változtatni!” – A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) által támogatott projekt keretében folytatódott a segítségnyújtás a csatlakozott szervezeteknek: adóbevallással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos hiánypótlásra tanácsadás, stratégia készítésében közreműködés. Augusztus 3-ára előkészítettük a hatodik találkozót, aminek célja a hatékonyabb közösségi működés és a közös gondolkozás az őszi tevékenységekről. Az őszi programok tervezését is elkezdtük: szeptemberi közös akció, októberben induló, forrásszerzés témájú képzéssorozat, ehhez kapcsolódóan az újrainduló, illetve folytatódó a menedzseri önkéntes program. A Greenpeace-szel közös megmozdulást tartottunk az Ökotárs Alapítvány védelmében. (Horváth Zsolt, Papp Zsuzsanna, Szegő Judit)

Hírfigyelő