A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2014 októberében

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2014 októberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – Részt vettünk az MTA Politikatudományi Intézetében a környezetpolitikáról rendezett vitán. (Lukács András)

Közlekedés - Nyilvánosság elé léptünk az új projekttel, melyben az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetségnek a fenntartható közlekedésért folytatott munkáját segítjük. Az aktuális ügyekre hívjuk fel a Levegő Munkacsoport barátainak, a döntéshozóknak és az Európai Parlament magyar tagjainak figyelmét.
Részt vettünk a Tiszta Levegőt! projekt budapesti értekezletén. A munkaértekezlet résztvevőinek bemutattuk a Levegő Munkacsoport eddigi eredményeit a buszok részecskeszűrővel való fölszerelése és a roncsautóbuszok lecserélése ügyében, és megmutattuk nekik a Kelenföldi Buszgarázst. (Vargha Márton)

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás – Szorgalmaztuk a fővárosi távfűtés kiterjesztését (hozzászólások a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiához, a KEHOP-hoz). Észrevételeztük, hogy az azbesztmentesítés nem került be nevesítve a nemzeti stratégiákba és a KEHOP-ba. Részt vettünk a Nemzeti Alkalmazkodási Központ Klímadialógus Fórumán és az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa Klímavédelmi Munkacsoportjának ülésén.Folytattuk a szemléletformálást a szelíd szennyvízkezelési eljárásokkal kapcsolatban (cikk, hozzászólás, levelezés). Részt vettünk a 2007-2013 közötti uniós fejlesztési periódus értékelési konferenciáján. (Megállapították, hogy a támogatások elköltése még mindig nem elég hatékony.) Kitöltöttük a Germanwatch éves klímapolitikai kérdőívét. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Elküldtük észrevételeinket és állásfoglalásunkat az 1-es villamos Budapest XI. kerület Etele úti továbbvezetésének fakivágás engedélyezési eljárásában az eljáró hatóságként kijelölt VIII. kerületi jegyzőhöz.

Bejelentettük részvételi szándékunkat a Budapest Főváros X. kerület Kolozsvári utca–Kőrösi Csoma Sándor út–Szent László tér–Állomás utca–Korponai utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása településrendezési eljárásába a kerületi polgármestertől kapott előzetes tájékoztatásra válaszolva.
Benyújtottuk ügyféli bejelentkezésünket és észrevételeinket a „Dunaharaszti II homok-kavics” védnevű bánya környezeti felülvizsgálati eljárásában a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez.
Budapest XI. kerületi és XIII. kerületi lakossági csoportoknak nyújtottunk szakmai segítséget közlekedési és településfejlesztési témákban. (Schnier Mária)

Levegőtisztaság-védelem – Október 20-21-én Budapesten tartottuk a Korommentes levegőt az éghajlatért! és a Tiszta levegőt! európai projektek nemzetközi találkozóját. Október 22-én a BKV kelenföldi buszgarázsában nemzetközi tanácskozást szerveztünk „Az autóbuszok károsanyag-kibocsátása csökkentésének műszaki lehetőségei" témájában. Október 27-én Putnokon előadást tartottunk azon a konferencián, amely a lakossági fűtés és illegális hulladékégetés által okozott levegőszennyezésre és a megoldási lehetőségekre hívta fel a figyelmet. A konferenciát a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Országgyűlési Biztoshelyettes szervezte a Levegő Munkacsoport közreműködésével. A CWT Fejlesztő Kft.-vel közösen új LIFE-pályázatot adtunk be a buszok környezetszennyezése csökkentése érdekében. Előadást tartott az ELTE Természetföldtani Tanszéke hallgatóinak a légszennyezésről. Részt vettünk a Magyar-Mongol Üzleti Fórumon, ahol Ulánbátor levegőszennyezettsége csökkentési lehetőségeiről tárgyaltunk. (Madarassy Judit)

Jogi ügyek - A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Részt vettünk és előadást tartottunk a légszennyezéssel kapcsolatos jogi eljárásokról szóló megbeszélésen Brüsszelben. Részt vettünk és előadást tartottunk a légszennyezésről szóló konferencián, Putnokon. Segítettünk egy tagszervezet közhasznú jogállás iránti kérelmével kapcsolatos ügyintézésében. (Bendik Gábor)

Környezeti Tanácsadó Iroda – Az iroda rendszeres tanácsadási tevékenysége mellett jelentős segítséget nyújtottunk a Lélegzet Alapítványnak a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás kerete által támogatott „Munkahelyi Közlekedési Terv” végrehajtásában a Lélegzet Ennek keretében áttanulmányoztuk a fellelhető szakirodalmat, megvizsgáltuk az azokban leírtak felhasználási lehetőségeit a Közlekedés Kft.-nél végrehajtandó munkahelyi közlekedési terv kialakítására. Az előkészítő munka során felhasználtuk többek között az Ökotárs Alapítvány által megjelentetett „Mobilitási tervek – Előnyös megoldások cégek számára” című kiadványát, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiadott segédletet a munkahelyi közlekedési tervek elkészítéséhez, amely segédlet megjelentetését az 1330/2011. számú kormányhatározat irányozta elő. A terv készítése előtt 3 alkalommal egyeztettünk a Közlekedés Kft.-vel, majd a terv készítése során is 4 alkalommal találkoztunk a részletek megbeszélése, egyeztetés céljából. A Közlekedés Kft. 2014. augusztus 21-re elkészítette a „Munkahelyi Közlekedésszervezés, Munkahelyi Közlekedési Terv – Gyorsértékelés” című tanulmányt. A tanulmány készítése során részletes kérdőíves felmérés történt a cég munkatársainak közlekedési szokásairól, majd ezek alapján került sor a javaslatok kidolgozására. A tanulmány kimutatta, hogy a cég annak ellenére is tud javítani munkatársai közlekedési szokásain, hogy közlekedési szempontból a legjobb helyen, Budapest központjában helyezkedik el az irodája. Honlapunkon külön alhonlapot hoztunk létre. (), ahol részletes tájékoztatást adunk a munkahelyi közlekedési terv előnyeiről és teljes egészében közzé tettük a Közlekedés Kft. tanulmányát. A tanulmányról és a munkahelyi közlekedési terv jó példáiról 8 bejegyzést tettünk közzé a Facebook-oldalunkon. Készítettünk egy brosúrát a munkahelyi közlekedési terv előnyeiről, valamint a megvalósítás lehetőségeiről, amit feltettünk az alhonlapra. Felhívást készítettünk cégek részére, melyben felhívtuk a figyelmet a munkahelyi közlekedési tervek készítésének fontosságára, pozitív környezeti és gazdasági hatásaira, egyben felajánlottuk segítségünket ilyen tervek elkészítéséhez. A cégeknek szóló felhívásunk megjelent a Joint Venture Szövetség Facebook-oldalán. (A Joint Venture Szövetség tagvállalatainak száma 300 közelében van, ezen belül vállalatcsoportok is jelen vannak. Emellett mintegy 1000-1500 vállalattal tart fenn a szövetség kapcsolatot. A tagok mintegy negyede jelentős nemzetközi nagyvállalat, háromnegyed részük pedig a közép- és kisvállalati körből kerül ki.) Szintén megjelent a felhívásunk a Magyar Közgazdasági Társaság hírlevelében, amely 4.400 e-mail címre ment ki. Felhívásunk meg fog jelenni a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) hírlevelének október-novemberi számában is. (Lenkei Péter)

Hírfigyelő