A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2017 januárjában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2017 januárjában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Közlekedés – Választ kaptunk Lázár János miniszternek a tervezett fővárosi dugódíjjal kapcsolatos levelünkre, aki azt tanácsolta, forduljunk Szeneczey Balázs főpolgármester-helyetteshez. Ezt megtettük, kérve, hogy bocsássa rendelkezésünkre a legfrissebb megvalósíthatósági tanulmányt a dugódíjról.

Jos Dings, aki 12 éve vezette az Európai Közlekedési és Környezetvédő Szövetséget (T&E) Brüsszelben, hazatér Hollandiába, ahol a Teslánál fog dolgozni. Lukács András részt vett a búcsúfogadásán, és megbeszélést folytatott a T&E munkatársaival a további együttműködési lehetőségekről.

A budapesti szmogriadó kapcsán többször megszólaltunk, a médiában ismertettük álláspontunkat a közlekedési korlátozásokkal kapcsolatban.

Közleményt adtunk ki arról, hogy már hét hónapja lejárt a határidő, amelyet a kormány adott a nemzetgazdasági és a nemzeti fejlesztési miniszternek a két- és háromkerekű járművek elterjedésének ösztönzéséről szóló előterjesztés elkészítésére. Úgy tűnik, egyelőre az sem segített, hogy civilek a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére már több mint fél éve kidolgoztak erre egy részletes javaslatot, és eljuttatták azt az illetékes minisztériumokhoz.

(Vargha Márton)

 

Levegőtisztaság-védelem – „Senkinek se kelljen választani a fagyhalál és a környezetszennyezés között!” címmel sajtóközleményt adtunk ki. Később újabb sajtóközleményt adtunk ki, amelyben arról adtunk hírt, hogy immár a harmadik levelet írtuk a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek a témában. Brüsszelben megbeszélést folytattunk az Európai Bizottság Főtitkárságán (SG) az Európai Szemeszter és az Energiaunió magyarországi vonatkozásairól, különös tekintettel a háztartási tüzelés okozta levegőszennyezésre. Berlinben egyeztettünk a DUH-hal a „Tiszta fűtés” kampány folytatásáról. Számos olyan intézkedés lehetséges, amelyek hatására egy éven belül jelentősen csökkenhet a levegő szennyezettsége – jelentette ki a Levegő Munkacsoport elnöke az országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának a témával kapcsolatos ülésén, és átadta a bizottságnak a Levegő Munkacsoport konkrét javaslatait. Együttműködési javaslatot fogalmaztunk, majd személyes megbeszélésen vettünk részt a rendőrség képviselőivel az illegális égetések elleni fellépés kapcsán. Megbeszélésen vettünk részt a Földművelésügyi Minisztérium Környezet-megőrzési Főosztályának munkatársaival. Megbeszélést folytattunk az MTA egyik kutatójával a légszennyezés egészségügyi hatásaival kapcsolatos kutatásról. (Lukács András, Lenkei Péter, Bendik Gábor)

 

Településfejlesztés, zöldterület-védelem, földvédelem – Benyújtottuk fellebbezésünket a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutódja 2017. január 1-től) a „Kiskunlacháza XVI. – kavics” védnevű bánya művelésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban hozott PE/KTF/1030-49/2016 ügyiratszámú Határozat ellen.

Véleményeztük Budapest X. kerület Kőbánya 2015. évben jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának új városrehabilitációs akcióterülettel való kiegészítését a kerületi polgármester felkérése alapján.

Budapest XIV. kerület Zugló polgármesterének felkérése alapján bejelentkeztünk Zugló új kerületi építési szabályzatának véleményezési eljárásába.

Budapest XI. kerület Újbuda főépítészének értesítése alapján bejelentkeztünk a Budaörsi út–Rétköz utca–Háromszék utca–Sasadi út által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat véleményezési eljárásába.

Részt vettünk a Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági bizottságának első ülésén, miután a napirendi pontok előterjesztésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályán átnéztük a Sasad-liget lakópark III. ütemének fakivágási és fasorrendezési terveit.

Véleményeztük Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (BHÉSZ) eseti módosítását a budaörsi polgármester felkérése alapján.

 

Fák éve projekt –Folytattunk tevékenységünket a Városliget és Budapest számos más zöldterületének beépítéstől való megóvásáért a Greenpeace-szel és a Ligetvédőkkel együttműködve. A környezetvédők közösen megfogalmazott kiáltványát a városi zöldterületek és zöldfelületek védelméhez szükséges intézményi és jogszabályi feltételekről minden lehetséges fórumon terjesztjük, hogy a társadalom széles rétegei ismerjék meg egy lehetséges új működési forma kereteit.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum átalakításának és mélygarázs építésének létesítési és üzemelési hatásterülete nem tisztázott az előzetes vizsgálati dokumentációban, ezért a Múzeum felújítására, valamint mélygarázs létesítésére vonatkozó határozat ellen fellebbezést nyújtott be a Levegő Munkacsoport. Újabb határozat született, ennek indoklásában azonban a szabályozás félreértelmezését tapasztaltuk, így a jogszabály módosításáért folyamodunk a Kormányhivatalhoz.

Levelünkre, melyet  Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek írtunk a fák védelméről szóló törvénytervezetről, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a jogalkotási folyamat elhúzódik

Megkezdtük a több szervezettel, köztük Ligetvédőkkel és a Greenpeace-szel együtt az idei Föld Napja (április 22.) rendezvény szervezését. Hasonló program van előkészítés alatt, mint a tavaly szeptember 24-i Zöld Budapest Protestival volt: koncerttel színesített demonstráció a városi zöld területek védelmében.

Országgyűlési határozati javaslatra készítettünk tervezetet a zöldfelületvédelem kapcsán. (Schnier Mária, Szegő Judit, Horváth Zsolt) 

 

Államháztartás, energia – Nyilvánosságra hoztuk javaslatainkat az Európai Bizottság 2017. évi, Magyarországra vonatkozó országspecifikus ajánlásaihoz. (Lukács András)

 

Hírfigyelő