A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2020 szeptember

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

 

Levegőminőség-védelem – Elkészítettünk és bemutattunk egy rövid edukációs videót saját fejlesztésű kerékpárerőművünkről, mellyel interaktív szemléletformáló előadásokat tudunk tartani a fenntartható energiahasználatról és a megújuló energiákról. A tevékenységet a No Planet B projekt keretein belül végeztük.

A No Planet B projektünk 2020. szeptember végével lezárult a: a 2019. március óta futó, EU társfinanszírozású projektben három tevékenységet végeztünk: folyamatosan ingyenes környezeti tanácsadást nyújtottunk a lakosság részére, ultrafinom-részecskeszám méréseket végeztünk és előadásokat tartottunk a légszennyezésről és az éghajlatváltozásról kistelepüléseken, valamint saját fejlesztésű eszközökkel szemléletformáló tevékenységet végeztünk a fenntartható energiahasználatról és a megújuló energiákról.

Szeptember 21-én részt vettünk az EGVIA által szervezett „Levegőminőség Európában: a COVID-19 és az ahhoz kapcsolódó mobilitási korlátozások hatása a NO2 és a kisméretű porrészecske-koncentrációra” című workshopon.

Szeptember 24-én részt vettünk a szénkivezetéssel kapcsolatos civil egyeztetésen.

Részt vettünk a Budapest Főpolgármesterével és munkatársaival közös egyeztetésen, ahol többek között a fűtési időszakban a lakossági szilárd tüzeléssel kapcsolatos kommunikációs együttműködésről is megállapodtunk.

Újabb tájékoztatást tettünk közzé arról, mit tehetnek lakosok és a hatóságok az illegális lakossági égetések esetén. (Tarr Katalin)

 

Közlekedés – Együtt ünnepeltük a világhálón a brüsszeli székhelyű Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) 30. születésnapját Frans Timmermans-szal, az Európai Unió klímavédelemért felelős alelnökével és számos barátunkkal az Európa országainak közlekedéssel foglalkozó civil szervezeteitől. Ott voltunk a Magyar CIVINET fenntartható városi mobilitási hálózat virtuális találkozóján 16-án, melynek előadói a város gyalogosbaráttá tételének lehetőségeit vizsgálták. Itt tudtuk meg, hogy a BKK számos kutatást végez uniós támogatással a fenntartható, élhető város kialakításával kapcsolatban, és gyakorlati kísérletek is zajlanak Budapesten.

17-én részt vettünk az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány (ECF) által szervezett webkonferencián arról, hogy tudnánk megakadályozni, hogy a robbanómotors autók támogatására menjen akár egy cent is az európai helyreállítási forrásokból.

18-án Karácsony Gergely főpolgármester fogadta a Levegő Munkacsoport küldöttségét, ahol elsősorban közlekedési témák kerültek szóba.

21-én az European Green Vehicles Initiative szervezett konferenciát az interneten „Air quality in Europe: a closer look at the impact of COVID-19 lockdown and the related travel restrictions on NO2 and particles” címmel. 23-án ott voltunk az EU és Magyarország között kötött Partnerségi Megállapodás 2014-2020 közötti megvalósulását vizsgáló kutatás jelentésének bemutatóján. Szó volt a horizontális követelmények, közöttük a környezet kímélésének követelményének teljesüléséről is a megvalósult projektekben.

28-án Dorosz Dávid főpolgármester-helyettessel és munkatársaival tekintettük át mélyebben azokat a közlekedési témákat, amelyekről Karácsony Gergely főpolgármesternél is szó volt. 29-én a polgármestereknek küldött, az alacsony kibocsátási övezetekről szóló levél kapcsán tanácskoztunk a kecskeméti helyzetről Kurenkov Vjacseszlavval és munkatársaival. 30-án meghallgattuk a T&E október 12-én kiadandó tanulmányának ismertetését arról, hogyan szolgálja az EU-ban eladott gépkocsik átlagfogyasztását korlátozó rendelet a villanymobilitás előretörését.

A COVID-19 vírusjárvány gyorsabban terjed és súlyosabbak a következményei ott, ahol szennyezett a levegő. Erre hívta fel levelében a 25 legnépesebb vidéki nagyváros polgármesterének a figyelmét a Levegő Munkacsoport a Tiszta Levegő Nemzetközi Napja alkalmából. Egyúttal javaslatokat is tett a közlekedési eredetű levegőszennyezés csökkentésére.

25-én Vargha Márton szekciót vezetett a 2020. évi Zöld Országos Nemtalálkozón. A témája a Civil fellépés volt a városi levegő tisztításáért a legszennyezőbb autók kitiltásával.

29-én és 30-án részt vettünk az Urban Mobility Days konferencián. Az egyik panelbeszélgetésen a „Mobilitás mint Szolgáltatás” (MaaS) helyzetéről, kilátásairól volt szó.

Előadást tartottunk a városi közlekedésről a budapesti Közösségi Gyűlésen.

Közzétettük felmérésünk eredményeit arról, miként vélekednek az I. kerületi lakosok a parkolásról.

A Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Kerékpáros Klub újabb közös szervezésű rendezvényén vettünk részt, melyen Budapest zöld fejlesztése volt a téma.

(Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem

Szeptember 1. egyeztetést tartottunk Jakabfy Tamással, a VIII. kerületi polgármester által erre a feladatra kijelölt ügyintézővel a Levegő Munkacsoportnak a józsefvárosi favédelmi rendelettel kapcsolatos észrevételeiről.

XIV. kerületi önkormányzati képviselő zöldterülettel kapcsolatos segítségkérése alapján telefonon egyeztettünk a Fővárosi Főépítészi Iroda munkatársával a kérdéses terület övezeti besorolásával kapcsolatban. (Helyrajzi szám alapján kiderült, hogy nem zöldövezet, hanem a Csörsz utca melletti, városközpont építése céljára kijelölt építési övezet…)

A XIII. kerületi AGORA irodapark beruházás terv szerinti fásításának ellenőrzése ügyében fotókkal bizonyító tájékoztató e-mail levelezést folytattunk a helyi társadalmi szervezettel.

16-án részt vettünk Újbuda 8. sz. kerületi építési szabályzatának online társadalmi egyeztetésén.

21-én részt vettünk a Hamzsabégi parkot védők kezdeményezésére tartott online fórumon, melyen a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója és a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. ismertette a vasútfejlesztés indokait, és Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármestere biztosította a lakosságot arról, hogy az Önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a lakosság kellő védelmet kapjon a fejlesztés által okozott zajhatások ellen. A lakosság nevében a Polgárok a Pályán Egyesület nyilatkozott arról, hogy nem értenek egyet a fejlesztéssel.

23-án megküldtük a Levegő Munkacsoport észrevételeit Újbuda Kerületi Építési Szabályzatának 8. ütemével kapcsolatban.

25-én levelet intéztünk Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármesteréhez a kerületi favédelmi rendelet módosítási javaslatával, a rendelet 7. számú mellékletének törlését kérve az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló talajban élő fák védelmében.

(Schnier Mária)

 

Éghajlatvédelem – A Nemzeti Energia- és Klímatervvel (NEKT) kapcsolatban a magyar civilszervezetekkel és más meghívottakkal egyeztettünk az őszi konferenciánk kicsit a vírus helyzet által módosult témáiról. Részt vettünk az európai civil részvételi folyamatokról szóló workshopon. A Zöld Országos Nem-Találkozó (Zöld Civil ON) több napján tartott a Levegő Munkacsoport on-line fórumot. (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés – Más hazai civil szervezetekkel közösen egyeztetést folytattunk Dragoș Pîslaru európai parlamenti képviselővel az elkövetkező időszak uniós támogatásairól. Részt vettünk Dánia és Franciaország helyreállítási tervéről szóló webináriumon. Részt vettünk a CAN Europe webináriumán az Európai Bizottság klímaterveiről. Előadást tartottunk a Zöld Országos Nem-Találkozón. Folytattuk javaslataink kidolgozását az elkövetkező időszak uniós támogatásaival kapcsolatban. A Zöld Országos Nem-Találkozón Lukács Andrást választották meg a zöld civil szervezetek delegáltjaként a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottságba. (Lukács András)

 

Tanácsadó iroda – A környezeti tanácsadás keretein belül 31 írásbeli, és 11 telefonos lakossági tanácskérésre válaszoltunk. A beltéri levegőminőség javításáról tippeket, tanácsokat infografikában foglaltuk össze és tettük közzé. (Tarr Katalin)

Hírfigyelő