A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2021 decemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.


Levegőminőség-védelem – A Mérj velünk! kampány folytatásában bízva új pályázatot írtunk a mérőműszerek iskolák számára történő ingyen nyújtásának céljával.

Az orosz ERA Alapítvánnyal közös projekt keretében a Morgan Stanley további 14 munkatársának tartottunk műhelybeszélgetést levegőminőség-mérő készülékeik összeszereléséről. Részt vettünk az V. Orvosmeteorológiai Konferencián, és bemutattuk a lakossági levegőminőség-mérés előnyeit. Egyeztetést folytattunk a HungAIRy projekt résztvevőivel.

Részletes észrevételeket írtunk a Budapest és agglomerációja levegőminőségi tervének tervezetéhez. (Szegő Judit)

Az EU-Oroszország Civil Társadalmi Fórum projektjéhez kapcsolódóan levegőminőségi sétát szerveztünk december 10-én. A sétán Budapest 10 pontján mértük meg a levegőben lévő ultrafinom részecskék darabszámát, illetve a szálló por koncentrációját. Ebből kiértékelést készítettünk magyar, angol, illetve orosz nyelven egyaránt. Az elkészült értékelések kikerülnek a Facebook eseményhez, valamint weboldalunkra. December hónap elején végeztünk egy 2 órás mérést a Széna téren a Testo DiSCmini készülékkel, amely eredményeinek kiértékelése folyamatban van. (Wende Rebeka)

 

Közlekedés – Minden második autós dugódíjat szeretne dugó helyett Budapesten és minden ötödik viszont letenné az autót, ha fizetni kellene – ez volt az eredménye a Levegő Munkacsoport megrendelésére készült közvélemény-kutatásnak. A Német Környezetvédelmi Minisztérium Európai Klímakezdeményezés (EUKI) programjának támogatásával megvalósuló, „A személyközlekedés legjobb gyakorlatain túl” (Beyond Best Practices in the Passenger Transport Sector) projektben megkezdődött a közlekedési széndioxid-kibocsátás csökkentését szolgáló különféle jó példák (megoldások, intézkedések, fejlesztések) összegyűjtése. Megbeszélést tartottunk a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival arról, hogy milyen eszközökkel érhető el az emberek közlekedési szokásainak megváltozása révén a levegőminőség javulása. Véleményt formáltunk a 2021-2027 közötti uniós támogatások közlekedési felhasználását szabályozó Integrált Közlekedési Operatív Program 2. tervezetéről. Ott voltunk a fővárosi gépjárműforgalomból eredő levegőszennyezés csökkenését eredményező intézkedési tervről szóló szakmai konzultáción, amit a Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztálya és a “Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály szervezett. Ismertettük azt a nemzetközi felmérést, amely szerint az autóforgalom csökkentése fellendíti a helyi üzletek forgalmát. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – December 7-én megküldtük Budapest XI. kerületi Polgármesteri Hivatal főépítészének, valamint Településrendezési és Településképi Osztályának Újbuda új településfejlesztési koncepciójának tervével kapcsolatos észrevételeinket annak partnerségi egyeztetési eljárásában. Észrevételeinkben felhívtuk a figyelmet arra a félreértést okozó hibára, hogy a „Hatályos településrendezési szerződések” cím alatt felsorolt tételeknél felsoroltak megvalósulatlan, de már érvénytelenné vált témákat is. A „Jelentős változással érintett területek” bekezdésnél a jelentős mennyiségi potenciállal rendelkező területekről ír, melyek részben „használaton kívüliek, vagy alulhasznosítottak” Megjegyeztük, hogy nem tartjuk szerencsésnek a területhasználat-növelési tendenciára történő utalást, amennyiben az nem kifejezetten a zöldterület növelését célozza, mivel a fővárosra és azon belül a XI. kerületre is sajnálatosan jellemzőek a túlépítési tervek. A településfejlesztési koncepció természetes tendenciának tekinti a megszűnt ipari üzemek helyén, barnamezős intézményi övezetben megvalósuló építési terveket. Rávilágítottunk arra, hogy sajnos, mivel az intézményi övezet előírásai szerint megengedett a lakófunkció is, ennek az előírásnak a kihasználásával terveznek nagy kapacitású lakóparkokat olyan területeken, ahol a környék nem alkalmas lakófunkció létesítésére, például a Budafoki út déli szakasza mentén. Felsorolja a koncepció a már megvalósult, valamint a tervezett lakóparkokat. Megjegyeztük, hogy ezek zöldfelületi ellátottsága, valamint előírt zöldfelületi aránya legtöbb esetben sajnálatosan alacsony és nem biztosít megfelelő lakókörnyezeti körülményeket. Ráadásul kihasználják a 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében a tetőkertekkel kapcsolatos előírásokat, melyek miatt alig marad az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló zöldfelület. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az „Építésföldtani korlátozások” című ábra színmagyarázata alapján a Budafoki út déli szakaszán tervezett lakóparkok területén sok helyen nem jelölt magasabb épületekre alkalmas helyszínt.

 

December 17-én megküldtük a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályának kiegészítő véleményezésünket a „Kiskunlacháza XXVII. Homok, kavicsos homok” című hatásvizsgálati dokumentációval kapcsolatban. Észrevételünk a Kiskunsági Nemzeti Park védelmére vonatkozott, melynek szomszédságában tervezett kavicsbányászati tevékenységgel kapcsolatban a hatásvizsgálati dokumentáció zavaros, nem kielégítő indoklást tartalmaz. (Tulajdonképpen az egész hatásvizsgálati dokumentáció szándékosan zavaros.) Véleményezésünkhöz tanácsot kértünk az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberétől, aki részletes szakmai leírást küldött a dokumentáció témára vonatkozó leírásának hibáiról, amit a kiegészítő véleményezésünkben teljes egészében felhasználtunk. (Schnier Mária)

Uniós költségvetés, zöld államháztartási reform – Elküldtük az Európai Bizottságnak észrevételeinket az uniós támogatásokról szóló Partnerségi Megállapodás tervezetével kapcsolatban. Ötvenkét környezetvédő szervezet (köztük a Levegő Munkacsoport) írt levelet a Miniszterelnökségnek, kérve a lehetőséget, hogy a zöld civilek tagot delegálhassanak a helyreállítási alap monitoring bizottságába. Részt vettünk a Fővárosi Önkormányzat által szervezett Barnamezős konferencia Fenntarthatóság szekciójának panelbeszélgetésén, ahol hangsúlyoztuk a pénzügyi szabályozás fontosságát a városi terjeszkedés visszafordítására. Részt vettünk az MTVSZ „Hogyan gyorsítsuk az energiaátmenetet Magyarországon?” című konferenciáján. Egyeztettünk Karácsony Gergely főpolgármesterrel és részt vettünk a Kiss Ambrus által szervezett egyeztetésen a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséről. Részt vettünk a CAN Europe EU Költségvetési Munkacsoportjának ülésén. Részt vettünk a ClientEarth megbeszélésén a környezetileg káros támogatásokról. (Lukács András)

 

Hírfigyelő