A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2022 júniusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

 

 

Levegőminőség-védelem – A Mérj velünk! kampány folytatódik, még 130 mérőműszert ingyen biztosít a Levegő Munkacsoport iskoláknak. Az iskolák, illetve tanárok számára létrehozott Facebook csoport aktivitása nőtt, 260 csatlakozó taggal (jóval több, mint amennyi iskola csatlakozott a mérőhálózathoz eddig). Új együttműködés született a projekt segítségére a Magyar Éghajlatvédelmi Szövetséggel, akik vállalják, hogy még több iskolához juttatják el a lehetőség hírét, illetve közreműködnek egy augusztus végére, iskoláknak, tanároknak tervezett kis konferencia megszervezésében, aminek a tapasztalatok cseréje, tudásátadás és tanév eleji lelkesítés a célja. E témában újabb sajtóközleményt adtunk ki, melyre több rádiós interjú született. 

Az orosz ERA Alapítvánnyal közös projekt keretében július közepére nemzetközi projektzáró konferenciát szervez a Levegő Munkacsoport.

A különböző levegőminőség-mérő eszközök adatait elemző szakdolgozati munka folytatódik a Corvinus Egyetem hallgatójával, hamarosan véglegessé válhat, s ha leadásra került a Levegő Munkacsoport blogján is rövidebb cikk formájában megjelenik, új szakdolgozat szeptembertől fog készülni.

A Karátson Gábor Kör „Városok humanizálása” rendezvénye és a Tiszta Városok Kampány (CCC) újabb gyűlésén is részt vettünk, valamint ezen kampány keretén belül újabb miniprojektre pályázott a Levegő Munkacsoport. (Szegő Judit)

 

Közlekedés – Élénkülni látszott az áldatlan fővárosi áruszállítási (kiscsomag-kiszállítási) helyzet iránti hivatalos érdeklődés. Egy levegőtisztasági mamutprojekt, a LIFE IP HungAIRy és a Budapesti Közlekedési Központ is munkaértekezletet tartott e kérdéskörben, felvázolva elképzeléseiket. Részt vettünk az „Aktualitások Budapest város- és közlekedésfejlesztéséről” című konferencián a fővárosi Városháza Dísztermében.

Részt vettünk júniusban is a Tiszta Városok Kampány munkaértekezletén és a kampány tudományos kutatási projektjének értekezletén. Elindult egy másik nemzetközi projekt is, melyben részt veszünk, a városi áruszállítás kibocsátásmentesítéséről. E kampányban a témával kapcsolatban mindenről szó van, a gyalogos kiscsomagszállítástól a triciklin át a villanyhajtású teherautókra való átállásig. Részt vettünk a Járókelő Egyesület Egészséges utcák projektindító munkaértekezletén a budapesti utcák élhetőségének felméréséről egy olyan módszertan átvételével, amely Angliában már használatos. Vargha Mártonnak megjelent egy véleménycikke egy tervezett Aquincumi Duna híddal kapcsolatos „társadalmi egyeztetés”-ről a Népszavában. Sajtóközleményben hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a pedelek sok esetben nyújt lehetőséget biciklizésre azoknak, akiknek a hagyományos kerékpár használata valamilyen okból már nem megoldás. Fotópályázatot hirdettünk meg, „Hogyan tárolod a biciklidet?” címmel. Részletes, szövegszerű javaslatot tettünk a fővárosi parkolási rendelet módosítására. (Vargha Márton, Szegő Judit)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Június 10-én e-mailt írtunk Hégli Imrének Újbuda Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztály vezetőjének azzal kapcsolatban, hogy a Porsche (autójavító) Centrum újbóli fejlesztése alkalmával nem tettünk észrevételt a Környezetvédelmi Hatóság felé. A területi fejlesztés ugyanis nem mérvadó mértékű, így területi szempontból nem tartjuk fontosnak. (Újbuda Főépítészi Igazgatósága egyébként javasolta a fejlesztést.) Viszont a vizsgálati dokumentáció szerint 30 különféle nagyságú fa kivágását teszi szükségessé a fejlesztés, melyeket csak 35 fával akarnak pótolni. Kértük a Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, ne engedje, hogy ez az autójavító cég ilyen olcsón megússza a fakivágásokat.

Június 10-én észrevételt írtunk a Környezetvédelmi Hatósághoz a Duna-Dráva Cement Kft. „Bugyi III. homok, kavics” 125,0270 ha kiterjedésű, 2008 óta folytatott bányaműveléssel kapcsolatban megjelent előzetes vizsgálati eljárásban. A bányavállalkozó ebben az eljárásban a visszamaradó, engedélyezetten horgászati tó hasznosítású 117 ha nyílt vízfelület mellett csak néhány hektárnyit kíván humuszos feltalajjal feltölteni, és ennek a feltöltésnek a határidő-hosszabbítása miatt kezdeményezte ezt az eljárást. Javasoltuk a Környezetvédelmi Hatóság felé, hogy tartsanak bejárást a teljes 125 hektáros bányatelken a jelenleg már meglévő nyílt vízfelületek felmérése céljából és kötelezzék a bányavállalkozót valamennyi nyílt vízfelület feltöltésére, teljes tereprendezésre és a horgászati tó véghasznosítási tervének törlésére. Indoklásként a térség talajvízszintjének fokozatos süllyedését adtuk meg a térség mezőgazdasággal foglalkozó lakosságának panaszai alapján.

Június 16-án a Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap a XIII. kerület Hegedűs Gyula utca 25420 hrsz. alatti telken lakóépület és mélygarázs létesítése miatti előzetes vizsgálati eljárásban tett észrevételünkben helytelenítettük a telek teljes aláépítésének tervét, a lakásonként 1,5 parkoló számára tervezett mélygarázs-építési szándékot. Javasoltuk környezetvédelmi eljárásban a tervezési terület környékén valamennyi lakótelek felmérését beépítettség, aláépítettség vonatkozásában. Hivatkoztunk arra is, hogy ez a városrész Budapest legsűrűbben beépített lakóterülete, többek között ezért is gondoskodni szükséges megfelelő mennyiségű aláépítetlen, magasra növő fákat tartalmazó zöldfelületről. Észrevételeinket, amint szoktuk, megküldtük a kerület főépítészének is.

Június 21-én, mivel Massányi Katalin XIII. kerületi főépítész e-mail levelében biztosított a XIII. kerületi Önkormányzat jelentős nagyságú parkosított zöldterület-létesítési tervéről a Hegedűs Gyula utcai fejlesztési terület melletti telken, évek óta fennálló barátságos munkakapcsolatunknak megfelelő válaszlevélben fejeztük ki az ígérettel kapcsolatos köszönetünket. Bár a fejlesztési területre vonatkozó terv módosításával kapcsolatban nem tettek intézkedést.

Június 28-án a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Területfejlesztési és Településképi Osztálya által közzétett véleménykérésre e-mail választ adtunk a Fehérvári út–Galambóc utca–Sopron út–Nagysurány utca által határolt tömb övezeti besorolásának a LIDL kereskedelmi egység miatt szükségessé vált módosításával kapcsolatban. (A módosítást ügyesnek tartottuk a zöldfelületi arány növelése miatt, bár a családi házakban lakó közvetlen szomszédság nevében nem nyilatkoztunk.) (Schnier Mária)

 

Éghajlatvédelem – Erzsébetváros Önkormányzatával közösen egy új projekt vette kezdetét a hőszigethatásról az ezzel kapcsolatos szemléletformálás céljával. A projekt I-CISK (Human Centred Climate Services, azaz Emberközpontú Klímaszolgáltatások) támogatásával nemzetközi együttműködésben fog zajlani, köztük Európa (Grúzia, Görögország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország) és Afrika (Namibia) szakértőinek részvételével. A projekt keretei között a Multi Actor Platform, azaz Többszereplős Platform része lesz a Levegő Munkacsoport, így a városi hőszigethatás vizsgálatában szakértőként részt vesz, az eredményeket pedig kommunikálja.

Szüntessék meg az erdeink energetikai célú elégetését ösztönző támogatásokat – ezt kérte Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett levelében az Alba Natura Civil Alapítvány, a Fertő tó Barátai Egyesület és a Levegő Munkacsoport. Az erdei biomassza elégetése ugyanis súlyosbítja az éghajlati válságot, hozzájárul a biológiai sokféleség csökkenéséhez, és a felhasználás növelése nem járulna hozzá Európa energiabiztonságának javításához. (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés, államháztartás – Június 3-án részt vettünk a Green Policy Institute Klímasemlegesség 2050 konferenciáján, ahol megismerhettük egyes energiaszakértők és az ipar, és oktatás területéről érkező szakemberek véleményét Magyarország klímasemlegessé válásának lehetőségeiről.

Június 25-én a csongrádi Zöld Civil Országos Találkozón szekcióülést tartottunk az uniós támogatások hatékony, klímabarát felhasználásáról, melyen ezúttal is köszönjük a részt vevők értékes hozzászólásait, részvételét.

A projekt egyik tevékenységeként készülő „Tanulságos gyakorlatok adatbázisába” új példákat gyűjtöttünk természetvédelmi, és lakossági napelemes támogatások témákban.

Részt vettünk a CAN Europe Zöld Költségvetés Munkacsoportjának ülésén, majd a szervezet klímastratégiájának egyeztetésén. Berlinben a Bundestag zöldpárti szakértőivel, majd a Germanwatch munkatársával egyeztettünk.

Közreműködtünk az EUKI Akadémia keretében rendezett szeminárium előkészítésében, amelyben a projektünk részeként arról folyt a vita, miként teljesülnek az Európai Zöld Megállapodás céljai a közép- és kelet-európai tagállamokban.

Részt vettünk a Karácsony Gergely főpolgármester által szervezett Energiacsúcson. (Tarr Katalin, Lukács András)

 

Tanácsadó iroda – A Tanácsadó Irodához fordulók számára minden kommunikációs és jogi megoldást felvázol az egyesület, hogy a tanácskérők mindent megtehessenek az egészséges környezetért. Ebben a hónapban már kevés a megkeresések száma a szomszédjukban tapasztalt hulladékégetés témában, de sajnos vannak, akik a nyár folyamán is illegális anyagokat égetnek, több esetben cégek ilyen illegális tevékenysége miatt fordultak lakosok az Irodához, továbbá bűzpanaszok, zavaró állattartás és hangos légkondicionáló berendezések miatt. (Szegő Judit)

 

 

 

 

 

 

 

Hírfigyelő