A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2022 októberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

 

Levegőminőség-védelem – A Mérj velünk! kampány folytatódott, már alig 20 mérőműszert tud ingyen biztosítani a Levegő Munkacsoport iskoláknak. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt rendkívül súlyos helyzet alakulhat ki, amennyiben a kormány és az önkormányzatok nem hoznak azonnali intézkedéseket annak érdekében, hogy a lakosság meleg otthonokban és viszonylag tiszta levegőben vészelje át az idei telet. Ezek híján a hideg épületek és az égetés következtében fokozottan szennyezett levegő miatt – amit tetézhet a koronavírus- és influenzajárvány – minden eddiginél sokkal több megbetegedés és korai halálozás fordulhat elő. Erre hívta fel a figyelmet az a közös levél, amelyet a Habitat for Humanity Magyarország, a Levegő Munkacsoport és a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete küldött minden önkormányzatnak. (Szegő Judit)

 

Közlekedés – Előadást tartottunk a német kormány EUKI (Európai Klímavédelmi Kezdeményezés) programja által támogatott magyarországi projektek konferenciáján a széndioxid-kibocsátás becslését segítő TEDiT programról és az ELTÉ-n a közlekedési eredetű levegőszennyezés ellen tehető lépésekről. Ott voltunk a Budapesti Közlekedési Központban a városi logisztikával kapcsolatos újabb tanulmányt készítők által szakértőknek és érdekelteknek szervezett konzultáción. Valamit tanultunk a menetrendkészítés menetéről, rendszeréről a Közlekedési Tudományos Egyesület konferenciáján. Részt vettünk a Tiszta Városok Kampány megbeszélésén egy készülő tanulmányról, amely néhány európai nagyvárosban méri fel az alacsony és nulla kibocsátási övezetek teljesítményét. A T&E munkaértekezletén is ott voltunk, ahol a közúti közlekedés elektrifikációja lassulásának veszélyeiről volt szó. (Vargha Márton)

 

A Tiszta Városok Kampány (CCC) keretében részt vettünk az „Utcák a Gyerekekért” (Streets for Kids) megmozduláson, amely során október 20-án két településen egy-egy iskola melletti utcalezárásra került sor. Részt vettünk a CCC több internetes megbeszélésén. (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés, államháztartás – Október 3-án részt vettünk a CAN Europe Pénzügyi Reform Munkacsoportjának megbeszélésén. Október 5-6-án Budapesten részt vettünk az Európai Klímakezdeményezésnek (EUKI) a magyar EUKI közösség számára szervezett két napos konferenciáján, ahol a kezdeményezésben részt vevő szakmai és civil szervezetek személyesen ismertethették munkájukat. A Levegő Munkacsoport mindkettő, az EUKI által támogatott projektjét bemutatta: az egyik a személyközlekedés ÜHG kibocsátásának döntéshozói modellezéséről szól, melyről előadást tartottunk, a másik az EU támogatások klímabarát felhasználásáról, melyet egy interaktív séta során mutatták be kollégáink. A rendezvényt a CEEweb a Biodiverzitásért szervezte, melyről honlapjukon angol nyelvű összefoglaló is olvasható. Október 7-én az EU támogatásokkal kapcsolatos említett projektünk partnereivel személyes megbeszélésen vettünk részt. Október 27-én részt vettünk a CAN Europe Zöld Költségvetés Munkacsoportjának ülésén, amely a zöld befektetői szükségletről (green investment gap) hallottunk előadásokat. Előadást tartottunk a CAN Europe webináriumán, amelynek témája a fosszilis támogatások voltak. Az Új Egyenlőség által szervezett, „Fázunk-e majd a télen?” című Közbeszélgetésen vitát folytattunk a témáról. Részt vettünk az Energiaklub „Gyors intézkedések kontra mély felújítások” című szakmai workshopján. (Tarr Katalin, Lukács András)

 

Éghajlatvédelem – A hőszigethatás vizsgálatát és csökkentését célzó projektben az év előkészületi munkákat végeztünk, hogy a következő nyáron sok méréssel és figyelemfelhívó kampánnyal tudja a lakosok érdeklődését felkelteni.

 

A Használt Sütőolaj (UCO) projekt keretében a dél-kelet-ázsiai országok sütőolaj-visszagyűjtését és exportját kutattuk nemzetközi oldalakon, és egy gyűjteményt állítottunk össze belőle önkéntesek bevonásával. (Szegő Judit)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Október 20-án megküldtük észrevételeinket a Környezetvédelmi Hatóságnak a Budapest IX. kerület Gubacsi út 22 szám alatti 38224/16 hrsz. alatti ingatlanon tervezett húsfeldolgozó tevékenység megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatban. Bár az engedélyezésre kérelmezett tevékenység volumene nem lépné túl a jogszabályi kereteket, a tevékenység szaghatásával és az építménybővítés miatt szükséges fakivágással kapcsolatban nyilvánítottunk véleményt tekintettel a fejlesztési terület környezetében lévő oktatási intézményre és lakóépületekre, valamint a szállítási tevékenység hatásaira.

Október 21-én megküldtük véleményezésünket a Környezetvédelmi Hatóságnak a „Bugyi X. – homok-kavics védnevű bánya” 2012. évben kapott. 2022. december 31-ig érvényes környezetvédelmi engedélyének 2032. december 31-ig tartó meghosszabbítására és a 200.000 köbméter/év kavics kitermelési mennyiség 300.000 köbméter/év mennyiségre emelésére vonatkozó előzetes környezeti vizsgálattal kapcsolatban. A kavicsbányász cég hiába próbálta az általa létesítendő bányató ártalmatlanságát bizonyítani és a bányászati célra bekebelezni kívánt terület mezőgazdasági művelését jelentéktelennek feltüntetni, a kavicsbányászat engedélyének időbeli és mennyiségi meghosszabbítására irányuló kérelem elutasítását kértük a Környezetvédelmi Hatóságtól.

Október 27-én megküldtük véleményezésünket a Környezetvédelmi Hatóságnak a Budapest XIII. kerület Marina City projekt elsőként megvalósításra tervezett „A” tömbjében létesíteni szándékozott 4 új épületre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatban. Helytelennek és zavarkeltőnek tartottuk a következő építési ütemekbe tervezett irodaépületeknek a zöldfelületi látványtervben való szerepeltetését. Utaltunk az előzetes vizsgálati dokumentáció szövegében szereplő, telkek teljes aláépítettségére következtethető megfogalmazásokra. Javasoltuk hatásvizsgálati eljárásban az A tömb teljes területén kimutatni az aláépítetlen zöldfelületek létesítésének tervét, ahol magas, terjedelmes lombkoronát növelő fákat lehet ültetni. Javasoltuk a 65 méteres – sajnos a Kerületi Építési Szabályzat által most már megengedett – tervezett épületmagasság csökkentését. Felhívtuk a figyelmet a szomszédos lakóterület védelmére, és szükségesnek tartottuk a tervezett projekt „A” tömbjével és a mellette tervezett irodaépületekkel kapcsolatban az építési és üzemelési állapot hatásának újraértékelését. (Schnier Mária)

 

Tanácsadó Iroda – Ebben a hónapban sokan azzal keresték fel irodánkat, hogy előreláthatólag mi várható a fűtési szezonban a gáz árának drasztikus emelkedése miatt. A fakivágások megkönnyítéséről szóló kormányzati döntés miatt, ami fatüzelés várható fellendüléséhez vezet, ebben a hónapban is több megkeresés érkezett médiától. (Szegő Judit)

Hírfigyelő