Elvonult a bánya Sajókápolnáról

Elvonult a vállalkozó az elmúlt héten arról a sajókápolnai bányatelekről, melynek művelése ellen a helyi lakosokkal közösen csaknem egy évtizede küzdött a Zöld Kapcsolat Egyesület a környezeti hatásvizsgálati eljárások során. A tiltakozások hatására kicsit távolabb, a település határától így is, alig 150 méterre, 2014-ben kezdték el a rossz minőségű lignit kitermelését. Azóta a levegőszennyezés, a zaj és a robbantások károkozását voltak kénytelenek elszenvedni a környékbeliek.

Akadt, akit a háza megrongálódása miatt kártérítésre kötelezte a bányavállalkozót a bíróság. Az itt termelt lignit különlegesen rossz minőségű köztes szénféleség. Magas a kén- és arzén tartalma, és a szállítása, valamint tüzelése során keletkező jelentős szálló por terhelése az elmúlt években tovább rontotta a már egyébként is kritikus Sajó-völgyi légszennyezettségi helyzetet, amelyre az Európai Bizottság, mint a legsúlyosabb magyar környezeti probléma egyikeként hivatkozik.

A lignittel történő lakossági tüzelés komoly szállópor és kén-dioxidszennyezést okoz, és növeli az egészségügyi kockázatokat, tönkre teszi a háztartási tüzelőberendezéseket. A WWF 2015-ös akkreditált vizsgálatai kimutatták, hogy a sajókápolnai lignit arzéntartalma is magas. Mind a füstgáz szilárd részecskéivel, mind a hátramaradt hamuval környezetszennyezést és egészségkárosodást okozhat. A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Bankfigyelő Hálózat  méréseivel pedig a sajókápolnai lignitbányához közel eső magánterületen a durva szállópor részecskék (PM10) esetében az EU 24 órás átlagos egészségügyi határérték túllépését igazoltak 2018 októberében. A magas kéntartalmú, gyenge minőségű borsodi szenek tüzeléséből eredő súlyos légszennyezés negatív környezeti, egészségügyi és természeti hatásai, annak közvetett költségei jelentősek, jóval meghaladják a remélt előnyeit (pl. helyi lakosság olcsó tüzelővel való ellátása). Éppen ezért szorgalmazzuk a zöld szervezetekkel, hogy az Uniós szénrégiókkal együttműködve, a kormányzat aktívan vegyen részt a szén-mentesítés elősegítésében oly módon, hogy az igazságos legyen a helyi közösségek és munkavállalók számára is.

Sajnos tetézi a problémát a Sajó-völgyet és a tágabb környezetet jellemző téli fűtési időszakban uralkodó légcsendes állapot, amely Sajókápolna térségére is jelentős hatással van. Mint már hírt adtunk róla, 2019 januárjában a levegőszennyezés helyzetének romlása miatt a Levegő Munkacsoport, a Zöld Kapcsolat Egyesület és egy magánszemély kérésére elindult a Sajó-völgy levegőminőségi tervének soron kívüli felülvizsgálata. A közeledő fűtési szezon szempontjából egyik legfontosabb javaslatunk a lignit lakosság számára történő árusításának, szociális tüzelőanyagként való osztásának azonnali betiltása, és az árusított tűzifa nedvességtartalmának és fűtőértékének jogszabályi korlátozása. Erre felhívtuk a kormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét, lépéseket teszünk a térség tüzelőanyag minőségének vizsgálata érdekében.

Mindezek tekintetében a helyi lakosság és a környezetvédő szervezetek bíznak abban, hogy a bányavállalkozó nem csak szünetelteti tevékenységét, hanem minél hamarabb hozzálát a terület rekultivációjához is, melyet figyelemmel kívánunk kísérni. Eltűnik a tájsebként éktelenkedő és a települést szállóporral borító meddőhányó a térségből, és esélyt kaphat a természeti környezet (Békás-tó, Nyögő patak) is a rehabilitációra. Hogy ez a szempont sem lényegtelen, azt igazolja a Miskolci Közigazgatási Bíróság 2018 novemberében hozott határozata is. A Múcsonyi ökológiai folyosót érintően tervezett lignitbánya megnyitásának elutasító indokai között kimondták, hogy „a bányászattal kapcsolatban megvalósítandó gazdasági érdek nem előzheti meg a természetvédelmi érdeket”.

Az együttműködő környezetvédelmi szervezetek továbbra is nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy a Sajó-völgy környezeti és egészségügyi állapotának ismeretében sürgős intézkedésekre van szükség. A helyi és országos civil szervezetek összefogást szorgalmaznak a szakmai, egészségügyi, szociális, gazdasági érintettekkel, s felhívják a figyelmet arra, hogy a döntéshozók felelőssége kiemelkedő a kritikus folyamatok megállítása érdekében, hiszen az sem üdvözítő, ha lignit, vagy nedves fa helyett hulladékkal fűt az egyre elszegényedő lakosság.  Aktuális felelősségük az is, hogy a magyar energia- és klímapolitikát 2030-ig meghatározó Nemzeti Energia és Klímatervbe illesszenek olyan intézkedéseket, amelyekkel a szennyező lakossági fűtést minél korábban ki lehet vezetni és segítik (különösen az energiaszegénységben élők) tiszta fűtésre váltását. 

(A Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület sajtóközleménye)

Képünkön: Lignitbánya Északkelet-Magyarországon (Fotó: Lenkei Péter)

Kapcsolódó anyagok:

https://444.hu/2019/02/01/szelloztetni-itt-lehetetlen-ha-bekoszont-a-tel-a-volgyet-beteriti-a-szmog
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/mergezo_szenet_talaltak_magyarorszagon_itt_a_figyelmeztetes.612465.html
https://mtvsz.blog.hu/2018/12/19/borsodi_falvak_fuldokolnak_a_helyi_lignit_tuzelese_miatt
https://greenfo.hu/hir/a-sajo-volgy-levegominosegenek-javitasa-nem-tur-halasztast/
Dr. Páldy Anna - A Sajó-völgy levegőtisztaság védelmi helyzete és ennek következményei:

Hírfigyelő