Légszennyezettség-mérő hálózat fejlesztése aktív állampolgárokkal

Elindult a MagNet Bank KAP programja, így bárki, aki a banknál vezeti számláját segítheti egy civilszervezet programját a banki nyereségből, ingyen, egy kattintással.
Már több, mint 200 készülék működik Magyarországon. A Sensor.Community német civil szervezet, mely üzemelteti a kezdeményezés közös térképes honlapját, új funkciót is fejlesztett, így néhány napja már a széljárás is látható a térképen. Ez a funkció megkönnyíti a levegőminőség változásának becslését, a térképre nézve láthatjuk, hogy honnan, milyen minőségű levegő közeledik lakóhelyünk felé.
 
Egy Európa-szerte elterjedt módszert honosítunk meg Magyarországon. Megfizethető árú, könnyen, saját kezűleg összeszerelhető légszennyezettség-mérő készülékek elterjesztését vállaltuk. Az aktív állampolgárok által fejlesztett mérőhálózat segítségével pontosabb képet kapunk a légszennyezettségről a PM10 és PM2.5 szállópor mérettartományban a lakóhelyeinknél, országosan és Európára is kiterjedően. A mérőhálózat a projekt segítségével a lakosság kezébe kerül, így saját közreműködésükkel követhetik a levegőminőség alakulását.

 

A rossz levegő évente 12 800 ember korai halálát okozza Magyarországon. Ez ösztönzi a légszennyezettség-mérő hálózat kialakítását, mely legnagyobb hatását szemléletformálása révén érheti el.

A projekt részletes leírása: Magyarország légszennyezettség-mérő hálózatának fejlesztése aktív állampolgárokkal A mérőhálózat segítségével pontosabb képet kapunk a légszennyezettségről (PM10 és PM2.5 mérettartományú szállópor) lokálisan, és még jobban megfigyelhetőek a települési, az országos és Európára is kiterjedő trendek, légköri események. A mérőhálózat a projekt segítségével a lakosság kezébe kerül, így saját közreműködésükkel követhetik a lakóhelyük levegőminőségétnek alakulását.

  • Összeszerelő workshop megtartása a Magnet Közösségi Házban, melyre előre jelentkezett, összeszerelést megtanulni óhajtó, leginkább budapesti lakóhellyel rendelkező embereket várunk, de az esemény nyitott, a Magnet Közösségi Ház által hirdethető.
  • Közösségfejlesztés 1: a légszennyezettség-mérő készülékek tulajdonosai az összeszerelést közösen, egy workshop keretében valósítják meg, ilyen alkalmakkor jó hangulatú, felelős emberek találkozója alakul ki, majd a résztvevőkből úgy jön létre a hálózat, hogy levelezőlistán tartják egymással a kapcsolatot, így mindig értesülnek, értesíthetőek a városban tapasztalt váratlan légszennyezettségi helyzetekről, illetve azok okáról egymást a helyszínről értesíthetik. A levelezőlistára minden műszerrel rendelkező felkerül, azok is, akik az összeszerelő workshopon kívül szerezték meg a műszert és a beüzemelést akár segítségünkkel, akár anélkül végezték. Célcsoport főleg a magyarországi 18 évesnél idősebb része, közülük a tudatos/ környezettudatos/egészségtudatos, leginkább gyermeket nevelő lakosság. A műszerrel rendelkezők számára elvárás és természetesen kialakuló igény is, hogy szűkebb-tágabb környezetükben terjesszék a légszennyezésmérő készülék létezésének hírét, valamint hasznosságát, és a lehetőségét annak megfizethető megvásárlására és egyszerű összeszerelési és beüzemelési módjára. Ennek követésére ajánlási rendszert dolgozunk ki. A célcsoport elérése főleg az interneten megtalálható fórumainkon valósul meg, a facebook oldalunk éves elérése két és félmillió ember, valamint a célzott hirdetések széles körben megjelennek. További elérések a kitelepedések alkalmával: autómentes napok, fesztiválok.
  • Közösségfejlesztés 2: egy németországi alapítvány munkatársai 1 alkalommal a pályázat megvalósítási időszakában személyesen is ellátogatnak egy összeszerelő workshopra
  • Facebook oldalunkon minden összeszerelő workshop meghirdetésre kerül, majd az összeszerelő workshopon készül fotó, rövid videó, valamint az eredmények is megjelennek.
  • Blog oldalunkon a projektidőszak végén egy blog bejegyzés jelenik meg, mely beszámol a projektről és annak eredményeiről, térképes lefedettségi információval.
  • Együttműködések a projekttel kapcsolatban: - Magnet Közösségi Házzal, ami helyszínéül szolgál a programnak, - németországi Luftdaten, Open Knowledge Foundation alapítvánnyal, mely az ötletgazda, és az egész Európát lefedő térképhálózat internetes működtetője, melybe a magyarországi mérőműszerek mind csatlakoztathatóak.

Magyarországon a települések levegőminősége rendszeresen meghaladja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt egészségügyi határértéket. A rossz levegő évente 12 800 ember korai halálát okozza, és jogi eljárások folynak egyrészt Magyarországgal szemben, másrészt magyarországi környezetjogászok is felhívják a figyelmet erre a súlyosan egészségkárosító helyzetre: https://www.levego.hu/hirek/2018/05/kornyezetvedelmi-jogaszok-kerik-budapest-levegominosegi-tervenek-felulvizsgalatat/. Európa egészére: https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/a-levego-minosege-europaban/ Fenntartható működés A projektidőszak a projekt “felfuttatására” szolgál, ezalatt az idő alatt körülbelül 40 új készülék kihelyezése garantált, ezek, eloszlásuktól függően, az országban jó hatékonysággal valósítják meg a városi légszennyezettség mérőhálózatának alapját, valamint természetesen az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) mérőhálózatát kiegészítik, és ezt a további mérőműszerek kihelyezése pontosítja. Az OMSZ országos mérőhálózata összesen 60 darabból áll a mobil készülékekkel együtt, így nagyságrendileg megduplaázza a Levegő Munkacsoport projektje a mérőműszerek számát az országban. (Természetesen nem az OMSZ által használt, kalibrált berendezés, amit elterjesztünk, de informatív mérési hálózat készül a hivatalos mérőhálózat kiegészítésére.) A készülékek alkatrészei megfizethetőek, így a projektidőszakot követően is garantált az érdeklődés fennmaradása iránta, valamint a már működő hálózat további népszerűség növelő erővel bír. A projektet már megelőzte egy próbaidőszak, 2019. június 20-án egy workshop megrendezésre került a németországi alapítvány részvételével, valamint az azóta eltelt időben egy összeszerelő workshop került megrendezésre az Európai Mobilitási Héten, külső helyszínen, az Andrássy úton, a Levegő Munkacsoport kitelepülésének helyszínén, a projekt beharangozója, hirdetése számos alkalommal, valamint érdeklődők összegyűjtése, mely alapján a projekt megvalósítása, és eredményessége előre látható és garantált. Fenntarthatósági szempontból fontos, hogy a mérőhálózat működése folyamatos, és a berendezések könnyen szervízelhetőek, amiben a kialakult közösség és a Levegő Munkacsoport munkatársai egyaránt vállalják a segítséget. A fenntarthatóságot biztosítja továbbá a németországi partner szervezet által már évek óta fenntartott hálózata (https://luftdaten.info/en/home-en/#pll_switcher), melybe a magyarországi hálózat csatlakozik. A Levegő Munkacsoport tagjai, önkéntesei, valamint a Tanácsadó Irodánkhoz forduló emberek közül legalább évente száz fő hajlandó lenne hasonló berendezést önkéntes módon üzemeltetni, így a hálózat folyamatos bővítése kockázat nélkül megvalósítható. Ezzel az ország legnagyobb lefedettségű légszennyezettség mérő hálózata alakul ki, mely PM10 és PM2.5 mérettartományban méri a szállópor mennyiséget.

A mérőműszerek tulajdonosai, az a főleg a magyarországi 18 évesnél idősebb tudatos/környezettudatos/egészségtudatos, leginkább gyermeket nevelő lakosság megerősödik tudatosságában, mert folymatosan követheti a lakóhelye környezetének levegőminőségét (PM10, PM2.5 szempontjából), így az ismeretei alkalmassá teszik arra, hogy eldöntse, mikor alkalmasak a körülmények a lakásuk átszellőzte tésére, mikor érdemes kint tartózkodni, és mikor nem. Ezek az ismeretek akár egy házközösség kialakulását is eredményezik, ha a szomszédok informálják egymást az aktuális levegőminőségről. Az ismeretek további hatása, hogy a lakosság levegőszennyezés kibocsátása is visszaeshet, a tudatosabb közlekedés következtében. A mérőhálózat Európa-szerte megvalósult, így a célcsoport joggal érezheti helyét Európában, és a közös felelősségét láthatja a globális levegőszennyezés tekintetében. Mindezeket az ismeretek szűkebb-tágabb környezetükben terjesztik a tulajdonosok, így további érdeklődőket és résztvevőket is bevonzanak. A jó hatások, változások követésére a levelező listára évi rendszerességgel kiküldött kérdőív szolgál, melyben megkérdezzük, milyen rendszerességgel ellenőrzik, használják a mérések adatait, hány esetben változtattak a viselkedésükön a mérési eredmények miatt, és ajánlották-e másoknak a mérőműszer beszerzését, beüzemelését.

A Levegő Munkacsoport a környezetvédelem területén tevékenykedik. Irodánk munkatársai kizárólag közösségi közlekedéssel és kerékpárral járnak be az irodába, újrahasznosított papírt, víztakarékos csapokat és környzetbarát égőt használunk az irodában. Több nemzetközi szervezet tagjai vagyunk (EEB - European Environmental Bureau, GBE – Green Budget Europe, T&E – Transport &Environment; HEAL – Health and Environment Alliance, CAN – Climate Action Network Europe). A környezetvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának minél szélesebb körű megteremtésére törekszünk. Folyamatosan működtettük ingyenes lakossági környezeti tanácsadó irodáját, melynek keretében 2015-ben 1409 lakossági kérdéssel foglalkoztunk, többek között az energiahatékonyág területén. A levegőszennyezés témájában több projekt keretében végeztünk lakossági szemléletformáló tevékenységet, illetve igyekeztünk a döntéshozókat is meggyőzni arról, hogy mielőbbi hatékony intézkedések valósuljanak meg. Számos levelet és javaslatot írtunk, magas szintű megbeszéléseket kezdeményeztünk – mindeközben folytattunk munkánkat a fenntartható területhasználat és a zöldterület-védelem érdekében. Számos szabályozási terv módosításban és közigazgatási eljárásban vettünk részt ügyfélként, szükség esetén fellebbeztünk, illetve bírósághoz fordultunk a környezet és a lakosság ügyeiben.

Hírfigyelő