A települési zöldfelületek rohamos fogyását és veszélyeztetését segítő, a jogalkotó szándékával ellentétes joggyakorlat

A települési zöldfelületek rohamos fogyását és veszélyeztetését a jogalkotó szándékával ellentétes joggyakorlat is lehetővé teszi.
A Levegő Munkacsoport azzal a kérelemmel fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy a zöldfelületek fogyását és veszélyeztetését nem gátló, jogsértő joggyakorlatok ellen jogszabályalkotást, illetőleg módosítást kezdeményezni szíveskedjen, mivel jelenleg két kirívó joggyakorlat is lehetővé teszi a zöldterületek csökkentését.

1. Az 1990. évi LXV. Önkormányzati törvény 79. § (2) bek. a./ pontja forgalomképtelen törzsvagyonnak rendeli a tereket és parkokat.

2. A fák értéke
Ma Magyarországon az élő fák értékét semmilyen jogszabály nem szabályozza. Ez az egyébként számos jogágban meglevő védelmi eszközöket súlytalanná, alkalmazhatatlanná
teszi.

A kérelem itt olvasható

A kérelem itt olvasható

A kérelem itt olvasható

A kérelem itt olvasható

Hírfigyelő