A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2014 decemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – Brüsszelben részt vettünk az EU Szövetség a Demokratikus, Szociális és Fenntartható Európai Szemeszterért (EU Semester Alliance) nevű civil szervezetnek az Európai Parlamentben tartott tanácskozásán, majd azt követő civil egyeztetésén. Az Európai Zöldek meghívására Bécsben nagy érdeklődést kiváltó előadást tartottunk az uniós támogatásokkal kapcsolatos problémákról. Részt vettünk az MTVSZ fejlesztéspolitikai fórumán. (Lukács András)

Levegőtisztaság-védelemLevélben kértük Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert, hogy csatlakozzon a magyar kormány is Európa élen járó kormányainak kezdeményezéséhez, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy továbbra is tartsa napirenden a levegőminőségi és hulladékos javaslatcsomagokat. Folytattuk megbeszéléseinket a Földművelésügyi Minisztériummal a kormány PM10 csökkentési programjának végrehajtásáról.Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának munkatársaival egyeztettünk a légszennyezés miatt Magyarország ellen indított uniós kötelezettségszegési eljárásról, az uniós támogatásokról, az országspecifikus ajánlásokról és a környezetvédelmet érintő egyéb témákról. (Madarassy Judit)

KözlekedésTiltakoztunk az elkerülő utak és a fővárosi autópályák bevezető szakaszainak fizetőssé tétele ellen, és egyúttal alternatív javaslatot tettünk az útdíjból származó állami bevételek növelésére: erőteljesebben lehetne differenciálni a tehergépkocsik díját azok környezetszennyezésétől függően. Kértük az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bevezetésének elhalasztását, mivel a kormány által bevezetni tervezett rendszer nem szorítja vissza az áfacsalásokat, azonban komoly gazdasági és környezeti károkat okoz; sürgettük a vonatkozó jogszabályok átfésülését az érintettek véleményének figyelembevételével. Mindkét témában levelet írtunk Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek.

Részt vettünk a Budapesti Közlekedési Központ szakmai fórumán a Balázs Mór-tervről, és ott elmondtuk a legfontosabb bírálatunkat: a források felhasználását segítő objektív kritériumrendszer, vagy másképpen az indikátorok hiányát. Anélkül, hogy lennének objektív kritériumok, amelyek alapján fontossági sorrendet lehet fölállítani a beruházási elképzelések között, illetve amelyek alapján meg lehet ítélni, hogy egy-egy intézkedés jótékony hatással van-e Budapest lakóinak életére, nem volna szabad közlekedésfejlesztési koncepciót elfogadni.

Részt vettünk egy Shared Mobility (Megosztott Közlekedés) megbeszélésen, ahol a közautózás, valamint a telekocsizás jelenéről és jövőjéről volt szó Budapesten. A résztvevők optimisták voltak: az Avalon közautó projektje – mint arról már írtunk – megkapaszkodott, és örvendetesen fejlődik a városkörnyéki telekocsizás is. Elmondták, hogy az Uber megjelenése Budapesten várhatóan növelni fogja a városon belüli telekocsizás iránti érdeklődést még akkor is, ha első körben inkább a taxis társadalom ellenérzése (gazdasági ellenérdekeltsége) került is előtérbe.

Új pályázatot nyertünk az Európai Éghajlatvédelmi Alapítványtól (ECF) a személy- és teherautók légszennyezésének csökkentésére irányuló uniós tevékenységben való részvételre. (Vargha Márton)

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás - Folytattuk az azbesztmentesítéssel kapcsolatos egyeztetéseket. Részt vettünk a Kálvin téri református templom rekonstrukciójával és az épületek utólagos szigetelésével kapcsolatos bemutatókon a Magyar Mérnöki Kamara rendezésében. Meghallgattuk egy német rendszerirányító cég előadását az ún. Energiafordulat és a kapcsolódó hálózatfejlesztések problémáiról az Energetikai Szakkollégium rendezvényén. Részt vettünk a Corvinus Egyetemen a REKK gázfogyasztással és éghajlatváltozással kapcsolatos szakpolitikai tanulmányainak vitáján. Bejelentkeztünk a paksi atomerőmű bővítés környezeti hatástanulmányának társadalmi egyeztetésébe. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat éves közmeghallgatásán és a Gazdasági Bizottságának ülésén, valamint képviselő-testületének ülésén.

A Budapesten bevezetésre kerülő behajtási díjjal kapcsolatban tárgyalást folytattunk a XII. kerületi alpolgármesterrel.

Véleményezést nyújtottunk be ügyfélként a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által indított Ócsa 0490/45-53, 0490/56-57, 0490/60-61, 0490/64-65, 0490/68-69, 0490/73-74, 77, 80-81 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett homok- és kavicsbányászati tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában.

Telefoni értesítést és köszönetnyilvánítást kaptunk Dunavarsány lakossági csoportjától, hogy tanácsainknak köszönhetően sikerült szakszerű kezeléssel megmenteni a 400 éves délegyházai védett vadkörtefát. Két ismerős kertészeti szakcég elérhetőségét adtuk meg. Délegyháza képviselő-testülete egymillió forintot áldozott erre a feladatra. A sikert dokumentáló fotók küldése folyamatban van.

A Budapest XI. kerületi Képviselő-testület a Levegő Munkacsoport javaslatára december 18-i ülésén megszavazta 2015 első félévére tervezett témái közé a kerület fás szárú növények védelméről szóló rendeletének módosítását a márciusi testületi ülés egyik napirendi pontjaként.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség elutasította a Bugyi 01408/1 helyrajzi számú, 21 9861 nm nagyságú területen kérelmezett kavicsbánya környezetvédelmi engedélykérelmét. A Levegő Munkacsoport ügyfélként részt vett a környezetvédelmi eljárásban, szakmai indokokkal ellenezve a bányanyitást.

Budapest Főváros Kormányhivatala helybenhagyta Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatalának azon határozatát, miszerint a Boráros téren 13 szürke nyárfát allergizáló hatásukra hivatkozva nem lehet kivágni. A Polgármesteri Hivatal levélben mondott köszönetet a Levegő Munkacsoportnak az ügyben kifejtett tevékenységéért. (Az allergizáló hatást az Országos Környezet-egészségügyi Intézet állásfoglalására hivatkozva megcáfoltuk.)

A Levegő Munkacsoport 10 önkéntese felmérte az Üllői útnak a Nagyvárad tér és a Kálvin tér közötti szakaszát, majd tapasztalataikról beszámoltak a Levegő Munkacsoport irodájában, egyúttal javaslatokat tettek a helyzet javítására.

(Schnier Mária)

Tanácsadó Iroda - Még az illetékes környezetvédelmi felügyelőség is hosszadalmas vizsgálatokba fogott, amikor egy illegális hulladéklerakásról értesítettük őket, mely Tiszafüreden egy vizes élőhelyet érint. Az önkormányzat jegyzője is ígérte a hulladékok elszállíttatását. Egy keszthelyi büfé kemencéje okoz bűzt a Balaton parti város közepén az ott lakók sérelmére. Az ügyben indult levegőtisztaság-védelmi eljárásba bejelentkeztünk ügyfélként. A fűtési szezon közepén az illegális hulladékégetések is megszaporodtak, több ilyen ügyben segített Környezeti Tanácsadó Irodánk. (Lenkei Péter)

Civil szféra – Merjünk változtatni!” projektA Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) által támogatott projekt keretében folytatódott a segítségnyújtás a csatlakozott szervezeteknek: bevallással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos hiánypótlásra tanácsadás, stratégia készítésében közreműködés. December 2-án megtartottuk a forrásszerzés témáját feldolgozó második képzésünket. A hónap során a következő képzési program megtervezését folytattuk, ez vagy a forrásképzés témakör pót-alkalma lesz (mert több szervezet nem tudott részt venni a legutóbbi képzéseken), vagy a pályázatokkal fogunk foglalkozni. A marketing ismerettel rendelkező önkéntesek toborzása folyamatos. (Horváth Zsolt, Papp Zsuzsanna, Szegő Judit)

EgyébBrüsszelben részt vett az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) megalakulásának 40. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, amelyet neves előadók részvételével tartottak meg. Komoly érdeklődés és lelkesedés mellett tartotta meg első ülését a Levegő Munkacsoport újjáalakult Szakértői Testülete. Az ülés résztvevői az Ajánlások Budapestért című anyagot vitatták meg. (Lukács András)

Hírfigyelő