A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2014 novemberében

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2014 novemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

Államháztartás – Brüsszelben részt vettünk az Európai Zöld Költségvetés (Green Budget Europe, GBE) önálló szervezetként történő megalakulásán, ahol Lukács Andrást a szervezet elnökségi tagjává választották. Szintén részt vettünk a GBE éves konferenciáján és az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) Költségvetési Munkacsoportja megbeszélésén. (Lukács András)

Közlekedés – Véleményeztük az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) legújabb változatát. Folytattuk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy magyarországi vállalatok, intézmények belevágjanak munkahelyi közlekedési terv készítésébe annak érdekében, hogy munkatársaik minél környezetbarátabb módon járjanak munkába.

Részt vettünk a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság éves kongresszusán, ahol örömmel tapasztaltuk többek között, hogy a logisztikát tanuló egyetemi hallgatók mennyire érdeklődnek a városi logisztikai megoldások iránt. Felléptünk a BKK szétverése ellen. A felhívást, amelyet a Fővárosi Közgyűlés tagjainak címeztünk, Lukács András elnök, Kürti Gábor a Critical Mass szerzője és László János a Magyar Kerékpáros Klub elnöke írta alá.

Részt vettünk a budapesti közlekedésfejlesztési stratégia legújabb változata, a Balázs Mór-terv szakmai egyeztetésén.

Levelet írtunk Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek, amelyben javaslatokat tettünk Észak-Buda és környéke közlekedésének javítására.

Tanácskozást tartottunk a tervek szerint 2016. évben Budapesten bevezetésre kerülő behajtási díjjal kapcsolatban a TIT Stúdióban, melyre meghívtuk az érintett kerületek önkormányzatait és társadalmi szervezeteit. A tanácskozást követő néhány napon belül elektronikus úton megküldtük a tanácskozás emlékeztetőjének tervezetét a tanácskozáson résztvevők számára, azzal a kéréssel, hogy egészítsék ki azt a tárggyal kapcsolatos további mondanivalójukkal.

A Budapest XI. kerületi jegyző felkérésére javasoltuk, hogy 2015. első félévében a képviselőtestület tárgyalja meg a behajtási díjat és a Polgármesteri Hivatal javaslatát arra, hogy a Bocskai úton a kiemelt, védett közcélú zöldfelület helyreállítása helyett egy P+R parkolót alakítsanak ki az út teljes szélességében, kivéve a hat forgalmi sávot, és két oldalt csak 2,5-2,5 méter széles ösvényt hagyjanak a gyalogosoknak. (Vargha Márton)

Levegőtisztaság-védelem – Még júniusban személyes megbeszélésen kértük a környezetvédelemért felelős államtitkárt, V. Németh Zsoltot, hogy a tárca indítson kampányt a helyes fűtési gyakorlat elterjesztéséért, így járulva hozzá a légszennyezés csökkentéséhez. Erre akkor az államtitkár ígéretet tett. A kampány novemberben elindult. Levelet írtunk az Európai Parlament magyar képviselőinek, hogy lépjenek fel az Európai Bizottság azon szándéka ellen, hogy visszavonja az előző Bizottság fontos környezetvédelmi javaslatcsomagjait. Folytattuk megbeszéléseinket a Földművelésügyi Minisztériummal a kormány PM10 csökkentési programjának végrehajtásáról. Sikeres kiállítást tartottunk a „Tiszta levegőt!” kampányunkról az EUCham budapesti rendezvényén. Együttműködési szerződést írtunk alá a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal arról, hogy együttműködünk a hazai szaktudáson alapuló levegőtisztaság-védelmi szolgáltatások külföldi promóciójában, kivitelezésében.

Folytattuk iskolai előadás-sorozatunkat. Ezúttal a fővárosi 9. kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumba látogattunk, ahol a városi légszennyezés problémájáról és a megoldási lehetőségekről tartottunk előadásokat összesen 200 diáknak. Hajdúböszörményben két napos rendezvényen vettünk részt, amely az illegális lakossági hulladékégetés problémájára hívta fel a figyelmet. November 30-án a Duna TV Talpalatnyi Zöld műsorában a Tiszta levegőt! kampányunkról láthattak összeállítást a nézők. (Madarassy Judit)

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás – Szorgalmaztuk a fővárosi távfűtés kiterjesztését a Távhő Fórumon (tanulmányoztuk az osztrák és német építési szabályozást ez ügyben). Részt vettünk egy holland bevásárlóutca rehabilitációs programjának ismertetésén. Levélben sürgettük a lőrinci azbesztmentesítést az NFM államtitkáránál. Észrevételeztük a XIII. kerület közterület-fejlesztési programját. Véleményeztük az uniós források több operatív programját (GINOP, KEHOP, KIOP, VEKOP). Részt vettünk a Geotermikus energia szakosztály fórumán. Részt vettünk a BME ESZK Paks fórumán. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Tárgyalást folytattunk Jankó István XI. kerületi képviselővel a Bocskai út felújítása tervéről.

November 28-án a XI. kerület jegyzőjének kérésére benyújtottuk témajavaslatainkat a XI. kerületi képviselő-testület 2015. első félévi üléseire és e-mail levélben felkértük a polgármestert azok előterjesztésére.

Bejelentkeztünk ügyfélként az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. által a Paksi Atomerőmű, Paks, 8803 hrsz.-ú telephelyén tervezett új atomerőmű blokkok környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati eljárásába a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnél.

Bejelentkeztünk ügyfélként a TAVI-KAVICS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által a „Délegyháza XVII. – kavics” védnevű bányatelek területén folytatni kívánt tevékenységre irányuló teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásába a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnél. (Schnier Mária)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Segítettünk egy civil szervezet alapszabályának javításában. Megbeszélést folytattunk a zuglói polgármesterrel környezetvédelmi témákról folytatott megbeszélésen. Egyeztettünk a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületével az általunk elkészített parkolási rendelettervezetről. (Bendik Gábor)

Tanácsadó Iroda – Tanácsadó irodánkhoz több kérdés is érkezett Budapest és az agglomerációs települések levegőminőségével kapcsolatban. Ez is azt bizonyítja, hogy a lakosság széles rétegeit érdekli a levegőtisztaság. A Mátra környékéről több panasz is érkezett a lignit lakossági tüzelésével kapcsolatban. A panaszosoknak javasoltuk, hogy levélben keressék meg a minisztert. Pétfürdői illegális hulladéklerakások felszámolásához is segítséget nyújtottunk. (Lenkei Péter)

Hírfigyelő