A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 októberében

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 októberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – Berlinben tárgyaltunk az Európai Zöld Költségvetés képviselőjével a dugódíj projekt folytatási lehetőségeiről és a további projektekben történő lehetséges együttműködésről (elsősorban Energia Unió és Európai Szemeszter). Az Európai Zöld Költségvetés Szövetség felkérésére javaslatokat fogalmaztunk meg az Európai Bizottság 2016. évi országspecifikus ajánlásaihoz Magyarországra vonatkozóan. Részt vettünk az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről és az OECD Nemzeti Kapcsolattartó Pontokról szóló konferencián a Nemzetgazdasági Minisztériumban. (Lukács András)

 

Levegőtisztaság-védelem – A Levegő Munkacsoport a Greenpeace-szel és az MTVSZ-szel közösen levélben kérte az Európai Parlament magyar képviselőit, hogy az októberi plenáris ülésén szavazzák meg a főbb légszennyező anyagok nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló, ún. NEC irányelv azon módosításait, amelyeket az EP Környezetvédelmi Bizottsága javasolt, és amelyek 2025-re lehetővé tennék, hogy jelentősen csökkenjen az idő előtti halálozások száma a légszennyezés következtében. A szavazás fontosságára a figyelmet felhívandó, sajtótájékoztatót tartottunk és levegőminőségi méréseket végeztünk a budapesti Kálvin téren Jávor Benedeknek, az EP Környezetvédelmi Bizottsága alelnökének jelenlétében (a Kálvin téren a fővárosi háttérszennyezettségnek általában a 14-szeresét mértük – a viszonylag tiszta városi levegőben található 2000 részecske helyett 28.000 részecskét egy köbcentiméterben). Berlinben tárgyalt a Német Környezeti Segély (DUH) nevű szervezettel a szilárd tüzelés környezetszennyezését célzó projektben történő együttműködésről. Részt vettünk a civil szervezetek találkozóján Sallai R. Benedekkel, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága elnökével, ahol a levegőtisztaság-védelmi intézkedések fontosságára hívtuk fel a figyelmet. (Madarassy Judit)

 

Közlekedés – Folytattuk a Volkswagen botrány hazai reagálásának követelését, illetve ehhez kapcsolódva írtunk leveleket minisztereknek, a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a gépkocsik használat közbeni (országúti, városi forgalombeli) ellenőrzéséről. Ezt az ellenőrzést már a PM10-kibocsátás csökkentéséről 2001-ben hozott kormányhatározat is szorgalmazta, de eddig érdemben semmi sem történt.

Megbeszélést folytattunk Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettessel a tervezett fővárosi dugódíjról, az élhető városok indikátorairól, az Ajánlások Budapestért anyagunkról, a Pesti alsó rakpart és a Kossuth Lajos utca–Rákóczi út forgalomcsillapításáról, valamint a villanybuszokról.

Egyeztetést kezdeményeztünk a BKK-val a Bartók Béla út tervezett átépítésével kapcsolatban, aminek ürügyén akár minden platánt is kivághatnak – legalábbis van ilyen szándék.

Sikeres konferenciát rendeztünk az Ökoindustrián a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségével közösen „Zöld szervezetek, zöld üzletek – Környezetbarát városi áruszállítás” címmel. A konferencián két előadást is tartottunk, a villanybicikli szerepéről a városi áruszállításban, és általánosságban arról, hogy mit lehetne tenni, és mit nem tesz Budapesten a Fővárosi Önkormányzat a városi áruszállítás fenntarthatóvá tételéért.

Részt vettünk a Szász-Magyar szakértői megbeszélésen a következő témában: „Innovatív megoldások gépjárművek károsanyag-kibocsátásának a csökkentésére”, majd megbeszélést folytattunk a Szász Gazdaságfejlesztési Társaság (WFS) képviselőivel a lehetséges együttműködésről.

Sajtóközleményt adtunk ki az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség tanulmányáról, amely megállapítja, hogy az EU országaiban folyamatosan csökken az üzemanyagok adója.

Berlinben tárgyaltunk a Német Közlekedési Klubbal (VCD) a LIFE-projekt befejezése utáni együttműködési lehetőségekről (elsősorban a hajózás és a városi áruszállítás témaköre merült fel lehetőségként),

Portugál gyakornokunk, Pedro Nunes segítségével interjút készítettünk a közlekedés dekarbonizációjának magyarországi lehetőségeiről, terveiről a Közlekedéstudományi Intézet szakértőivel, Mosóczi Lászlóval, a Magyar Vasúti Egyesülés elnökével, Kenederesy Jánossal, a Magyar Autóklub alelnökével, Manninger Jenővel, az Országgyűlés Közlekedési Albizottságának tagjával, Vörös Tamással, a Jedlik Ányos Klaszter főtitkárával, Fónagy Jánossal, az NFM államtitkárával, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik főosztályvezetőjével. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Részt vettünk Budapest X. és XI. kerületei egyes szabályozási terveinek véleményezési eljárásaiban, valamint egyes budaörsi szabályozási tervek véleményezési eljárásában.

Részt vettünk a Budapest XI. kerületi Képviselő-testület Gazdasági Bizottságának ülésén.

Megfellebbeztük a 1108. jelű út Budakalász elkerülő szakasza és kapcsolódó közlekedési létesítmények építésének engedélyezését a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál.

Levelet intéztünk az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz és a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a bányatavak feltöltésének problémájáról a Dunavarsány külterület, Szárnyasliget 08/9 hrsz.-ú ingatlanon folytatni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás kapcsán.

Megküldtük ügyféli észrevételeinket a „Dabas I. homok, kavics”nevű bányatelken folytatott homok, kavics bányászati tevékenységre adott KTVF: 9575-10/2010., KTVF: 5037-3/2011 és KTVF: 5037-7/2011. számú határozatokkal módosított KTVF: 9575-1/2010. számú környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének meghosszabbításával kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

Meghívás alapján részt vettünk a XII. kerületi Önkormányzat által rendezett városrendezési szakmai előadáson a FUGA Építész Központban.

Részt vettünk a Budapest ONE irodaház terveivel kapcsolatos lakossági tájékoztatáson az Őrmezői Közösségi Házban, ahol a tervező és beruházó válaszolt a Levegő Munkacsoportnak a környezetvédelmi eljárásában felvetett kérdéseire. (Schnier Mária)

A MÁV-nál egyeztettünk a Nyugati pályaudvar és környezete komplex fejlesztése projektről, és a témáról sajtóközleményt adtunk ki. Kidolgoztuk és pontokba szedtük, hogy mit támogat és mit nem támogat a Levegő Munkacsoport a Liget Projekt és a „Nyugati Liget” projekt kapcsán. Levelet írtunk Lázár János miniszternek, amelyben azt javasoljuk, hogy az új cirkuszközpontot a Nyugati pályaudvar Váci úti oldalán található leromlott területeken építsék fel. (Lukács András)

 

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Részt vettünk az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) elnökségi ülésén, éves közgyűlésén és konferenciáján Brüsszelben. (Bendik Gábor)

 

Tanácsadó Iroda – A szentendrei ipartelepen több légszennyező cégre érkezett panasz Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz. A bűzt kibocsátó és illegálisan hulladékot égető cégeket a kormányhivatalnál jelentettük be, és az ipartelep többi cégétől nagy számban jelentkeztek dolgozók és cégvezetők, hogy tanúként a hatóság meghallgathatja őket az elinduló eljárások során. Októberben növekedett az illegális hulladékégetős panaszok száma is, illetve több esetben felkértek minket légszennyezés mérés elvégzésére. (Lenkei Péter)

 

Civil szféra, „Merjünk változtatni!” – A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) által támogatott projekt keretében folytatódott a segítségnyújtás a csatlakozott szervezeteknek: alapszabály módosítással és közhasznúságival kapcsolatos hiánypótlási tanácsadás, stratégia készítésében közreműködés. Október 13-án megtartottuk azt a képzést, melyen az eredmények kommunikálása témát befejeztük, majd az új önkéntesekkel ismerkedtek össze a szervezetek. Ezt követően az önkéntesek számára tartottunk felkészítőt. (Horváth Zsolt, Papp Zsuzsanna, Szegő Judit)

Hírfigyelő