A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 szeptemberében

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 szeptemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – Előadást tartottunk és részt vettünk a panelbeszélgetésen a Közgazdász-vándorgyűlés „Klímagazdaság” szekciójában Miskolcon.Részt vettünk Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Szakmai Egyeztető Munkabizottságának ülésén, amelyen a „Kvassay Jenő Terv 2015 – Nemzeti vízstratégia” tervezete és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentése (2013-14) szövegtervezete került megvitatásra. Berlinben tárgyaltunk az Európai Zöld Költségvetés képviselőjével a dugódíj projektünk folytatási lehetőségeiről és a további projektekben történő lehetséges együttműködésről (elsősorban az Energia Unió és az Európai Szemeszter terén). (Lukács András)

 

Közlekedés – Ritkán adódik olyan lehetőség egy környezetvédelmi szervezet számára, mint amilyet szeptember közepén a Levegő Munkacsoport kapott a Volkswagen botrány kipattanásával. Hónapok óta foglalkozunk a hírlevelünkben, a honlapunkon a robbanómotorok levegőmérgezése csökkentésének esélyeivel és lehetőségeivel, így csak folytatnunk kellett a munkát. Megjelentettünk a témával foglalkozó anyagokat a honlapon, a levegomunkacsoport.blog.hu-n és a Lélegzetnyi hírlevélben is.

Az Európai Mobilitási Hét idén egy új jelszó, a multimodalitás jegyében zajlott. Két napon keresztül voltunk jelen a gépjármű-forgalom elől lezárt Andrássy úton; sátrunknál nagy érdeklődést keltett Madarassy Judit munkatársunk alkotása, a mágnestáblás utca, amin kiinduló állapotban kétszer két autósáv van, parkolóval és két keskeny járdával, fák nélkül, és át lehet rendezni. Mindenki, aki nekifogott, nagyon sok fát telepített, és jó, ha egyáltalán hagyott egy sávot a személyautóknak, tehergépkocsiknak.

A multimodalitási héten ellátogattunk egy villanymobilitási napra, ahol sok izgalmas villanyjárművet láthattunk, köztük egy gépet, amin a kerekek fölött mindössze két cipőtalpnak van hely, mégis kis gyakorlattal egészen jól lehet vele haladni. Panelbeszélgetések is voltak, amiken a villanyautózás jövőjének különféle aspektusait vették sorra a panelbeszélgetések résztvevői.

Részt vettünk a Dél-alföldi Közlekedési Központ (korábban: Kőrös Volán) békéscsabai telephelyén autóbusz-emisszió méréseken azzal a céllal, hogy csökkenjen a buszok szennyezése. Részt vettünk a Közlekedéstudományi Egyesület Városi közlekedés aktuális kérdései című konferenciájának panelbeszélgetésén Balatonfenyvesen.

Véleményeztük zajkibocsátással kapcsolatos új rendelettervezetet, és komoly aggályait fejeztük ki annak egyes rendelkezéseivel kapcsolatban. Egyúttal kértük a kormányt, hogy mielőbb készítesse el a zajvédelmi stratégiát.

(Vargha Márton, Lukács András)

 

Levegőtisztaság-védelem – Meghosszabbítottuk a „Mit teszel a tiszta levegőért” című fotópályázatunkat, amelyben arra bíztattunk mindenkit, hogy fényképeken keresztül mutassa meg, mit tesz a mindennapokban az élhetőbb környezetért, a tiszta levegőért.

Megbeszélést folytattunk a Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztályán a kormány PM10-kibocsátáscsökkentési programjának végrehajtásáról. Levelet fogalmaztunk az FM államtitkárának, sürgetve a háztartásokban történő lignittüzelés megtiltásáról szóló jogszabály elfogadását.

Az Európai Mobilitási Hét alkalmából szombaton és vasárnap is sátorral voltunk kint az autóforgalom elől lezárt Andrássy úton. Az esemény keretében sikeres sajtótájékoztatót tartottunk arról, hogy milyen eredményeket kaptunk a BKV-buszok részecske-kibocsátásának mérése során. Méréseinkből kiderült, hogy az EURO VI-os normának megfelelő új buszok kevesebb apró koromrészecskét bocsátanak ki, mint amennyi jelen van a városi levegőben. A Földművelésügyi Minisztériumnál megbeszélést folytattunk a kormány PM10 kibocsátás-csökkentési stratégiájának végrehajtásával kapcsolatban.

Látogatást tettünk a fatüzelésű kályhákat gyártó Mullit Kft.-nél Erdőkertesen, ahol a fatüzelésből eredő légszennyezés csökkentésének lehetőségeiről tárgyaltunk. A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos uniós ügyekről egyeztettünk Jávor Benedekkel, az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának alelnökével. Berlinben tárgyaltunk a Német Közlekedési Klubbal (VCD) a „Tiszta Levegőt!” LIFE-projekt befejezése utáni együttműködési lehetőségekről (elsősorban a hajózás és a városi áruszállítás témaköre merült fel lehetőségként) és a Német Környezeti Segély (DUH) nevű szervezettel a szilárd tüzelés környezetszennyezését célzó projektben történő együttműködésről. (Madarassy Judit, Lukács András)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Felkérések alapján részt vettünk Budapest X., XI., XII. XIII., XV. és XXI. kerületi szabályozási tervek és kerületi építési szabályzatok egyszerűsített, vagyis gyorsított településrendezési eljárásaiban, írásbeli véleményezéseket küldve a polgármestereknek, illetve főépítészeknek.

Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein. Hozzászólásunkban kértük, hogy a Budafoki út–Október Huszonharmadika utca–Bercsényi utca Karinthy Frigyes út által határolt terület (a volt Dohánygyár tömbje) módosított Kerületi Szabályozási Tervének egyszerűsített eljárásában is tartsanak szakértői egyeztető tárgyalást.

Levelet intéztünk a csepeli főkertészhez a kerületi fakivágások engedélyezésének körülményeivel és a lakossági tájékoztatással kapcsolatban.

Bejelentkeztünk ügyfélként a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál a Portfolio Real Estate Kft. a Budapest XI. kerület 2824/8, 2824/10 hrsz-ú ingatlanokon tervezett Budapest ONE Irodaház létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásába és benyújtottuk észrevételeinket.

Részt vettünk „A fenntartható fejlődési célok magyarországi megvalósításának keretei” című tanácskozáson az Aranytíz Kultúrházban.

Levélbeli kérelmet intéztünk BKK Budapesti Közlekedési Központ Stratégia és Innováció Igazgatóságához a Bartók Béla út keresztmetszeti újrafelosztásának terveibe való betekintési lehetőség kérésével.

Megküldtük ügyféli bejelentkezésünket és véleményezésünket Kiskunlacháza-Öregállásdűlő területén tervezett kavicsbánya környezeti hatásvizsgálati eljárásában a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya főosztályvezetőjéhez. (Schnier Mária)

 

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Segítettünk egy tagszervezetünk alapszabályának módosításának megfogalmazásában. A magánszemély tagoknak szóló belépési nyilatkozat jogi részét megfogalmaztuk. (Bendik Gábor)

 

Tanácsadó Iroda – A solymári Brit Katonai Temető hársfáit a tulajdonos ki akarta vágatni, ezzel kapcsolatban kért segítséget Környezeti Tanácsadó Irodánktól az önkormányzat. Felvettük a kapcsolatot a temetőt gondozó brit szervezettel, akik ennek hatására egyelőre elhalasztották a fakivágásokat. Javasoltuk nekik, hogy szakértőkkel vizsgáltassák meg a fákat. Sorozatban érkeznek a bejelentések a BKV füstölő buszaira is, ezeket továbbítjuk az illetékeseknek, akik részletesen beszámolnak, hogy milyen karbantartási munkák elvégzése után szűnt meg a füstölés. A látványos eredmények igen kis költséggel és munkával is elérhetők. (Lenkei Péter)

 

Civilszféra, „Merjünk változtatni!” – A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) által támogatott projekt keretében folytatódott a segítségnyújtás a csatlakozott szervezeteknek: alapszabály módosítással és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos hiánypótlási tanácsadás, stratégia készítésében közreműködés. Szeptember 10-én megtartottuk az infokommunikációs képzést, mely során a legegyszerűbb honlapkészítési módszerekkel, a Google Adgrants lehetőséggel és a Prezivel ismertettük meg őket. A marketing ismerettel rendelkező önkéntesek toborzása újult erővel zajlik. (Horváth Zsolt, Papp Zsuzsanna, Szegő Judit)

 

Hírfigyelő