A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 májusában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 májusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – Egyeztetéseket folytattunk a „Civilek a költségvetésről” projekt keretében.Elkészült 16 civil szervezet alternatív javaslata a 2017. évi állami költségvetéshez. Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén Romhányi Balázs, a Költségvetési Felelősségi Intézet ügyvezetője és Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke ismertették a civil javaslatok lényegét. A következő napon pedig sikeres sajtótájékoztatót tartottak a résztvevő civil szervezetek. (Lukács András)

 

Közlekedés – Folytattuk felvilágosító kampányunkat arról, mennyire fontos volna új alapokra helyezni a gépkocsik kibocsátásának ellenőrzését az Európai Unióban és azon belül Magyarországon is. Minden országgyűlési képviselő megkapta összefoglalónkat arról, hogy – ellentétben a személygépkocsikkal – a tehergépkocsik fogyasztása szinte semmit nem változott az utóbbi húsz évben. A teherautógyárak ugyanis láthatóan nem érdekeltek a fogyasztáscsökkentő újításokban, azt csak kikényszeríteni lehet a gázolajfaló modellek piacra jutásának korlátozásával.

A 2016. évi Radó Dezső Díjat Sümegen, a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek (NLV) 10. Országos és 5. Nemzetközi Konferenciájának 240 résztvevője előtt adta át Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke és Szabó Zoltán, az NLV Klubjának elnöke. Az idei Radó Dezső Díjat Papp István, a BorsodChem logisztikai igazgatója kapta, aki pár év alatt – tonnakilométerben számolva – nulláról 70 százalékra tornászta föl a kiszállított vegyianyagok vasúti továbbításának arányát. Lukács András egy ötvenezer forintos Környezettudatossági különdíjat is átadott a diákoknak meghirdetett 2016. évi Logisztikai Csapatbajnokság egyik indulójának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóiból álló Pirítós csapatnak.

Szegvári Péter főpolgármesteri tanácsadóval, Almássy Kornéllal, a Budapest Közút, és Dabóczi Kálmánnal, a BKK vezérigazgatójával tanácskoztunk a Levegő Munkacsoport javaslatáról a budapesti dugódíj bevezetésének hogyanjáról. Javaslatunkat, hogy a főváros vezessen be használat- és szennyezésarányos közúthasználati díjat, érdekesnek és megfontolandónak találták.

Részt vettünk a Jedlik Ányos Klaszter Közlekedési munkacsoportjának ülésén, és Gödöllőn a IV. CNG&LNG (gázüzemű közlekedés) Konferencián és Járműipari Kiállításon.

Aktívan részt vettünk a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért „Miként tegyük eredményesebbé a magyarországi üzleti szektor pozitív hatását a klímaváltozás kapcsán?” című rendezvényén a Siemens székházában, ahol elsősorban a munkahelyi közlekedési terv előnyeire hívtuk fel a figyelmet.

(Vargha Márton)

 

Levegőtisztaság-védelem – „Arról kell szavaznunk, hogy megmentjük-e évi tízezer ember életét” – ezzel a mondattal indokolta a költségvetési törvényjavaslathoz előterjesztett módosító javaslatát Sallai R. Benedek, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának LMP-s elnöke. A Levegő Munkacsoport kezdeményezésére készült javaslat a kormány által előirányzott 30 millió forint helyett 20 milliárd forintot szánt volna a levegő részecskeszennyezésének (PM10) csökkentésére. A bizottság ülésén felszólalt Lukács András is. A bizottság kormánypárti képviselői elutasították a módosító javaslatot. A témával kapcsolatban levelet írtunk Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek. (Lukács András)

A lakossági hulladékégetés elterjedtségéről internetes felmérést készítettünk, amelyre két hét alatt 415 válasz érkezett. A válaszok megerősítették, hogy ez a káros jelenség az egész országban elterjedt. (Lenkei Péter)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Benyújtottuk ügyféli bejelentkezési kérelmünket Budapest XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala Építési Osztályához a Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl és környéke (Duna folyam–Hengermalom út – Budafoki út–Dombóvári út által határolt terület) építési eljárásába.

Ügyfélként betekintettünk a Budapest VI. kerület, Nagymező utcai mélygarázs eddig beérkezett dokumentációjába az eljáró hatóságként kijelölt Budapest XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatala Építési Osztályán, és információcserét folytattunk az illetékes ügyintézővel, ahol erről jegyzőkönyvet vettek fel.

Részt vettünk a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályán a Margitsziget Építési Szabályzatáról tartott szakhatósági egyeztető tárgyaláson, hozzászólásunkban az ökológiai kockázatelemzés definíciójának pontos meghatározását javasolva.

Megküldtük véleményezésünket a Budapest XIII. kerületi Önkormányzat teljes területére szóló új Kerületi Építési Szabályzat tervezetéről, annak Megalapozó, Alátámasztó munkarészéről szóló észrevételeinkkel együtt a kerületi főépítészhez.

Meghívás alapján részt vettünk a XIII. Kerületi Építési Szabályzat tervezetének szakhatósági egyeztető tárgyalásán a XIII. kerületi Főépítészi Irodán.

Részt vettünk a Budapest XII. kerület, Normafa történelmi sportterület Kerületi Építési Szabályzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás egyeztető tárgyalásán Budapest Kormányhivatala Deák termében.

Megküldtük véleményezésünket az új Fővárosi Rendezési Szabályzat és Településszerkezeti Terv legújabb módosításáról, annak Alátámasztó munkarészéről, a Stratégiai Környezeti Vizsgálatával kapcsolatos észrevételeinkkel együtt a Fővárosi Önkormányzat illetékes főpolgármester-helyetteséhez és Városrendezési Főosztályához.

Részt vettünk a Budapest Főváros Önkormányzat Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014 (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos egyeztető tárgyaláson a Fővárosi Kormányhivatal állami főépítészének meghívására, és a szabályozási tervet készítő tervező intézet befogadta a településökológiai kockázatelemzés definíciójának kiegészítésére vonatkozó javaslatunkat, melyet az állami főépítész is jóváhagyott. (Ez volt a tárgyalás egyetlen hivatalosan befogadott javaslata.)

Ferencváros Önkormányzatának meghívása alapján betekintettünk a Nehru part felújítási terveibe és helyszíni szemlén tárgyaltunk a tervezőkkel és Polgármesteri Hivatal képviselőjével.

Részt vettünk a Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein.

(Schnier Mária)

 

Városliget – Egyeztetést folytattunk több civil szervezettel és magánszeméllyel a Városliget megvédésének lehetőségeiről, és közös sajtóközleményt adtunk ki.

Részt vettünk a Városliget beépítése elleni megmozduláson a Budai Várban a Sándor Palota előtt.

Részt vettünk a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes által kezdeményezett Fatestvér Program nyitóeseményén a Népligetben, ahol felszólalásunkban egyebek mellett a Városliget és az Orczy Park megvédésének szükségességére hívtuk fel a figyelmet.

Több civil szervezettel együtt közös levelet írtunk Lázár János miniszternek a Városliget megóvásáért. (Lukács András)

 

Jogi ügyek – A lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeiben segítettünk. Segítettük más civil szervezetek alapszabály-/alapító okirat-módosításaival kapcsolatos kérdéseiben. Pályázatírások előkészítésében segédkeztünk, ezekkel kapcsolatos megbeszéléseken vettünk részt. Légszennyezéssel kapcsolatos jogi eljárásokról szóló projekttervet dolgoztunk ki a Client Earth számára. Fellebbezést fogalmaztunk a budaörsi Lidl áruház megismételt eljárásban hozott építési engedélyével szemben. (Bendik Gábor)

 

Civil szféra „Merjünk változtatni!” – A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) által támogatott projekt lezárása megtörtént, a beszámolót és az utolsó „akciót”, ami egy videó összeállítása a szervezetekről, a hónap során befejeztük. A következőkben a projekt eredményeinek, dinamikájának fenntartását igyekszünk elérni, a szervezetek továbbra is fordulhatnak hozzánk és a szakmai önkénteseikhez segítségért, tanácsért, együttműködésért. (Horváth Zsolt, Papp Zsuzsanna, Szegő Judit)

 

Tanácsadó Iroda Tanácsot adtunk egy újbudai lakosnak, aki a szomszéd avarégetése miatt fordult több államigazgatási szervhez is. Panaszát elutasították annak ellenére, hogy a tevékenység Budapesten jogellenes. A szombathelyi Falco Zrt. forgácslapgyárának légszennyezése miatt folyamatosan érkeznek hozzánk a panaszok. Ügyfélként bejelentkeztünk a gyár egységes környezethasználati engedélyezési eljárásába és légszennyezettség méréseket is végeztünk. (Lenkei Péter)

Hírfigyelő