A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2017. decemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

Levegőtisztaság-védelemValamilyen gyakorisággal a magyar lakosság harmada éget hulladékot. Ezt mutatta ki az az országos reprezentatív közvélemény-kutatás, amelyet a Kantar Hoffmann piackutató cég készített a Levegő Munkacsoport és a Magyar Szegénységellenes Hálózat részére. A Levegő Munkacsoport képviselője is tartott előadást lakossági szilárd tüzelés hatósági ellenőrzési gyakorlata” című konferencián a Herman Ottó Intézetben. Ez a rendezvény is része volt annak az intézkedés-sorozatnak, amelyet a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére indított a Földművelésügyi Minisztérium a háztartási tüzelésből eredő légszennyezés csökkentésére. (Lenkei Péter, Lukács András)

 

KözlekedésNagyrészt a civil szervezetek (köztük a Levegő Munkacsoport) kampányának hatására létrejött a politikai megállapodás a személyautók uniós típusbizonyítvány-kiadásának szigorítására, a levegőszennyezésük módszeres ellenőrzésére. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület-védelem, termőföld védelemA Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya felé véleményezést nyújtottunk be a Kiskunlacháza 0508/10-37 hrsz.-ú ingatlanok egy részére tervezett bányászati és ahhoz kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban. A kavicsbánya nyitást elleneztük. Az elsőfokú környezetvédelmi hatóság véleményünkkel egyező döntést hozott.

A Városliget Építési Szabályzatával kapcsolatos legújabb módosításokról a partnerségi egyeztetés keretében megküldtük véleményezésünket a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának

Budapest XII. kerületi Polgármesteri Hivatal alpolgármesterének felkérése alapján  megküldtük észrevételeinket az Istenhegy Kerületi Építési Szabályzata, Városmajor utca–Csaba utca–Maros  utca–Magyar jakobinusok tere által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata,  Böszörményi út–Ugocsa utca–Kiss János altábornagy utca–Beethoven utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata, Tóth Lőrinc utca–Ráth György utca–Kékgolyó utca–K-Vke területfelhasználási egység által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata tárgyában

Budapest XI. kerületi Polgármesteri Hivatal főépítészének felkérése alapján bejelentkeztünk a Kerületi Építési Szabályzat 3.0 üteme (Gazdagréti út–Rétköz utca–Háromszék utca–Sasadi út–Budaörsi út–Hegyalja út–Érdi út–Törökbálinti út által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat) véleményezési eljárásába

Lakossági panaszok alapján levelet intéztünk a Magyar Biokultúra Szövetséghez a Csörsz utcai Biokultúra Ökopiacon egy árus részéről tapasztalt rendszeres dohányzás miatt

Helyi gazdák részéről történt segítségkérés alapján ügyféli bejelentkezést és véleményezést nyújtottunk be a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához  a BET-BAU Kft. által készíttetett „Madocsa-homok, kavics” elnevezésű területen tervezett bányászati tevékenység megkezdése, bányatelek létesítése tárgyú környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatban

Részt vettünk a Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának december havi ülésén (Schnier Mária)

 

Államháztartás, energia – A magyar kormány jól tudja, hogy az éghajlatváltozás a migrációs válság egyik fő oka. Ezért gyakran hangoztatott állítását, hogy megvédi Európát a migrációtól, hitelteleníti az, ha az Európai Unió energiaügyi minisztereinek hétfői ülésén a komoly éghajlatvédelmi intézkedések ellen szavaz. Erre hívta fel a figyelmet a Levegő Munkacsoport a Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisztériumnak írt levelében. A Levegő Munkacsoport, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, a Magyar Szegénységellenes Hálózat és a Magyar Természetvédők Szövetsége egy uniós tanácsülés kapcsán felhívta a figyelmet, hogy a kormányoknak a javasoltnál ambiciózusabb éghajlatvédelmi és energetikai vállalásokat kell tenniük 2020 utánra, hiszen csak így óvhatják meg lakosaikat a súlyos következményektől. Ezért az energiahatékonyság és a megújuló energia helyzetbe hozásával kell valódi energiafordulatot elindítaniuk.

 

Környezeti Tanácsadó IrodaA Tanácsadó Irodát 69 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több esetben pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy (37) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos. (Lenkei Péter)

 

Jogi ügyek - A jogi tevékenység tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda egyes jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Részt vettünk Edinburgh-ben az EEB éves közgyűlésén, konferenciáján és elnökségi ülésén. Részt vettünk Párizsban az EEB Tiszta Levegő munkacsoport ülésén és az Európai Bizottság légszennyezéssel kapcsolatos konferenciáján. Részt vettünk az Országos Környezetvédelmi Tanács ülésén. Fellebbezést fogalmaztunk egy égetéses ügy ügyféli jogállást elutasító végzése ellen. Részt vettünk és előadást tartottunk a Herman Ottó Intézetben az illegális égetéses ügyek hatósági kezelésével foglalkozó konferencián. Skype megbeszélésen vett részt a ClientEarth-szel egy esetleges magyar levegős projekt kapcsán.  (Bendik Gábor)

 

Civil ügyek Számos más civil szervezettel együtt állásfoglalást tettünk közzé, tiltakozva amiatt, hogy a kormány után több városban immár választott önkormányzati tisztségviselők is támadást indítottak a közösségek és a magyar társadalom érdekében dolgozó civil szervezetek ellen, megkérdőjelezve hitelességüket és veszélyeztetve működésüket.

 

Hírfigyelő