A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2017 márciusában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2017 márciusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Közlekedés – Brüsszelben részt vettünk az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) közgyűlésén, valamint az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány munkaértekezletén, ahol a közlekedés éghajlatkárosító kibocsátásai csökkentésével foglalkozó nemzetközi projekt eredményeit és további terveit beszéltük meg. Részt vettünk a Jedlik Ányos Klaszter a villanyautózás energiaellátásával, a szorosan vett közlekedéssel és az innováció kérdéskörével foglalkozó három munkacsoportjának munkaértekezletén. Tanácskoztunk Kovács Richárddal, a Főgáz CNG Kft. ügyvezetőjével arról, hogyan lehetne meggyorsítani Magyarországon a robbanómotoros járművek közül a levegőszennyezés szempontjából legkedvezőbb gázüzeműek terjedését. Levélben javasoltuk Tarlós István főpolgármesternek, hogy a Fővárosi Közgyűlés állítsa vissza a páros-páratlan rendszámon alapuló korlátozást, mivel a jelenlegi rendszerben az ellenőrzés rendkívül nehézkes.

„Számos lakossági bejelentés, valamint saját tapasztalataink alapján arról győződtünk meg, hogy Budapesten a dunai személyszállításra használt hajók rendkívül egészségkárosító, nehezen elviselhető dízel-kipufogógázzal árasztják el a környezetüket” – írtuk Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek a Levegő Munkacsoport, haladéktalan intézkedését kérve. A miniszter ugyan válaszában részletes tájékoztatást adott a problémáról, de semmilyen megoldást nem kínált.Viszontválaszában a Levegő Munkacsoport több megoldást is javasolt, amelyekkel a hajók szennyezését kismértékű állami hozzájárulással egy éven belül jelentősen csökkenteni lehetne.

Levélben javasoltuk Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, hogy a házhoz szállítási szolgáltatásokat ne díjjal sújtsák, hanem inkább segítsék az elterjesztését. Az NGM válaszában kijelentette, hogy egyetért a Levegő Munkacsoport álláspontjával.

Részt vettünk az „Átmenet a fenntartható közlekedésbe” című, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség EIONET hálózata keretében rendezett konferencián a Földművelésügyi Minisztériumban. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldterület-védelem, földvédelem – Levelet írtunk a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei vezérigazgatójához, melyben kifejtettük, hogy a Csillaghegyi strand egyik fő vonzereje annak faállománya, és kértük, hogy juttassa el számunkra a strand faállományának kataszterszerű felsorolását és az új tervek helyfoglalásának a környezetükben lévő fák helyével együtt történő vázlatos ábrázolását.

Lakossági bejelentés alapján levelet intéztünk Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Műszaki Iroda vezetőjéhez, valamint a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda zöldfelületi ügyintézőjéhez a Bérc utca 6. sz. telken és környékén végzett fakivágások kapcsán.

Lakossági panasz alapján levelet intéztünk Budapest Főváros Kormányhivatal I. Kerületi (Járási) Hivatal Építésfelügyeleti Osztályához a Budai Vigadóban folyó bontási műveletek porszennyezése miatt

A XIII. kerület Párkány utca 43-49. sz. társasház vezetőségével megbeszélve meghívót küldtünk a XIII. kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal alpolgármesterének, főépítészének és az Építésügyi Osztály környezetvédelmi ügyintézőjének a HB Reavis beruházásában épülő AGORA irodakomplexummal kapcsolatos, március 24-én tartandó lakossági fórumra.

Levelet intéztünk a budaörsi polgármesterhez Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (BHÉSZ) eseti módosításával kapcsolatos véleményezésekre adott tervezői válaszokra adott viszontválaszunkkal az egyeztető tárgyalására.

Előzetes véleményt adtunk a Bp. XIII. kerület Kámfor utca–Béke utca–Gyöngyösi u.–Nővér u.–Fiastyúk u.–Göncöl u. által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzattal kapcsolatban és bejelentkeztünk annak teljes eljárásába. Előzetes véleményünkben kifejezésre juttattuk, hogy fontosnak tartjuk a valódi talajkapcsolatos fák védelmét a közterületeken és magántelkeken egyaránt, és a közkertekben a növényzet dominanciáját a burkolt felületek helyett.

A Csepeli Polgármesteri Hivatal megbízott főépítészének levélbeli kérésére válaszolva bejelentkeztünk Csepel Kerületi Építési Szabályzatának, arculati kézikönyvének és településképi rendeletének véleményezési eljárásába.

Tárgyalást folytattunk a Kopaszi gát és környéke monumentális, több mint 10 évig tartó beépítését szervező Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. fejlesztési igazgatójával és senior projektmenedzserével az építési tervek részleteiről. Az építési terület extenzív zöldfelületének 2016 novemberében kivágott fáiról a fakatasztert kérésünk ellenére – ha egyáltalán volt ilyen – a tárgyaláson nem ismertették, ezért azok mennyisége tekintetében csak a légi fotó áll rendelkezésünkre. A fejlesztési igazgató azonban zöldterületi szempontból a tervezés alábbi lényeges elemeit közölte, tervrajzokon bemutatva:

  • A közművezetékek elhelyezését a tervben sikerült úgy megoldaniuk, hogy minden út két oldalán 4-4 méter széles, aláépítetlen zöldfelületbe fasorokat telepítenek. Úgyszintén a Hauszmann Alajos utca vonalában létesítendő széles közparkba, amelyhez csatlakozni fog az ELMÜ területén később létesülő zöldterület is. A Hőerőmű területétől északra a tervrajzon láthatóan a Kopaszi gáti park szélességével kb. azonos szélességgel fogják növelni a Zkp (közparki) övezetet a tervezési terület teljes szélességében, ahová termőföld-feltöltéssel szintén fákat telepítenek.

  • Az I. ütemben épülő épületeket a Kelenföldi Hőerőművel megállapodva távfűtő hálózattal látják el. Az épületekhez való hővezeték csövek eljuttatása meg van tervezve, és a későbbi ütemek távhőellátása hasonlóan megoldható lesz. Gázkazánnal fűtés nem lesz a tervezési területen.

  • Az ideiglenes betonkeverő üzemhez történő vízi szállítás útvonalának tervét is bemutatták. (Az anyagszállítás délről fog történni, a fogadó kikötő a tervezési területtől délre lesz, és a szállítási útvonal nem fogja érinteni sem az Öböl vizét, sem a parti sportterületeket.)

Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén. A fakivágási kérelmekről szóló napirendi ponthoz szóltunk hozzá. Elleneztük a Gépész utca 27. és Inotai utca 25. előtti 2 meggyfa gépkocsik zománcában okozható kár miatti kivágását. Érvelésünk alapján a Bizottság elhalasztotta ennek tárgyalását, de valószínűleg nem fogja megadni a fakivágási engedélyt. A kocsik védelmére van más megoldás. Az Etele úti közterületi ingatlanon lévő felhagyott focipályán 24 „vadon” nőtt, vékony törzsű fa közül a leírás alapján 6 fa kivágását szükségtelennek tartottuk és javasoltuk azoknak a tervezett gyepes, cserjés, virágos parkban való meghagyását. A Bizottság kérésére a Környezetvédelmi Osztály a kerttervezővel együtt megfontolja a javaslatot.

Részt vettünk a XIII. kerület Párkány utca 43.-49. sz. 100 lakásos Társasházzal közösen szervezett lakossági fórumon, ahol a HB REAVIS meghívott képviselőjének tettek fel kérdéseket a folyamatban lévő AGORA beruházással kapcsolatban.

Megküldtük véleményezésünket a Budapest XI. Kerületi Építési Szabályzat újonnan átdolgozott 1. üteméről a kerületi főépítész számára. Javasoltuk a közparki és közkerti övezetek megengedhető legkisebb zöldfelületi arányának növelését 70 %-ról 75 %-ra. Javasoltuk a többszáz gépkocsihelyet tartalmazó, ideiglenesként létesített parkolók utólagos fásítását, mivel ezeknek a parkolóknak az „ideiglenessége” olyan tervezett létesítményekhez kötött, amelyeknek megépítése kétséges. Mivel a Kerületi Építési Szabályzat szerint minden 3 parkolóhely után 1 db közepes lombot növelő fa ültetése kötelező, ez az Etele tér és az Őrmezői lakótelep környékén több mint 200 fa telepítését eredményezné. (Schnier Mária)

 

Fák éve projekt Folytattuk tevékenységünket a Városliget és Budapest számos más zöldterületének beépítéstől való megóvása érdekében a Greenpeace-szel és a Ligetvédőkkel együttműködve. 

A Római-partra tervezett gát ügyében több egyeztetésen részt vettünk, majd több más zöld civil szervezettel közösen csatlakoztunk az erről szóló állásfoglaláshoz.

A környezetvédők közösen megfogalmazott kiáltványát a városi zöldterületek és zöldfelületek védelméhez szükséges intézményi és jogszabályi feltételekről minden lehetséges fórumon terjesztjük, hogy a társadalom széles rétegei ismerjék meg egy lehetséges új működési forma kereteit.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum átalakításának és mélygarázs építésének létesítési és üzemelési hatásterülete nem tisztázott az előzetes vizsgálati dokumentációban, ezért a Múzeum felújítására, valamint mélygarázs létesítésére vonatkozó határozat ellen fellebbezést nyújtott be a Levegő Munkacsoport. Másodfokon újabb határozat született, amely szerint környezetvédelmi eljárást egyáltalán nem kell lefolytatni az építkezés engedélyezéséhez. A Levegő Munkacsoport szerint ez a szabályok téves értelmezésén alapul, és nemcsak az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására, hanem részletes környezeti hatásvizsgálat készítésére is szükség van. Emiatt a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményeztük.

A „Fatestvér program”, mely ügyében Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert megkerestük, tovább halasztódik.

Módosult a több szervezettel, köztük Ligetvédőkkel és a Greenpeace-szel együtt az április 22-i Föld Napjára tervezett rendezvény időpontja május 13-ára. Hasonló program van előkészítés alatt, mint a tavaly szeptember 24-i Zöld Budapest Protestival volt. Koncerttel színesített demonstráció a városi zöld területek védelmében. (Schnier Mária, Szegő Judit, Horváth Zsolt) 

 

Államháztartás, energia – Hírt adtunk arról, hogy jelentős sikernek tekinti az Európai Zöld Költségvetés Szövetség (GBE, amelynek a Levegő Munkacsoport is tagszervezete), hogy az Európai Bizottság nemrég megjelentetett országspecifikus ajánlásaiban sürgette a tagországokat: a költségvetési hiány csökkentését fokozottabb mértékben oldják meg a környezetszennyezés megadóztatásával. A Levegő Munkacsoport idén is részt vett a GBE javaslatainak elkészítésében, amivel segíteni kívánják az Európai Bizottságot az országspecifikus ajánlások összeállításában. Brüsszelben részt vettünk az Európai Zöld Költségvetés Szövetség (Green Budget Europe) elnökségi ülésén és éves közgyűlésén.(Lukács András)

 

Tanácsadó iroda – Márciusban a gumiégetés volt a „sláger”, ilyen panasszal többen is keresték a Környezeti Tanácsadó Irodánkat. A budaörsi Kopárokon a Duna-Ipoly Nemzeti Park az őshonos gyepek helyreállítása miatt kivágta nagyobb területen a gyomként terjeszkedő fekete fenyőt, emiatt is sokan kerestek minket. A fakivágás a további súlyos természetvédelmi károk elkerülése miatt szükséges, még ha barbárnak tűnik is. (Lenkei Péter)

 

Jogi ügyek –A jogi tevékenységet tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Megbeszélésen vettünk részt a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselőivel az illegális égetések elleni küzdelem kapcsán. Részt vettünk és felszólaltunk az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának ülésén a légszennyezéssel kapcsolatban. Részt vettünk és felszólaltunk az OGY FFB elnöke által szervezett civil szervezeti megbeszélésen. Részt vettünk az Árpád-híd pesti hídfő melletti irodaház-komplexum építkezésével kapcsolatban tartott lakossági fórumon. Segédkeztünk egy környezetvédelmi TDK dolgozat előkészítésében. Részt vettünk az Aarhusi Egyezmény végrehajtásáról szóló civil vélemény összeállításában. Skype megbeszélést folytattunk a ClientEarth képviselőjével egy lehetséges közös projektről. (Bendik Gábor)

 

Civil ügyekFolyamatosan részt vettünk a civil szervezetek együttműködésében, amelynek célja, hogy a kormány legalább ne rontsa tovább a civil szervezetek működésének feltételeit. Csatlakoztunk az ezzel kapcsolatos közös nyilatkozathoz.

Hírfigyelő