A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2018 márciusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

 

Közlekedés – Részt vettünk a 2018. évi Logisztikai Csapatbajnokság döntős csapatainak kiválasztásában és a döntő zsűrijében. A Levegő Munkacsoport környezettudatossági különdíját idén a BME Logsteam csapata veheti át a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja májusi rendezvényén.

Meghallgattuk a Budapesti Közlekedési Központban az immáron öt éves, Balázs Mórról elnevezett, (majdnem) fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) projektlistájának felülvizsgálatáról tartott előadásokat. Szóban, majd később írásban is kétségeinket fejeztük ki aziránt, hogy a zömében infrastrukturális beruházási terveket tartalmazó projektlista végrehajtásával Budapest felkészíthető lenne a 2030-2040-ig bekövetkező közlekedési, szállítási forradalomra.

Sok érdekes előadást hallgathattunk meg Győrött, a Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszékén rendezett XIII. Környezettudományi Konferencia Klímastratégia konferenciáján a közúti közlekedés villamosításának folyamatáról, az ipar előtt álló kihívásokról.

Meghallgattuk a Miniszterelnökség szervezésében az EU támogatásokat szétosztó operatív programok, közöttük az Integrált Közlekedési Operatív Program ellenőrzésének folyamatait bemutató előadásokat. (Vargha Márton)

Levegőtisztaság-védelem – Megbeszélést folytattunk a magyarországi levegőminőségi helyzetről Katia Bennett-tel, az USA Nagykövetségének tudományos és műszaki első titkárával, valamint Gaëlle Perrinnel, a Francia Nagykövetség gazdasági attaséjával. (Lenkei Péter, Bendik Gábor, Lukács András)

Településfejlesztés, zöldfelület-védelem, termőföld-védelemA városi zöldterületek elkötelezett védelmezőjét és a Levegő Munkacsoport barátját veszítettük el Demján Sándor halálával.

Kiegészítő véleményezést nyújtottunk be a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához a „Madocsa-homok, kavics” elnevezésű területen tervezett bányászati tevékenység megkezdése, bányatelek létesítése tárgyú környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatban.

A XI. kerületi főépítész felkérése alapján véleményeztük a Bp. XI. ker. Fehérvári út–Váli utca–Bercsényi utca–Október huszonharmadika utca által határolt területre vonatkozó KVSZ módosítását.

A X. kerületi polgármester felkérése alapján véleményeztük a Bp. X. kerület Halom út–Halom köz–Bánya utca–Ászok utca–Halom út–Kápolna utca–Kőrösi Csoma Sándor út által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatot.

A XV. kerületi főépítész felkérése alapján véleményeztük a Budapest XV. kerület egészére vonatkozó új Kerületi Építési Szabályzatot.

Levelet intéztünk Budapest IX. kerületi Polgármesteri Hivatal főépítészéhez, melyben bejelentkeztünk Ferencváros új Kerületi Építési Szabályzatának véleményezési eljárásába.

Véleményeztük a XIII. kerületi Önkormányzat teljes kerület egészére kiterjedő új Kerületi Építési Szabályzatát.

Levelet intéztünk Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalának főépítészéhez, melyben bejelentkeztünk Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat új Kerületi Építési Szabályzatának véleményezési eljárásába

Levelet intéztünk Budapest VIII. kerületi Polgármesteri Hivatalának főépítészéhez, melyben bejelentkeztünk Józsefváros új Kerületi Építési Szabályzatának véleményezési eljárásába

Részt vettünk a XI. kerületi Gazdasági Bizottság ülésén, ahol hozzászólásunkban javaslatot tettünk fakivágási kérelem elutasítására. A Bizottság javaslatunk alapján megszavazta a fakivágási kérelem elutasítását (egy fa és a budai fonódó villamos II. miatti tömeges fakivágások megkezdésének elhalasztása). A Fővárosi Önkormányzat illetékes ügyosztályával telefonon tárgyaltunk ennek fővárosi vonatkozásáról.

Telefoni kapcsolat tartottunk madocsai polgárokkal, felolvasásra készített levelet küldtünk a lakossági fórumukra.

(Schnier Mária)

Jogi ügyek  – A jogi tevékenységet tartalmazó projektek folyamatos ügyeit és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyeit folyamatosan intéztük. Több Skype megbeszélésen vettünk részt és átnéztük a szerződéseket a ClientEarth-szel és az EMLA-val közösen indított projekt kapcsán. Elkészítettük a budapesti levegőminőségi terv felülvizsgálata érdekében benyújtandó kérelmet. Megbeszélést folytattunk a II. kerületi főépítésszel a parkolási szabályozásról. Részt vettünk az EEB elnökségi ülésén, Brüsszelben. Részt vettünk a CEU NGO Fair elnevezésű rendezvényén. (Bendik Gábor)

Környezeti Tanácsadó IrodaA Tanácsadó Irodát 126 alkalommal keresték meg lakosok környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentésekkel; az iroda minden esetben adott tanácsot, több esetben pedig kapcsolatba lépett az illetékes hivatalos szervekkel is. A legtöbb ügy (86) levegőszennyezéssel volt kapcsolatos. (Lenkei Péter)

 

Hírfigyelő