A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2021 novemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.


Levegőminőség-védelem - Ebben a hónapban ismét sokan keresték meg Tanácsadó Irodánkat a szomszédjukban tapasztalt hulladékégetés miatt.

Az orosz ERA Alapítvánnyal közös projekt keretében a Morgan Stanley 17 munkatársának tartottunk műhelybeszélgetést levegőminőség-mérő készülékeik összeszereléséről. A honlapunkon elkészült a projekt aloldala, a moszkvai partnerrel összhangban előkészítettük a mérőkészülék mobil alkalmazását, hogy majd városi sétát tarthassunk méréssel összekötve.

A környezetvédelem fontosságára és az emberiség által okozott természeti változások súlyosságára hívta fel a figyelmet a Levegő Munkacsoport az általános iskolásoknak hirdetett rajzpályázatával. A gyerekeknek azt kellett lerajzolniuk, hogy szerintük mit lehetne tenni a tisztább levegőért. A program a CNN által 2021. november 10-ére szervezett Felhívás a Földért (#CalltoEarth Day) kampány része.

Részt vettünk az EU Tiszta Levegő Fórumán, valamint a HungAIRy Tanácsadó Testületének ülésén. Előadást tartottunk a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. „Tiszta levegőt!” konferenciáján.

Levelet írtunk Rácz András környezetvédelmi államtitkárnak az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program felülvizsgálatáról. (Szegő Judit)

 

Közlekedés – Virtuális eseményeken vettünk részt, melyeken a közlekedés jövőbeni alakulásáról volt szó. A T&E munkaértekezleten fejtette ki a tagszervezetei képviselőinek, miként kellene megerősíteni az uniós szabályozást ahhoz, hogy 2030-ra a lehető legjobb piaci részesedést érjenek a nulla kibocsátású személyautók és furgonok. A Magyar CIVINET összejövetelén ismét városi tömegközlekedést lebonyolító szolgáltatók számoltak be a helyzet állásáról, különös tekintettel az utazási szokásoknak a COVID-19 vírusjárvány miatti változásaira. Ülést tartott a közlekedési uniós támogatásokat kezelő Integrált Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottsága, ahova szavazati jogú tagot delegált a Levegő Munkacsoport. Részt vettünk a Tiszta Városok Kampány (Clean Cities Campaign) novemberi ülésén, és folytattunk hazai sajtókampányunkat a közlekedés káros kibocsátásai mielőbbi csökkentése érdekében Magyarországon is. A Levegő Munkacsoport is csatlakozott ahhoz a nyílt levélhez, amelyben több mint 250 szervezet arra szólítja fel a Glasgow-i éghajlatváltozási ENSZ-konferencián (COP26) részt vevő kormányokat, hogy jelentősen növeljék országukban a kerékpározók számát a globális éghajlati célok gyors és hatékony elérése érdekében. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – 3-án megküldtük észrevételeinket a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya részére a Budapest, X. kerület Mázsa utca menti fejlesztéssel kapcsolatban benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációról. Ez a fejlesztés is példa arra, hogy – kihasználva az intézményi övezetnek azt az előírását, hogy az övezetben lakás is építhető – a teljes fejlesztés lakófunkciót tartalmaz. Az előzetes vizsgálati dokumentáció ettől eltekintve szakszerű, gondos munka, szépen jellemzi a fejlesztés helyszínét és környezetét. Az észrevételben csak az épületek túlzott magasságát kifogásoltuk. (A kerületi szabályozási terv állítólag 65 m magasságot is engedélyez, sajnos.) Méltatva a dokumentáció szakszerűségét, az épületek (2 lakóépület és 1 diákszálló) tervezett magasságának jelentős csökkentését javasoltuk.

11-én részt vettünk Újbuda tervezett Településfejlesztési koncepciója partnerségi egyeztetési anyagának online formában tartott lakossági egyeztető tárgyalásán. Hozzászólásunkban az 1.5.2. pontban szereplő „Hatályos településrendezési szerződések” több tételét tartottuk helytelennek forgalmi szempontból. A tervezők és a főépítész válaszából kiderült, hogy ezek a tételek már nincsenek érvényben.

18-án levelet intéztük Vitézy Dávidhoz, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatójához a Budai Fonódó II. Budafoki úti csomópontig tartó folytatásának tervével kapcsolatban. Levelünkben kifejtettük, hogy feltétlenül fontosnak tartjuk a Dombóvári út Budai alsó rakparttal való kapcsolatának zavartalan megtartását. Vitézy Dávid válaszában biztosított ennek a kapcsolatnak a tervezésben való további zavartalanságáról.

22-én észrevételt küldtünk a Kiskunlacháza XXVII. bányanyitási kérelemmel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályához. Mivel a dokumentáció szándékosan zavart keltő, annak szövegét megküldtük az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberének, tanácsot kérve tőle. Észrevételünkben is javasoltuk az Országos Vízügyi Főigazgatóság véleményéhez való igazodást. (Schnier Mária)

 

Uniós költségvetés – Aláírta a Levegő Munkacsoport az „egy az egyért” szabály bevezetését követelő felhívást arra, hogy a bankok és biztosítók tegyenek többet az éghajlat védelméért. Részt vettünk a panelbeszélgetésben, majd a tüntetésen, amely során számos civil szervezet a követelte, hogy haladéktalanul szüntessék meg a kiemelt beruházások gyakorlatát. Részt vettünk a CAN Europe EU Költségvetési Munkacsoportjának ülésén. Egyéni egyeztetéseket folytattunk a „Hatékony uniós támogatásokkal a klímasemleges Európáért” projekt különböző országbeli részvevőivel. Egyeztetést folytattunk az Európai Parlament egyik szakértőjével a Fertő-tavi kiemelt beruházásról, amihez rejtetten uniós pénzt is felhasználnak. Részt vettünk a „Környezetileg káros támogatások” uniós projekt zárókonferenciáján. Egyeztettünk a CAN Europe-pal az emissziókereskedelem kiterjesztéséről. A Német Környezetvédelmi Minisztérium EUKI konferenciáján szekciót vezettünk az uniós költségvetésről szóló projektünkről. Részt vettünk a CAN Europe tanácskozásán az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréről. Részt vettünk a HBLF által szervezett találkozón az új holland nagykövettel, Désirée Bonisszal. (Lukács András)

Hírfigyelő