A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2013 szeptemberében

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2013 szeptemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

Levegőtisztaság-védelem – Kezdeményezésünkre az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága szeptember 17-én a részecskeszennyezés (PM10) csökkentési program előrehaladásával kapcsolatban ülésezett. Ez a tavaly novemberi ülés folytatása volt. A program végrehajtásáról Dobi Bálint, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője számolt be, Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke pedig véleményezte azt és a kormányprogram végrehajtásának gyorsítását elősegítő javaslatokat tett.

Többször egyeztettünk a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőivel, ahol áttekintettük a PM10 csökkentési kormányprogram állását, és javaslatokat tettünk a következő lépésekre. Bécsben több civil szervezettel közösen értékeltük a LIFE+ „Tiszta Levegő” projekt előrehaladását. Érdekes volt látni a partnerországok tevékenységeit, eredményeit.

Elkészítettük a buszközlekedésre vonatkozó lakossági felmérés kérdőívét. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakosság mennyire támogatja a buszok kibocsátásának csökkentését, illetve forgalmi előnyben részesítést. A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet végzi el a felmérést.

Megérkezett a miniszteri válaszlevél a buszcserét sürgető képeslapos petícióra. Folytatódott a koromszennyezést bemutató plakátkiállításunk. A vándorkiállítás Keszthelyen volt megtekinthető. Szeptember 28-29-én a Kulturális Királyi Napok rendezvényén egy 6x3 méteres sátorban kiállítást rendeztünk a levegőtisztasággal, élhető városokkal és az éghajlatváltozással kapcsolatban. Feladatsort készítettünk iskolásoknak a légszennyezésről. Több hírrel is frissítettük a http://tiszta.levego.hu/ honlapot. (Szabó Zoltán)

Közlekedés – Folytattuk a villanybuszok rendszerbeállításának szorgalmazását, segítettük a próbaüzemekkel kapcsolatos kommunikációt a lakosság felé. Részt vettünk az autómentes napi rendezvényen az Andrássy úton Budapesten; sok érdeklődővel beszélgettünk, sok emberben ébresztettünk gondolatokat kérdőíveinkkel. Tarlós István főpolgármesternek az autósok háttérbe szorítását kifogásoló sajtóközleményével kapcsolatban személyes konzultációt kértünk; Kovácsné Tóth Ágnes, a főpolgármester kabinetfőnöke fogadott minket, akitől azt kértük, hogy adják meg a kritériumokat, amik szerint a BKK-tól lámpák áthangolását kérte a főpolgármester. Lukács András előadást tartott Gyulán a közgazdász-vándorgyűlésen a kilométerarányos útdíj és a környezet kapcsolatáról. (Vargha Márton)

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás – Folytattuk kampányunkat az éghajlatot erősen károsító F-gázok szabályozásának szigorításával kapcsolatban. Egyeztettünk a Klímabarát Városok hírlevél szerkesztőjével. Jeleztük a Nemzeti Alkalmazkodási Központ Klímadialógus Fórumának a téma fontosságát. Posztert és szórólapot készítettünk az F-gázokról.

Előadást tartottunk szeptember 16-án a székesfehérvári önkormányzat tanácstermében pedagógusoknak és diákoknak a klímaváltozásról, energiáról és az alkalmazkodás lehetőségeiről. Részt vettünk az ISWA Nemzetközi Hulladékgazdálkodási Egyesület 4 napos tanfolyamán, ahol a hulladék hőhasznosításával is megismerkedtünk. Szórólapoztunk a verespataki cianidos aranybányászat uniós elutasítása érdekében. Folytattuk a társadalmi egyeztetést a Múzeumliget projekttel és a tervezett Normafa beruházással kapcsolatban. Együttműködésről, az épületek kötelező felülvizsgálatáról egyeztettünk a Mérnöki Kamara Fiatal Mérnök csoportjával.

Megnéztük a Műszaki és Közlekedési Múzeum ideiglenes épületgépészeti kiállítását, és lobbiztunk interaktív műszaki múzeum létrehozása érdekében a kamaráknál. Felszólaltunk az OMSZ Városi Hőszigetek konferenciáján. Részt vettünk az Ökoindustria civil kerekasztal beszélgetésén a barnaövezetek rehabilitációjával kapcsolatban. Az előadáson kitértünk a 2014-2020-as uniós források erőforrás-hatékonyságot ösztönző felhasználására. (Beliczay Erzsébet)

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Véleményeztük Üröm Község településrendezési eszközeinek néhány módosítását, ismételten különös gondot fordítva a Budapest és környéke karsztvíz készlete tisztaságának biztonságával kapcsolatos „Víznyelő” védelmére. Állásfoglalást küldtünk a XV. kerületi polgármesternek az alábbi településrendezési tervek szakhatósági tárgyalásaira: Budapest XV. kerület, volt Bőrgyár és környezete, Wysocki utca–Patyolat utca–80002 hrsz-ú ingatlan–87009/1 hrsz-ú ingatlan által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve, Budapest, XV. kerület, Hulladéklerakó és Szemléletformáló Központ, Felsőkert utca–a 88864/5 hrsz-ú ingatlan keleti határa–Csömöri patak (91177 hrsz)–Károlyi Sándor utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve, Budapest, XV. kerület, Újpalota, Fő tér–Nyírpalotai út–Zsókavár utca–Legénybíró utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve. Fellebbezést nyújtottunk be az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Határozata ellen, mellyel megadta a környezetvédelmi engedélyt a Délegyháza 039/4-7, 039/9-11 és 039/21-25 helyrajzi számokon tervezett kavicsbánya létesítésére. Részt vettünk a Budapest XIV. kerület Mexikói út–Erzsébet királyné útja–Columbus utca–M3 autópálya által határolt területre vonatkozó ZKVSZ és ZKSZT módosítás szakhatósági egyeztető tárgyalásán a XIV. kerületi Polgármesteri Hivatalban.Részt vettünk a Víz Világtalálkozó előkészítéseként a magyar környezetvédelmi civil szervezetek részére rendezett konferencián (Budapest Water Summit Civil Society Forum) szeptember 2-án. (Schnier Mária)

Államháztartás – Részt vettünk a Zöld gazdaság című konferencián a budapesti Olasz Intézetben. Részt vettünk a Magyar Közgazdasági Társaság „Korrupció és vezetői kultúra” című konferenciáján. (Lukács András)

Környezeti Tanácsadó Iroda – Az ősz érkeztét hazánkban nemcsak a sárguló levelek jelzik, sokkal inkább hagyatkozhatunk az avarégetés bűzére, mely ilyenkor az egész országot ellepi. Ez alól csak néhány település és Budapest kivétel, ahol rendeletileg tiltották meg ezt a buta és haszontalan légszennyezést. Ezért a Környezeti Tanácsadó Irodánkhoz forduló lakosoknak azt javasoljuk, a település képviselőtestületének meggyőzésével szerezzenek érvényt az egészséges környezettel kapcsolatos alkotmányos joguknak. Ilyen esetben a testületnek címzett támogató levéllel mi magunk is segítünk. Pátyon egy korábbi ügyünk végződött megnyugtatóan, az óvoda kéményéből a füstgázok már nem jutnak vissza az intézménybe, mert a kéményt megmagasították. Tárnokon hulladékégető művet szeretnének létesíteni, „nulla emissziósként” eladva a beruházást. Kérdéses persze, vajon lehet energiát termelni úgy, hogy nincs kibocsátása a létesítménynek. A helyieknek szakmai segítséget nyújtunk a zavaros ügyben. Egy szentendrei lakó azt tudakolta, hogy a helyi lakótelepen lehet-e korábbról visszamaradt azbesztszigetelés. Elküldtük részére a hét évvel ezelőtti országos felmérés eredményét, ebben a település nem szerepel. (Lenkei Péter)

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyei és a lakossági környezeti tanácsadó iroda jogi természetű ügyei mellett részt vettünk részt vettünk az európai polgári kezdeményezésről szóló vitán, levelet fogalmaztunk a Normafa-törvény tervezetével kapcsolatban, és eljárás-felfüggesztéssel kapcsolatos nyilatkozatot fogalmaztunk egy kavicsbánya ügyben. (Dr. Bendik Gábor)

Hírfigyelő