A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2020 decemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.


Levegőminőség-védelem – A Fővárosi Önkormányzattl és az FKF-fel közös kampányunk során plakátok kerültek kihelyezésre szerte a főváros külső kerületeiben az illegális hulladékégetés elleni fellépésként, ahol a szilárd tüzelés még jellemző. A plakátok BKK megállók mozgó plakátjain, illetve buszjáratokon tűntek fel, ezenkívül a Levegő Munkacsoport honlapján új alhonlapot kapott ez a kampány, a közösségi médiában is több helyen megjelent. 

A Tiszta fűtés, rendes ház projekt keretében a sensor.community német civilszervezet által bevezetett levegőminőség-mérő készülékek magyarországi elterjesztésében vállal szerepet a Levegő Munkacsoport. A lakossági levegőminőség-mérő készülékek jól terjednek Magyarországon az elmúlt egy évben, ebben volt szerepe az eddigi munkánknak is, most pedig konkrét, meghatározott céllal szerepet vállal a Levegő Munkacsoport. Cél, hogy egy év alatt legalább 200 készülékkel több legyen Magyarországon, és az adatok felkerüljenek egy hamarosan elkészülő magyar honlapra is: metnet.hu

Részt vettünk a fővárosi részvételi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetéshez, és javaslatokat nyújtottunk be.

Részt vettünk az EEB Tiszta Levegőt munkacsoportjának ülésén.

Javaslatokat készítettünk az Egyensúly Intézetnek a légszennyezéssel kapcsolatos anyagukhoz.

Levélben kért tájékoztatást Gulyás Gergely minisztertől a Levegő Munkacsoport arról, mi indokolta annak a rendelkezésnek a visszavonását, amely 2021. január 1-jétől országosan megtiltotta az avar és kerti hulladék égetését.

Hírt adtunk arról, hogy Budaörs Város Önkormányzata bejelentette: a légszennyezés csökkentésének érdekében felvilágosító kampányt indít. Ennek keretében egy hónapos próbaidőszakra ingyenes zöldszámot indít, ahol a kirívóan nagy légszennyezéssel járó eseteket éjjel-nappal bejelentheti a lakosság. A bejelentés után a közterület-felügyelet és a rendőrség munkatársai kimennek a helyszínre, dokumentálják az esetet, és továbbítják az ügyben hatósági jogkörrel rendelkező járási hivatal felé. (Szegő Judit)

 

Közlekedés – Ott voltunk a Budapesti Klímaváltozási Platform megbeszélésén, melyen a Főpolgármesteri Hivatal számolt be a stratégiakészítés helyzetéről. Részt vettünk a T&E szemináriumán arról, hogy a hibrid autók sokkal több széndioxidot bocsátanak ki a levegőbe, mint a hivatalos érték. Ott voltunk az IKOP Monitoring Bizottság ülésén, ahol az Irányító Hatóság beszámolt a közlekedési uniós támogatásokra szánt források felhasználásának helyzetéről. Webkonferenciákon vettünk részt, melyeken a villanyhajtásra való áttéréshez szükséges átalakításokról és a közlekedési eredetű széndioxid-kibocsátás csökkentésének eszközeiről volt szó.

Támogatásunkról biztosítottuk a Galvani híd ellen küzdő helyi civil szervezeteket.

Folytattuk az aláírásgyűjtést az ingyenes parkolás eltörléséért.

(Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Levelet intéztünk Bakai-Nagy Zitához, Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármesteréhez az Újbudai Humán Szolgáltató Központban folyó felesleges fakivágások miatt (többek között gépkocsibehajtó szélesítése ürügyén egészséges 60 éves fa kivágása). Az intézmény telke melletti lakóházak lakóinak panaszát képviselve Bálványos Judit is tett írásbeli lakossági panaszt. Ennek hatására – kitérő válaszban – ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy az intézmény 2021 tavaszán területén kertészeti terv szerinti növénytelepítést fog végeztetni.

December 2-án részt vettünk Újbuda polgármesterének online fogadóóráján.

December 8-án megerősítettük a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodájához írott levelünkben, hogy a továbbiakban is részt kívánunk venni a településrendezési tervek véleményezési eljárásaiban.

A Budapest XIII. kerületi főépítész december 10-én hozzánk érkezett köszönő levelére válaszként megerősítettük, hogy továbbra is részt kívánunk venni a XIII. kerület településrendezési terveinek véleményezési eljárásaiban.

December 15-én a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal Fenntartható Fejlődés Főosztályának Főépítészi Osztálya főépítészi asszisztensének e levélben megköszöntük az integrált településfejlesztési stratégia Épített és Természeti Környezet munkacsoportjának online megbeszéléséről készített részletes jegyzőkönyv megküldését. A Petrovai László alpolgármesterrel folytatott vitám részletes leírása alapot ad a kerület fejlesztésével kapcsolatos további véleményünk megküldésére.

December 16-án Bakai-Nagy Zitához, Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármesteréhez levelet intéztünk az Őrmezői lakótelep zöldfelületeinek hiányos karbantartása miatt, részletezve a lakossági panaszokat. Kértük az autóforgalommal sújtott lakótelep közterületi zöldfelületeinek rendszeres karbantartására vonatkozó intézkedését.

December 16-án levelet intéztünk Újbuda polgármesteréhez, december 10-iki válaszlevelére reagálva, az Őrmezői P+R parkolók bővítési szándékával és a VOLÁN autóbusz pályaudvar Őrmezőre való áthelyezésével kapcsolatban, mivel úgy nyilatkozott, hogy ezek a tervek egyeznek az önkormányzat fejlesztési szándékaival. Felhívtuk a figyelmét arra, hogy ezek a tervek széles körű szakmai vitát igényelnének, melybe be kell vonni az érintett lakosságot is.

December 28-án Szabó-Kalmár Évának, a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Iroda irodavezetőjének megküldtük véleményezésünket az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területeinek Kerületi Építési szabályzatáról szóló 26/2020.(XI.30.) rendelet módosításáról: a Jánoshegyi út volt Sport Hotel (10503/9 hrsz.) változtatási szándékával kapcsolatban. Véleményezésünk a terület zöldfelülete teljes értékének megőrzését biztosító táblázati kiegészítést tartalmazta.

December 29-én Mozsár Ágnesnak, Budapest X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztálya főépítészének hozzánk intézett tájékoztató levelére válaszolva megjegyeztük, hogy az eddigi évekhez hasonlóan a jövőben is részt kívánunk venni településrendezési eljárásaik véleményezésében és kérjük azok teljes tartalmának címünkre való megküldését. (Schnier Mária)

 

Éghajlatvédelem – A Nemzeti Energia- és Klímatervről (NEKT) brüsszeli székhelyű európai civilszervezetekkel egyeztettünk a 2021 évi várható programokkal kapcsolatban.

Az Energiaklub, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország felhívta a magyar kormányzat figyelmét, hogy egyértelműen, feltételek nélkül álljon a legalább 17 tagállam mellé, amelyek támogatják a jelenlegi 40%-os uniós klímacél emelését minimum 55%-ra.

A Főpolgármesteri Hivatal Éghajlatváltozási Platformülésén részt vett a Levegő Munkacsoport, egyeztetett a lehetséges együttműködésekről.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettessel egyeztettünk a következő évi tervekről. A Levegő Munkacsoport és a Greenpeace egyeztetett a fontossági sorrendről az éghajlatvédelmi és a légszennyezés-csökkentési, fővárost érintő cselekvési terveikről. (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés, zöld költségvetés – Folytattuk az uniós költségvetéssel kapcsolatos projektünket, rendszeresen egyeztettünk a partnerekkel, folytattuk a tanulmányok készítését.Részt vettünk a CAN Europe webináriumaim. Interjút adtunk a Civil Society Europe-nak arról, milyen a társadalmi részvétel a következő időszak uniós támogatásainak tervezésében. Részt vettünk a Civil Society Europe megbeszélésén. Egyeztettünk Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel. Részt vettünk az EEB Zöld Költségvetés munkacsoportjának ülésén. Aktívan részt vettünk az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által rendezett, a hétéves uniós pénzügyi keretről rendezett webináriumon. (Lukács András)

Hírfigyelő