A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2020 márciusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

A koronavírus-járvány miatt 2020. március 13-án bezártuk az irodánkat, és meghatározatlan időre átálltunk távmunkára.

Levegőtisztaság-védelem – A honlapukon külön oldalt hoztunk létre a koronavírus-járvány és a légszennyezés kapcsolatáról. Közös nyilatkozatban kérte a lakosságot a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége (BEMOSZ), az Európai Közegészségügyi Szövetség (EPHA) és a Levegő Munkacsoport, hogy minden ember tegye meg, ami tőle telik, hogy tisztább legyen a levegő, és ezáltal is igyekezzünk csökkenteni a koronavírus okozta megbetegedések súlyosságát. Tanulmányok sora mutatta ki ugyanis, hogy szoros az összefüggés a vírusos légúti megbetegedések súlyossága, az emiatti elhalálozások száma, valamint a légszennyezés között. Néhány nappal később arra hívtuk fel a figyelmet, hogy Magyarországon napok óta romlik a levegő minősége, ami kedvez a koronavírus terjedésének. Ezt követően a BEMOSZ, az EPHA és a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére a több mint 1600 település vezetőinek küldött levelet a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) főtitkára, kérve, hogy az önkormányzatok haladéktalanul hozzanak hatásos intézkedéseket a légszennyezés csökkentésére.

Blogbejegyzésben, lakossági panaszokra reagálva az avarégetés elleni fellépésre hívtuk fel a figyelmet, melyet követően Halásztelken és Etyeken is betiltották az avarégetést:

A „No Planet B” projekt keretein belül előadást tartottunk és ultrafinom-részecskeszám méréseket végeztünk Gyöngyöstarjánban, Tárnokon és Ágon.

Országos probléma, hogy sokszor lehetetlen a szellőztetés, kevesebb a szabadtéri játék, és a szennyezett levegő könnyen szerepet játszhat a szem, orr, torok irritációjában, illetve az asztma és egyéb krónikus légúti megbetegedések gyakoribb előfordulásában. Ilyen válaszokat kapott ezúttal a megkérdezett gyermekintézményektől is a Levegő Munkacsoporttal szorosan együttműködő budaörsi „Ne fűts hulladékkal!” mozgalom.

Hordozható levegőminőség-mérő készülékeket adott át a Klímabarát18 program keretében az ABUD Kft., a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, a Mimó és Csipek, a Visegrad Sustainability a Levegő Munkacsoporttal együttműködve azon öt iskolának, amelyek részt vettek a XVIII. kerület Klíma Kupa 2019 versenyén. (Tarr Katalin)

 

Közlekedés – Részt vettünk a Városért Alapítvány márciusi beszélgetésén a budapesti környezetpolitikáról. Munkamegbeszélést folytattunk a Közlekedés Kft. munkatársaival arról, milyen lépésekre van szükség Budapest közlekedésfejlesztésében; három téma volt, a forgalomcsillapítás infrastrukturális eszközei, a Munkáskörút megépítésének távlatai és az, hogy miként alakíthatja át a városi közlekedést a sofőr nélküli autók megjelenése.

Bevezettük Pass Dánielt, a Fővárosi Önkormányzat munkatársát az útdíj történetébe általában és Magyarországon, valamint a városi útdíj előnyeibe, történetébe. Részt vettünk a Városházán a Balogh Samu főpolgármesteri kabinetvezető és Kéri András, a Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes mellett működő közlekedési munkacsoport vezetője által vezetett megbeszélésen arról, hogy mi legyen a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztendő határozattervezetben a városi közlekedés humanizálásáról. Részt vettünk az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány (ECF) távkonferenciáján arról, hogy milyen irányba szeretnénk befolyásolni a megkezdődött előkészítő munkát a gépkocsik levegőszennyezésének további csökkentéséről, az Euro 7 és Euro VII előírásokról.

Részt veszünk közlekedési oldalról is a Nemzeti Energia és Klímaterv civil oldali véleményének a kialakításában, erről távkonferencia is volt, Botár Alexa (MTVSZ) vezetésével. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem

5-én a Budapest XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda Településrendezési és Településképi Osztályának vezetőjével tárgyaltunk az Infopark területéről az ott tervezett új, H1 elnevezésű épülettel és a területen már megvalósult terepszint feletti és terepszint alatti beépítésekkel kapcsolatban.

10-én levelet intéztünk Budapest XI. kerület polgármesteréhez az Infoparkban tervezett új épülettel kapcsolatban. Bár a beruházó a terület magas talajvízállására hivatkozással a 605 mikroapartmanhoz – a lakástípus igényi sajátosságának megfelelően – csak egyszintes mélygarázst tervezett, az Önkormányzat az intézményi dolgozói szükségleteire hivatkozással két szint mélygarázs építésének engedélyezését szavaztatta meg a képviselőtestülettel. Levelünkben emlékeztettük a polgármestert a személygépjármű-közlekedés mérséklésének szükségességére, és kértük, hogy az új épület miatt egyébként is szükséges szabályozási terv módosításával kapcsolatban az Infoparkkal szomszédos, 50 éve épült Lágymányosi lakótelep épületeinek állaga érdekében az Infopark teljes területét magában foglaló településrendezési terv készítését írja elő terepszint feletti és terepszint alatti vonatkozásban.

12-én e-papíron megküldtük a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához beavatkozási szándékunkat az Ócsa 0490//19-22, /24-53, /56-57, /60-61, /64-66, /68-69, /73-74, //79, /123 helyrajzi számú telkekre tervezett kavicsbánya környezetvédelmi eljárásába való beavatkozási kérelmünket, egyben véleményezve az előzetes környezeti hatásvizsgálatban foglaltakat. Bejelentkezésünket határidőben visszaigazolták. A tárgyi kavicsbánya által területileg közvetve veszélyeztetett Alsónémedi településen működő „Összefogás a Jövőnkért Alsónémedin” Egyesület vezetőjének figyelmét felhívtuk a környezetvédelmi eljárás megindítására, akik ennek köszönhetően szintén beavatkoztak, részletes észrevételek benyújtásával.

16-án e-mail útján megküldtük Csepel főépítészének Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Településképi Rendeletével kapcsolatos véleményezésünket, melyben méltattuk a Rendelet példamutató előírásait: ipari műemlékek helyszínének ábrázolása és védelme, a fasorok jellegzetes városképi megjelenésének előírása és védelme, a Duna-part menti területek tájképi értékeinek védelme. De helytelenítettük a lakótelepek és más lakóterületek fás zöldterületei kötelező előírásainak és zöldterületi adottságai védelmének hiányát.

A RIVER Lakópark hatásvizsgálati eljárásában a Levegő Munkacsoport fellebbezése alapján a II.fokú környezetvédelmi hatóság új eljárásra utasította az első fokú környezetvédelmi hatóságot örökségvédelem, ipari műemléki környezet védelmének általunk hiányolt előírása miatt. A II.fokú hatóság környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását tartja szükségesnek. Várjuk, mikor indítja az új eljárást az első fokú, megváltozott nevű környezetvédelmi hatóság, mivel az ipari műemléki környezet említésének hiányán kívül levegővédelmi, zajvédelmi, valamint értékes fás növényzet védelmével kapcsolatos kifogásaink is voltak a 3 hektáros területet elfoglaló ipari épületek bontása után több mint 700 lakás építésének tervével kapcsolatban. (Schnier Mária)

 

Éghajlatvédelem – A végleges Nemzeti Energia- és Klímatervről (NEKT) a közös zöld civilszervezeti vélemény írása folytatódott, melyet a Levegő Munkacsoport a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország fog jegyezni, és amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére fogunk megküldeni. Az Európai Éghajaltvédelmi Hálózat (Climate Action Network Europe, CAN Europe) megküldte kérdéseit a NEKT-tel kapcsolatban; elkészült a közös válasz ugyanezen szervezetek által, kiegészülve az Energiaklubbal, az Elosztóval, a Magyar Energiahatékonysági Intézettel és még néhány más civil szervezettel. Társadalmi konzultáció tekintetében már csak a magyar Hosszútávú Stratégia előtt állunk várakozással. Ezzel kapcsolatban április legelején fognak a zöld civilszervezetek megbeszélést folytatni. Március 26-án részt vettünk a CAN Europe távtanácskozásán, amelyen azt vitattuk meg, hogy a koronavírus-járvány miként hat az éghajlatvédelmi tevékenységünkre, mik az ezzel kapcsolatos legfontosabb teendőink. (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés – Egyeztettünk az Egy uniós költségvetés az éghajlatért” projekt partnereivel, hogy miként folytassuk a projektet az új helyzetben. Rövid ismertetőt írtunk az uniós költségvetéshez kapcsolódó partnerségi megállapodások jelentőségéről. (Lukács András)

 

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit intéztük. A lakossági környezeti tanácsadó iroda keretében jogi jellegű telefonos kérdésekre válaszoltunk. Részt vettünk az EEB elnökségi ülésén Zágrábban. Részt vettünk az EEB új elnökével folytatott megbeszélésen. Szemináriumi órát tartottunk a Pázmány jogi karán környezetjogi és levegőminőségi kérdésekről. Javaslatot írtunk a ClientEarth által támogatott levegőminőségi projekt folytatásához. Megelégedéssel fogadtunk, hogy a kormány elfogadta a szakmai szervezetek érveit és mégsem változtatja meg a levegőtisztaság-védelmi ügyekben eljáró hatóságok rendszerét, ami abból a levélből derült ki, amit Dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár küldött a Levegő Munkacsoport megkeresésére. Véleményeztük az OKT-hez érkezett jogszabály-módosítási javaslatokat. Skype megbeszélésen vettünk részt a ClientEarth-szel és az EMLA-val. Részt vettünk a koronavírus és a légszennyezettség kapcsolatával kapcsolatos kommunikációs anyagok elkészítésében. (Bendik Gábor)

 

Tanácsadó Iroda – A környezeti tanácsadás keretein belül 25 e-mailes, 7 Facebook és 29 telefonos lakossági tanácskérésre válaszoltunk. (Tarr Katalin)

Hírfigyelő