A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2022 áprilisában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

 

Levegőminőség-védelem – A Mérj velünk! kampány folytatódik, még 140 mérőműszert ingyen biztosítunk iskolák számára. Az ügyben sajtóközleményt adtunk ki, melyre több rádiós interjú született.

Az orosz ERA Alapítvánnyal közös projekt keretében a következő Levegőminőségi Sétát májusra tervezzük. A közben kitört háború miatt a projekt moszkvai tevékenységei lezárultak, és ez kérdésessé teszi az összehasonlításon alapuló felmérés értelmét.

A különböző levegőminőség-mérő eszközök adatait elemző szakdolgozati munka folytatódik a Corvinus Egyetem hallgatójával, májusra véglegessé válhat, leadásra kerülhet.

A Fővárosi Önkormányzat méréstechnikai egyeztetést kezdeményez minden szakértői csoport számára, melyen a Levegő Munkacsoport részt vesz. (Szegő Judit)

 

Közlekedés – Ebben a hónapban is az üzemanyag-fogyasztás csökkentése volt a fókuszban, az orosz olajimport mielőbbi csökkentése végett. Több közleményt is kiadtunk ebben a témában. Részt vettünk Brüsszelben a T&E éves közgyűlésén és konferenciáján. Folytatódott a Tiszta Városok Kampány (CCC), aminek ott voltunk a havi megbeszélésén, ahol Tóth Csaba, Szakértői Testületünk tagja is előadást tartott az erzsébetvárosi parkolásmegújítási folyamatban lezajlott közvélemény-kutatásról. A folyamatban a Levegő Munkacsoport is részt vesz. A kampány keretében létrejött egy csoport, melynek célja a városi áruszállítás mielőbbi nulla kibocsátásúvá tételének elősegítése. Budapesten, Pécsett és Miskolcon ez különösen fontos, hiszen az Európai Unió ezeket a városokat is beválasztotta a küldetésbe a 2030-ra kibocsátásmentes 100 város közé (Mission for 100 climate-neutral cities by 2030) (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Április 6-án megküldtük a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához Budaörs külterület 016/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett biológiai szennyvíztisztító telep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban észrevételünket. Bár látszólag nem a szokásos területfejlesztési témáról van szó, az alábbiak miatt láttuk szükségesnek az eljárásban való részvételt. A terület jelenlegi tulajdonosa az ingatlan teljes körű rekonstrukcióját tervezi. A természetvédelmi területek közelében lévő, szépen erdősült ingatlanon áll egy leromlott állapotú, jelenleg teljesen lakatlan üdülőépület, melyet a terület tulajdonosa 60 fő befogadó képességűre kíván felújítani. Az épülethez tartozó szennyvíztisztító típusa és állapota azonban nem kielégítő, ezért szükséges egy megfelelő kapacitású biológiai szennyvíztisztító telep létesítése. A környezetvédelmi eljárást a jogszabály a biológiai szennyvíztisztító telep kialakítása miatt teszi kötelezővé. Az üdülőépület felújítása és kapacitásának bővítése, valamint a korábbi szennyvíztisztító alkatrészeinek, elszállítása, az új alkatrészek helyszínre szállítása és az üdülőépület bontási és építési anyagainak szállítása azonban nagy volumenű teherszállítási folyamatot igényel, aminek megfelelő feltételeit az előzetes vizsgálati dokumentáció meg sem kísérelte alátámasztani. Tekintettel a természetvédelmi területek szomszédságára, fontosnak tartom a megfelelő szállítási útvonalak kialakíthatóságát, környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjainak meghatározása keretében. A környezeti hatásvizsgálat szempontjainak meghatározását indokolja az is, hogy a terület növényállományának felmérése az arra alkalmatlan téli hónapokban, a vegetációs időszakon kívül történt, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság előzetes természetvédelmi nyilatkozatának megkérése nélkül.

Április 13-án megküldtük a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához a Budapest XIII. kerület „Metrodom Danubius Társasház” előzetes vizsgálati dokumentációjával kapcsolatos észrevételünket. Észrevételeink indoklása: A Váci út és Duna között, a Vizafogó városrész északi részén tervezett beruházás környezetének beépítettségét a dokumentáció tévesen határozza meg. Ugyanis azt állítja, hogy a tervezett beruházás területét délről határoló Turóc utcától délre egy társasház határolja. A dokumentációban közölt légi felvételek alapján is megállapítható, hogy ebben az irányban nem csak egy társasház, hanem tervszerű sűrűséggel beépített lakóterületek vannak, és ez a sűrű beépítettség egészen a Dunáig folytatódik. Az előzetes vizsgálatnak ez a súlyos hibája indokolhatja a tervezési terület túlzottan nagy beépítési szándékát. A dokumentáció szerint a tervezett beépítés mind megvalósítási, mind üzemelési időszakában jelentős területen károsítja légszennyezésével a szomszédos lakóterületeket. Mivel a városrész túlzott beépítettsége nagy gépjármű forgalmat generál, lakóterület számára nem megfelelő levegőminőséget okozva, javasoltuk a Vizafogó városrész gépjármű-forgalmáról felmérés készítését. Javasoltuk továbbá a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjainak meghatározását, ennek keretében az eredeti altalajjal közvetlen vertikális kapcsolatban álló, magasra növő fák telepítésére alkalmas zöldfelületek területének növelését és a tervezett beépítés jelentős csökkentését. Észrevételeinket tájékoztatásul megküldtük a kerületi főépítésznek is.

Budapest XI. kerület fásítottságával kapcsolatban e-mail útján kérdést intéztem a Környezetvédelmi Osztály vezetőjéhez április 11-én a Gazdasági Bizottság napirendi pontjai között szereplő fakivágási helyszínekkel kapcsolatban, azok indoklását kérve; majd április 27-én az Irinyi utcai posta mögött 3 szép nagy fa törzsének megjelölése miatt. (Schnier Mária)

 

Uniós költségvetés, államháztartás – Megbeszélést folytattunk Németország budapesti nagykövetével. Részt vettünk a CAN Europe egyeztetésein. Berlinben megbeszélést folytattunk a GIZ képviselőivel (a GIZ finanszírozza a projektünket). A T&E kezdeményezése nyomán sajtóközleményben hívtuk fel a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok is sokat tehetnek a kőolajfogyasztás csökkentése érdekében. Levelet írtunk az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek, hogy kezdeményezze, hogy a tagországok töröljék el a közelmúltban bevezetett üzemanyagadó csökkentéseket, mivel azok alapvető uniós jogszabályokat sértenek. Azt is kértük, hogy az orosz olajimportra vessenek ki jelentős vámot. Sajtóközleményben hívtuk fel a figyelmet arra, hogy rengeteg üzemanyagot takaríthatnánk meg sebességkorlátozással. (Lukács András)

 

Tanácsadó iroda – Ebben a hónapban már csökkent a megkeresések száma a szomszédjukban tapasztalt hulladékégetés témában, lassan vége a fűtési szezonnak. (Szegő Judit)

Hírfigyelő