PlanUp projekt

az EU LIFE programja támogatásával

Tizenegy európai civil szervezet, számos helyi önkormányzat és kutató indította el a PlanUp nevű projektet, amely az uniós országok kormányait segíti az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

Háttér:

Az Európai Bizottság 2016 novemberében terjesztette elő az Energiaunió irányításáról szóló rendeletet a tiszta energiáról, mely célja, hogy az uniós energia- és éghajlatpolitikai jogszabályok keretén belül integrálja és egyszerűsítse a jelenleg hatályos, egymást átfedő tervezési, jelentéstételi és nyomon követési követelményeket. A tagállamok Nemzeti Energia és Klímaterveket (NEKT-ek) készítenek, amelyekben rögzítik, hogy milyen módon szándékoznak hozzájárulni az Energiaunió céljainak, mindenekelőtt a megújuló energiaforrásokra, az energiahatékonyságra és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére irányuló, a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós célértékeknek a teljesítéséhez.
A tagállamok a NEKT-ekben nemzeti célértékeket, hozzájárulásokat, valamint szakpolitikákat és intézkedéseket határoznak meg az Energiaunió mind az öt dimenziója tekintetében, melyek a következők: dekarbonizáció, energiahatékonyság, energiabiztonság, belső energiapiac, valamint kutatás, innováció és versenyképesség.
 
A PlanUp projektje keretében a Levegő Munkacsoport a dekarbonizáció, energiahatékonyság és a megújuló energia témakörében javaslatcsomagot dolgoz ki a helyzet javítására – egyebek mellett jó gyakorlatok bemutatásával – a közlekedés, a mezőgazdaság és az épületek területén magyar viszonylatban. Egyúttal nyomon követi a hazai NEKT elkészítését és azt észrevételeivel segíti

A PlanUp projekt nemzetközi honlapján megtalálhatók a projektben résztvevő többi ország Nemzeti Energia és Klímaterveivel kapcsolatos aktuális információk és állampolgári hozzászólások is.

A tervek, amelyeket ez év végéig kell elkészíteniük az EU tagállamainak, a 2021-2030-as időszakra irányoznak elő olyan intézkedéseket, amelyekkel nagymértékben csökkentik a légkört károsító anyagok (mindenekelőtt a szén-dioxid) kibocsátását. Ezt egyebek mellett a mezőgazdaság környezetbarátabbá tételével, a közösségi közlekedés fejlesztésével és az épületek korszerűsítésével kell elérni.

A projekt résztvevői jelenleg az elkészült Nemzeti Energia és Klímatervek első tervezetének véleményezésén dolgoznak. A magyar Nemzeti Energia és Klímatervek első tervezete várhatóan 2019 februárjában készül  el, amit projekt résztvevői és más magyarországi civil szervezetek is felkészülten várnak.

A NEKT első tervezetét 2019 február végén nyújtotta be a magyar kormány az Európai Bizottságnak. A civilek álláspontja szerint azonban az anyagot jelentősen javítani kell ahhoz, hogy alkalmas legyen a kitűzött célok elérésére.

Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervének az Európai Bizottsághoz benyújott tervezete: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hungary_draftnecp.pdf

 

EU LIFE PlanUp Konferencia - Kerekasztal. 2019.március 25-26.

2019. március 26-án konferenciát szervezett a Levegő Munkacsoport, melyre számos brüsszeli civil szervezet is hivatalos volt, mellette természetesen magyar környezetvédő szervezetek és a émában érintett szakemberek, cégek képviselői, illetve az Országos Meteorológiai Szolgálat és az Agrárminisztérium is képviseltette magát. A tanácskozás a NEKT általános értékelésén, a NEKT folyamat Európai Bizottság és tagállami oldalának alapos megismerésén kívül a közlekedés, a mezőgazdaság és az épületek

„A tervezet olyan mértékű biomassza felhasználást irányoz elő megújuló energiaként, ami messze nem áll rendelkezésre Magyarországon” – állapította meg Lontay Zoltán, a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének tagja.

„A közlekedés az egyetlen ágazat, amelynek a üvegházhatású kibocsátása szinte folyamatosan és nagymértékben növekedett az elmúlt években, Bár a Levegő Munkacsoport nemzetközi együttműködéssel részletes javaslatokat dolgozott ki és juttatott el a kormánynak, a NEKT tervezetében néhány általánosságon kívül semmilyen érdemi tájékoztatás nem található arról, hogy miként lehet ezt a növekedést megállítani, illetve visszafordítani” – jelentette ki Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse.

„A NEKT elkészítését több civil szervezet is igyekszik segíteni, főbb javaslataink beépülése még várat magára. Kérdéses például, hogy a várhatóan néhány hónap múlva konzultációra kerülő változatban milyen mélységben szerepelnek majd a megújuló energiát termelő-fogyasztó lakosok és közösségek hazai elterjedését segítő intézkedések, valamint az energiaszegénység kezelése. Több ellentmondásra is felhívtuk a NEKT-tervezők figyelmét: többek között egyfelől örömmel látjuk a lignit lakossági értékesítés megszüntetésének a tervét, azonban az olcsó, tiszta fűtési alternatívákra váltásra is szükségesek intézkedések. Ráadásul még ma is kapnak engedélyt lignitbányák nyitására Borsodban, amelyek a lakosságnak értékesítik ezt a rendkívül rossz minőségű tüzelőanyagot" – mondta Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlat és energia csoportvezetője.

Több magyarországi környezetvédő civil szervezet közös vélemény megírásán dolgozik az eddig elkészült NEKT tervezetről, melyet a napokban közzétesz minden abban résztvevő.

A konferencia előadásai

 

Hírfigyelő