Környezetvédelmi díj a budapesti teherszállítás környezetbarátabbá tétele kidolgozójának

Idén Ekés András, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője kapta a Radó Dezső Díjat, amelyet 2013-ban közösen alapított a Levegő Munkacsoport és a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja (NLV Klub). A díjat olyan hazai szakemberek kapják, akik kiemelkedő eredményeket értek el a teherszállítás okozta környezetszennyezés csökkentésének elősegítésében.

A díj átadásakor Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke elmondta: „Ekés András elkötelezett a fenntartható városi mobilitástervezés (SUMP) értékei iránt, részt vett a nemzetközi és hazai módszertan kidolgozásában. Munkái során folyamatosan képviseli a mobilitás emberközpontú formáinak szemléletét és szeretetét. Számos város- és közlekedésfejlesztési stratégia, közösségi közlekedési hálózat tervezésében vitt vezető szerepet az ötletek születésétől a megvalósulásig, és eközben mindig a mobilitás emberközpontú, környezetbarát szemléletét képviselte. A Mobilissimus egyik kiemelkedő munkája volt Budapest Fenntartható Logisztikai Tervének elkészítése. A terv alaposan elemzi az áruszállítás problémáit a fővárosban, majd részletesen kidolgozott javaslatokat tesz a helyzet javítására (a sok javaslat közül a képen kettő látható: a kerékpáros, triciklis áruszállítás elterjesztése és kijelölt rakodási helyek megteremtése). A Mobilissimus ezt a tervet egy uniós együttműködés részeként, a SULPITER projekt keretében készítette el. Reméljük, hogy ez a terv alapot ad a fővárosi citylogisztika, a városi teherszállítás napjaink követelményeihez való újrahangolására. Mindannyiunk közös célja kell legyen, hogy a tanulmányban foglaltak mielőbb megvalósuljanak. Ebben nélkülözhetetlen a köz- és magánszféra sikeres együttműködése, figyelembe véve az éghajlatváltozás és a mobilitási szokások változásainak egyre égetőbb kihívásait.

A 2022. évi Radó Dezső Díjat Esztergomban, a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 16. Konferenciájának több mint 200 résztvevője előtt adta át Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke és Szabó Zoltán, az NLV Klub elnöke.

Lukács András egy ötvenezer forintos Környezettudatossági különdíjat is átadott a diákoknak meghirdetett 2021. évi Logisztikai Csapatbajnokság egyik indulójának, Széchenyi István Egyetem „Log-in” csapatának.

Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse kijelentette: „Örömmel tapasztaltuk, hogy a Logisztikai Csapatbajnokság résztvevői tanulmányukban kötelező elemként említést tesznek környezettudatosságról, környezetvédelemről. A korábbi évekhez képest ez persze meg is nehezítette a választást, vajon melyik csapatnak is adjuk a Környezettudatossági Különdíjat. Kifejezetten szimpatikus volt például a Varadiensque csapat javaslata arra, hogy a bővítés érdekében lebontott fal bontási anyagát használják föl az új fal építésénél. Magyarországon ugyanis az építési bontási anyagot a természetben, felhagyott homokbányákban, kavicsbányászattal létrehozott tavakban szokás elhelyezni újrafelhasználás helyett.”

A Környezettudatossági Különdíjat azonban a Széchenyi István Egyetem Log-in csapatának ítélte a Levegő Munkacsoport. Náluk is fölmerül az újrahasznosítás, nevezetesen az acélszerkezeté. Ennek a javaslatnak külön jelentőséget ad, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió acélhiányt idézett elő a világpiacon. Hasonlóképpen jó javaslatuknak tűnik az úgynevezett környezetbarát beton használata. A különdíjat azonban végső soron azzal együtt érdemelték ki, hogy a tanulmányukban egy részletes javaslat olvasható a tetőt borító napelemek által termelt villany felhasználási lehetőségeiről.

Az a tény, hogy Radó Dezső Díj 2013-ban2014-ben2015-ben2016-ban2017-ben2018-ban2019-ben és 2021-ben is átadásra került bizonyítja, hogy kiváló szakemberek dolgoznak folyamatosan a teherszállítás környezetbarátabbá tételéért. (2020-ban a koronavírus-járvány miatt maradt el a díjátadás.)

Képünkön: Szabó Zoltán, Ekés András és Lukács András a Radó Dezső Díj átadásakor


 

Hírfigyelő