A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2019 áprilisában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

KözlekedésZsüritagot adtunk az egyetemista csapatoknak meghirdetett Logisztikai Csapatbajnokság döntőjére. Ott voltunk a „A Birodalom visszavág? – „TTIPlite és társai, avagy újra napirenden a szabadkereskedelmi egyezmények” című fórumon, ahol sok érdekes és fontos fejleményről esett szó az ú.n. szabadkereskedelmi tárgyalásokról és veszélyeikről. Meghallgattuk a Smart Budapest konferencián, hogy is áll ezzel a Fővárosi Önkormányzat. Részt vettünk Gentben az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) éves konferenciáján, valamint Brüsszelben a közgyűlésén. Közreműködtünk a Budapest2030 tanulmány közlekedési fejezetének elkészítésében. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelemBudapest XII. kerületi alpolgármester felkérése alapján megküldtük észrevételeinket a Fodor utca menti területek új Kerületi Építési Szabályzatának, egyes, jelenleg hatályos KÉSZ-ek módosításának, valamint a településkép védelméről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének módosítási tervezetével kapcsolatban.

Budapest XIII. kerületi főépítész felkérése alapján megküldtük észrevételeinket a XIII. kerület Kerületi Építési Szabályzatának módosításáról. A módosított szabályzat „Kiegészítő előírások” című fejezetének a Róbert Károly körút–Váci út–Árboc utca–Esztergomi út című részével kapcsolatban kifejtettük annak egyes részei túlhaladottságát, felhasználva a területileg érintett lakosság aktuális véleményét.

Budapest X. kerületi polgármester felkérése alapján megküldtük észrevételünket Budapest Főváros X. kerület, Keresztúri út–belterületi határ menti iparvágány (42843/3 és 42839/6 hrsz-ú telkek)–Rákos patak–42753 hrsz-ú telek mentén húzódó belterületi határ által határolt területnek a Keresztúri út, Ek területfelhasználási egység határa, 42753 hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ által határolt, csökkentett területére vonatkozóan. A véleményezésre bocsátott anyag helyzetfeltáró munkarészének leírására támaszkodva kifejtettük azt a véleményünket, hogy itt, a Rákos-patak és más természetvédelmi területek szomszédságában az újabb ipari fejlesztések helyett „további mérlegelésre érdemes, hogy szükséges-e ekkora gazdasági terület az egyébként is túlterhelt Keresztúri út mellett…” Ezzel a véleményünkkel összhangban a maradék, csupán intézményi és gazdasági övezeteket tartalmazó terület valamennyi övezete beépíthetőségének csökkentését és zöldfelületi arányának növelését javasoltuk.

Budapest II. kerület főépítészének felkérése alapján megküldtük észrevételeinket Budapest II. kerület Építési Szabályzatának munkaközi dokumentációjával kapcsolatban, főleg a lakóövezetek zöldfelületi ellátottsága és a zöldfelületekkel való rendelkezések szempontjából.

Budapest XI. kerület főépítészének felkérése alapján bejelentkeztünk a Kerületi Építési Szabályzat 8. üteme (Kelenvölgy) véleményezési eljárásába.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához ügyféli jogállásunk elismerésének kérelmezése mellett észrevételeket nyújtottunk be a Budapest XII. kerület 9316 hrsz.-ú ingatlanon 120 lakásos, 240 férőhelyes mélygarázzsal tervezett lakópark környezetvédelmi eljárásában, környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek előírását javasolva.

Részt vettünk a Budapest XI. kerületi Képviselő-testület Gazdasági Bizottságának áprilisi ülésein. (Schnier Mária)

 

Éghajlatvédelem – A Nemzeti Energia- és Klímatervről (NEKT) a tagországok civil szervezeteitől kapott véleményekből (köztük a magyarországiból) az Európai Éghajlatvédelmi Akcióhálózat (Climate Action Network Europe, CAN-E) kialakította állásfoglalását, melyben a Levegő Munkacsoport együtt a Magyar Természetvédők Szövetségével és a WWF Magyarországgal közreműködött. Április 24-25-én részt vettünk a CAN Europe éves találkozóján, melyen arról tanácskoztak a megjelentek, hogy hogyan lehetne foganatja a Párizsi Egyezménynek, mert az eddig nyújtott teljesítménye a tagországoknak a 2050-ig tartó dekarbonizációs célkitűzések felé nem elegendő még papíron sem. Folytattuk PlanUp projektet az összegyűjtött jó gyakorlatok egységessé szerkesztésével. Részt vettünk klímavédelem és levegőszennyezés témában szemléletformáló előadásokkal a Budapest 16. kerület Föld napi rendezvényén. (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés – Az éghajlatvédelmi célkitűzések teljesítése legyen az egyik feltétele az uniós támogatásoknak. Egyebek mellett ezt javasolták annak a kétnapos tanácskozásnak a résztvevői, amelyet nemrég tartott Berlinben több civil szervezet. A rendezvényre az „Egy uniós költségvetés az éghajlatért” (An MFF for the Climate) című projekt keretében került sor, amelyben a Levegő Munkacsoport is részt vesz. Részt vettünk a témával kapcsolatos tanulmány első változatának elkészítésében. (Lukács András)

Hírfigyelő