A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2019. júliusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Közlekedés – Részt vettünk egy konferencián arról, mit tesz Bécs és mit tesz Budapest a klímavédelemben, beleértve a közlekedési intézkedéseket, fejlesztéseket is, és igyekeztünk minél többet megfigyelni Budapesten hasznosítható bécsi példákból. Részt vettünk az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség webszemináriumán a villanyautók terjedése, integrációja gyorsításának módozatairól. Levelet írtunk Palkovics László miniszternek arról, hogy mire kellene költeni az adófizetők pénzét ahhoz, hogy a villanyhajtás népszerűsége, elterjedtsége is nőjön, és a lakosság is hasznot húzzon a levegőszennyezést csökkenéséből. Erről a témáról és a Liszt Ferenc Repülőtér körülötti áldatlan állapotokról rádiókban is nyilatkoztunk. Részt vettünk az újlipótvárosi civilek által szervezett civil egyeztetésen a dunai hajók okozta környezetszennyezés csökkentési lehetőségeiről. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem -

Részt vettünk a Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein.

Jogszabály szerinti fellebbezést nyújtottunk be a Kondorosi Corner Zrt. által Budapest XI. kerület Budafoki út 215. szám alatti 3995/13. hrsz.-ú ingatlanon (földrészlet megosztása után vélelmezhetően 3995/21, 3995/22, 3995/23, hrsz-ú ingatlanok) tervezett lakóház és parkoló létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban hozott Határozat ellen a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához címezve a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala útján. Fellebbezésünkben kifejtettük, hogy a tervezési terület értékes faállományának megfelelő kompenzációja érdekében szükséges a terület meglévő faállománynak már a hatásvizsgálati eljárás keretében történő felmérése. Levegőminőség szempontjából helytelenítettük, hogy a fűtési rendszerek tervezését kondenzációs gázkazánokkal kívánják megoldani, és a területen korábban működő távfűtés vezetékrendszerét fel akarják számolni.

Véleményeztük Budaörs Város Településrendezési eszközeinek és Településképének védelméről szóló rendelet véleményezési szakaszra dokumentált eseti módosításait. Határozott ellenvéleményt nyilvánítottunk a 11.031 hrsz.-ú ingatlan kisvárosias beépítési terve ellen. Véleményünkben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság véleményére is támaszkodtunk.

Véleményeztük a 17/2018.(VI.26.) önk. Rendelettel elfogadásra került Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely. Újpalota kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítását, különös tekintettel kitérve az eddigi véleményezéseinkben is vitás tételekre. Palota Parkváros esetében új tervezési szemléletet javasoltunk az intenzívebb növénytelepítések lehetősége érdekében.

E-mail levelezést folytattunk az egyik XI. kerületi önkormányzati képviselővel egy intézménytelek beépítésének növelése miatt, a szomszédos lakosság jogainak és a telek fás zöldfelületének védelme érdekében.

(Schnier Mária)

 

Éghajlatvédelem – A Nemzeti Energia- és Klímatervről (NEKT) az Innovációs és Technológiai Minisztérium szeptemberre ígérte a társadalmi egyeztetést, korábban már közölt véleményünkről és a június elején érkezett bizottsági véleményről további egyeztetések voltak folyamatban a többi zöld civilszervezet képviselőivel. Független parlamenti képviselőkkel szakmai egyeztetésen vettünk részt a magyarországi karbonsemlegesség témájában, tervezzük több eseményen való megjelenésünket az ősz folyamán éghajlat és energiahatékonyság témákban. Július 17-én részt vettünk az Extinction Rebellion budapesti demonstrációján. Szénkivezetés témájában egyeztettünk több zöld civilszervezettel. (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés – Az uniós költségvetésről szóló tanulmányunk tervezetét ismertettük az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete szakértőinek. (Lukács András)

 

Önkormányzati választások – Több civil szervezettel tartottunk egyeztetéseket az októberi önkormányzati választásokra készülődve. (Lukács András)

 

Környezeti Tanácsadó Iroda – A lakossági tanácsadás keretein belül, 28 e-mailes és 8 telefonos lakossági tanácskérésre válaszoltunk. Részt vettünk a több civil szervezettel közös szénkivezetésről szóló megbeszélésen, és arról rövid angol nyelvű beszámolót írtunk. A NoPlanetB projekt tervezésén és beszerzések intézésén is elkezdtünk dolgozni. A Tiszta Fűtés projekthez lefordítottunk egy angol nyelvű prospektust. (Tarr Katalin)

 

Hírfigyelő