A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2019. decemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Levegőminőség-védelem – A No Planet B projekt keretein belül előadást tartottunk és ultrafinom-részecskeszám méréseket végeztünk Regölyben, és méréseket végeztünk Miskolc körüli településeken: Lillafüreden, Felsőhámoron, Alsóhámoron és Lyukóvölgyben.

 

Részt vettünk a Herman Ottó Intézetben a HungAIRy LIFE projekt bemutatásán mint a projekt szakértői testületének tagja. (Tarr Katalin)

Folytattuk a „Lakossági mérések a tiszta levegőért projekt” keretében végzett tevékenységeinket. (Tatiana Shaw)

 

Közlekedés – Évente legalább 250 milliárd forintot takaríthatnának meg a budapestiek, és minden bizonnyal jóval kevesebb lenne az asztmás gyermek, ha bevezetnék Budapesten a kilométer- és szennyezésarányos városi útdíjat. Ennek érdekében együttműködésre kérte a Kormányt és a Fővárosi Önkormányzatot a Gulyás Gergely miniszternek és Karácsony Gergely főpolgármesternek írt levelében a Levegő Munkacsoport.

Levélben tettünk javaslatokat Dorosz Dávid főpolgármester-helyettesnek, a budapesti közautó-szolgáltatások készülő szabályozásához. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – December 2-án bemutatkozó és elvi egyeztető tárgyalást folytattunk a XI. kerületi Önkormányzat új polgármesterével. A tárgyaláson részt vett az Önkormányzat részéről a polgármesteren kívül az egyik alpolgármester és a polgármesteri titkárság két munkatársa, a Levegő Munkacsoport részéről az elnök és a településrendezési, valamint a közlekedési témafelelős munkatársak.

Tanulmányoztuk a Karolina úti Kórház bővítésének tervét és egyeztető beszélgetést folytattunk ezzel kapcsolatban a XI. kerületi Főépítészi Iroda munkatársaival.

Benyújtottuk fellebbezésünket a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a RAM-DUNATEC Kft. által a Budapest, XI. kerület Budafoki út–Sztregova köz 4011/3 és 012 hrsz-ú ingatlanokon RIVER lakópark elnevezéssel többlakásos lakóépület és kétszintes mélygarázs létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozat ellen.

Észrevételt nyújtottunk be a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához a Budapark Projekt II. ütem, Budapest, XI. kerület, Lágymányosi öböl és környékének fejlesztésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban. Az eljárás közmeghallgatásának időpontjával kapcsolatban értesítettük a polgármestert és az illetékes körzetek képviselőjét, megküldve számukra észrevételeink másolatát.

Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ez évi utolsó ülésén.

Megbeszélést folytattunk Orosz Anna XI. kerületi alpolgármesterrel közlekedési és lakossági kapcsolattartási problémákról. A megbeszélésen Lukács András elnök és a településrendezési témafelelős vettek részt.

A közlekedési témafelelőssel együtt megbeszéltük a Kelenföld és Ferencváros állomások közötti kötöttpályás kapcsolatok fejlesztése érdekében háromvágányú kapcsolat létesítésére vonatkozó környezeti hatástanulmány problémáit.

(Schnier Mária)

 

Jogi ügyek (2019. szeptember–december) – A lakossági környezeti tanácsadó iroda keretében jogi jellegű telefonos kérdésekre válaszoltunk. Előkészítő irat és nyilatkozat megfogalmazásában segédkeztünk, valamint részt vettünk a bírósági tárgyaláson a budapesti levegőminőségi tervvel kapcsolatos perben. Részt vettünk az Országos Környezetvédelmi Tanács ülésein. Részt vettünk az EESC által szervezett találkozón a környezetvédelmi bűncselekményekről szóló irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban. Személyes találkozón vettünk részt az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi Főosztálya munkatársaival, majd részletes javaslatokat fogalmaztunk meg Budapest és környéke levegőminőségi tervének felülvizsgálatához és erről összefoglalót készítettünk. Levelet fogalmaztunk az AM környezetügyi államtitkárságának az Országos Levegőterhelés-csökkentő Program elfogadásának felgyorsítása érdekében. Több skype megbeszélésen vettünk részt a ClientEarth és az EMLA képviselőivel. Joghallgató önkéntesek fogadásával és foglalkoztatásával részt vettünk az ELTE jogi kar társadalmi felelősségvállalási programjában. Két előadást tartottunk nyomozók részére az ORFK továbbképző eseményein a levegőszennyezéssel kapcsolatos rendőrségi feladatokról. Panelbeszélgetésen vettünk részt az Európai Beruházási Bank által szervezett „Befektetés Európa Jövőjébe” című konferencián. Előadást tartottunk egy német csoportnak a hazai légszennyezettségi helyzetről. Részt vettünk a Greenpeace-szel szervezett levegőminőségről szóló egyeztetésen. Részt vettünk az AM környezetügyi államtitkárával és kollégáival folytatott megbeszélésen a levegőminőség aktuális kérdéseiről és az OLP tervezetéről. Részt vettünk az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának légszennyezésről szóló ülésén. Részt vettük az Európai Bizottság által szervezett Tiszta Levegő Fórumon, Pozsonyban, valamint egy szakértői konferencián a városi levegőminőség kapcsán. Részt vettünk az EMLA által szervezett környezeti jogérvényesítésről szóló továbbképzésen. Segédkeztünk az NFFT tervezetének véleményezésében. Javaslatot fogalmaztunk az avarégetés megtiltásának országos szabályozási hátterével kapcsolatban. Blogbejegyzést írtunk Budapest légszennyezettségének alakulásáról. Előadást tartottunk a Corvinus Egyetem marketing szakos diákjainak a háztartási tüzelés okozta légszennyezésről. (Bendik Gábor)

 

Éghajlatvédelem – A Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) végleges formája nem készült el december hónapban sem, és ezért a társadalmi konzultációra sem kerülhetett sor. A Levegő Munkacsoport által kialakított véleményt a korábbi verzióra az Innovációs és Technológiai Minisztérium már korábban megválaszolta, az Európai Bizottság kiadott ajánlását, ami a továbbfejlesztés irányában segítség a kormánynak, reményeink szerint a végleges verzióba beépíti a minisztérium.

Jelentősen romlott Magyarország helyezése a legfrissebb Éghajlatváltozási Teljesítési Mutatóban (CCPI 2020), amelyet Madridban hoztak nyilvánosságra az ENSZ 25. klímacsúcsán. A CCPI Magyarországra vonatkozó részének kidolgozásában a Levegő Munkacsoport szakértői is részt vettek.

 A 18. kerület klímastratégiájának megalkotásának első lépéseiben segítettünk.  (Szegő Judit)

 

Környezeti Tanácsadó Iroda – A környezeti tanácsadás keretein belül 34 e-mailes és 18 telefonos lakossági tanácskérésre válaszoltunk.

Részt vettünk a Corvinus egyetem kommunikáció és marketing mesterszakos tanulókkal közös kurzusporojekten, amely során a hallgatók kommunikációs és médiastratégia terveket készítettek a Levegő Munkacsoport számára. (Tarr Katalin)

 

Hírfigyelő